pax roodgeel cmyk CMYKverkleindmettekst
 

Prikbord
zo 25 febr 10.00 uur D.O.P. viering in Burgum
zo 25 febr 10.00 uur D.O.P. viering in Dokkum
zo 3 mrt 10.00 uur D.O.P. viering in Burgum
zo 3 mrt 10.00 uur Woord- en communieviering met pastor Jan in Dokkum
zo 10 mrt 10.00 uur Woord- en communieviering in Burgum mmv het Interkerkelijk Burgumer Mannenkoor
zo 10 mrt 10.00 uur D.O.P. viering in Dokkum

Laatste kans voor bestellen huispaaskaars
Het is alleen dit weekend nog mogelijk om een huispaaskaars te bestellen. De koster heeft een bestelformulier waar uw keuze ingevuld kan worden.

Koffie en meer in Burgum
In een brief van oktober 2023 heeft het bisdom onze parochie opgeroepen na te denken over de toekomst. Onze vicevoorzitter heeft daarop de twee geloofsgemeenschappen Dokkum en Burgum gevraagd daar over na te denken. Op 25 februari zal na de viering in Burgum een terugrapportage zijn van de bespreekpunten uit de denktank die zich twee bijeenkomsten heeft gebogen over de toekomst van Burgum s geloofsgemeenschap. Met uw reacties op onze eerste ideen kunnen we dan tot een eerste advies komen aan het bestuur van onze Pax Christiparochie.

Uit de Blijenhofkapel
Op maandagavond 26 februari 2024 zal een avond verzorgd worden in de Blijenhofkapel met als thema: Maria
mariaDeze avond zal worden verzorgd door: Anja Haenen en Pytsje Boonstra.
Maria is van alle tijden, een oermoedereen idool.
Iedereen weet dat ze de moeder van Jezus is. Hoe ze eruitziet is in vele vormen uitgebeeld. Ze staat ook bij het kruis en moet haar geliefde zoon laten gaan. Over haar leven weten we eigenlijk niet zoveel.
Wat uit Marias leven vind je herkenbaar voor je eigen leven.
Muziek en woorden rond Maria nemen ons deze avond mee.
We wisselen uit, ontmoeten en verdiepen ons in deze veelzijdige vrouw.
Nieuwsgierig geworden?
Kom dan naar de Blijenhofkapel op maandag 26 februari om 19.30 uur.
Voor de koffie en de thee vragen we 3,00.

Parochiebestuur
De volgende vergadering van het parochiebestuur is op dinsdagavond 27 februari a.s. vanaf 19.30 uur in de pastorie te Dokkum.

Gedenkboekje pastor Paul
Als de bloemen bloeien komen de bijen vanzelf.
Van verschillende kanten hebben we het verzoek gekregen om de deadline, voor alle informatie en foto's met betrekking tot het gedenkboekje over pastor Paul, te verlengen.
We hebben besloten om aan dit verzoek te voldoen en te verlengen tot 11 maart a.s. Vanuit de oecumene hebben we al het een en ander mogen ontvangen maar is het wachten op informatie van parochianen van de Pax Christi Parochie.
Kijkt u nog eens bij de oude foto's of weet u misschien nog een leuke anekdote ?

VOM VASTENPROJECT 2024 IN ZIMBABWE
foto vastenaktie 2024De gemeenschappen in dit Afrikaanse land zijn afhankelijk van de voedselproductie. Zij kunnen niet meer vertrouwen op de seizoenen door een tekort aan water / regen, wat zorgt voor een verstoring in hun leven.
Hun voedselvoorziening staat voortdurend onder druk. Door uw gift kunnen zij een gemeenschappelijke groentetuin ontwikkelen, training krijgen bij de ontwikkeling en het verbouwen van gewassen, die daar goed kunnen groeien. Verder zijn waterputten zeer belangrijk om dit project te doen slagen. Dankzij deze groentetuinen, kunnen zij voorzien in hun levensonderhoud en is er betere voeding voor iedereen.
Meer informatie staat in de Bonemare en in het leaflet in de liturgiewijzer. In deze 40dagen Vastentijd willen wij u vragen om een gift per bank of in de collectebus in de kerk ( Dokkum) Martinushuis (Burgum).
U kunt uw gift overmaken voor Burgum: NL 42 RABO 0137148763 o.v.v. Zimbabwe
voor Dokkum: NL 78 ABNA 0470542179 o.v.v. Zimbabwe
VOM Dokkum-Burgum, Elma, Vera, Sita, Anja.

Samen leren - Ontmoetingen onder de vijgeboom
Afgelopen week zijn we in Burgum gestart op een reeks middagen in de Veertigdagentijd na te denken en te spreken over ons geloof en zo -hopelijk- ons geloof een impuls geven. Wij doen dit andermaal aan de hand van video-inleidingen uit de reeks Sycamore sessions, Ontmoetingen onder de vijgeboom, dit keer toegespitst op de Veertigdagentijd.
We doen dit op de dinsdagmiddag. De volgende bijeenkomst is op 5 maart en daarna nog op 12, 19 en 26 maart, vanaf 14.30 uur in het Martinushuis in Burgum. De middagen kennen een onderlinge samenhang, maar iedere middag komt een afgerond onderwerp aan de orde. Mocht u n bijeenkomst moeten missen, dan hoeft dat geen bezwaar te zijn om de andere middagen wel te komen. Weet dat u van harte welkom bent, pastor Jan van Beek.

Secretariaat Pax Christi Parochie
Voor al uw vragen, verzoeken, onduidelijkheden, doorgeven van gegevens of gewoon een praatje kunt u bellen met nummer 0519-292476. Op de dinsdagen is het parochiesecretariaat hiervoor beschikbaar.

Bereikbaarheid
Bij noodgevallen kunt u altijd bellen met het nummer 06-17810954. LET OP! Dit nummer is alleen om te bellen, geen boodschappen inspreken of sms sturen. Dit is een doorschakelnummer.

Zondagskrant
Heeft u mededelingen voor deze zondagskrant? Mail ze dan naar Marian Folmer -