pax roodgeel cmyk CMYKverkleindmettekst

ALLE KINDEREN MOGEN KIND ZIJN

Dit jaar besteden we tijdens advent extra aandacht aan het belangrijke onderwerp kinderarbeid. Omdat ieder kind recht heeft om kind te zijn.

Wereldwijd werken 160 miljoen kinderen tussen de 5 en 17 jaar als ‘kind arbeider’. Dat is bijna tien procent van de kinderenadventsactie 2023 wereldwijd! Miljoen kinderen doen gevaarlijk werk dat direct risico oplevert voor hun gezondheid en geestelijke ontwikkeling. Denk aan kinderen die giftige gassen en fijnstof inademen in de mijnbouw of kinderen die groeistoornissen oplopen door zwaar werk in fabrieken, zoals in India waar kinderen in een baksteenfabrieken werken.

De afgelopen jaren is het aantal ‘kinderarbeiders’ gestegen door oorlogen, crises en de coronapandemie waardoor veel families in armoede kwamen.

Uw gift wordt besteed o.a. aan onderwijs. Onderwijs geeft ieder kind de kans om te leren en zich te ontwikkelen waardoor ze weerbaar worden. Daarnaast biedt het ook een weg uit armoede. Tevens wordt het ook besteed aan goede zorg, gezond eten en voorlichtingsprogramma’s.

Uw gift voor dit project kunt u doneren in de collectebus achter in de kerk of
Overmaken naar
Voor Burgum op: NL42RABO 013 714 87 63 t.n.v. RK Parochie Pax Christi
o.v.v. “adventsactie 2023, kind arbeider”
Voor Dokkum op: NL78ABN A04 705 421 79 t.n.v. RK Parochie Pax Christi
o.v.v. “adventsactie 2023, kind arbeider”

Alvast bedankt namens de VOM-werkgroep, (Sita en Anja, Elma en Vera)

Adventsactie RGB