Zondagskrant RK Pax Christi parochie

Zondagskrant RK Pax Christi parochie
 
   

Zondagskrant

   

zomereditie juli

   

online: www.paxchristi.frl

 
 

Prikbord
zo 25 juni 10.00 uur - DOP viering in Burgum
zo 25 juni 10.00 uur - Eucharistieviering in Dokkum - m.m.v. sopraan Johanna Kamminga-Bart als gastzanger
do 29 juni 19.00 uur - Eucharistieviering in de Bonifatiuskapel
zo 2 juli 10.00 uur - Woord- en communieviering in Burgum - na afloop parochiebijeenkomst - voor opgave zie verder
zo 2 juli 10.00 uur - Eucharistieviering in Dokkum op de begraafplaats waar dan ook het nieuwe bord bij de ingang gerealiseerd is. Neem zelf een stoel mee!
do 6 juli 19.00 uur - Eucharistieviering in de Bonifatiuskapel
zo 9 juli 10.00 uur - Eucharistieviering in Burgum
zo 9 juli 10.00 uur - Woord- en communieviering in Dokkum - na afloop parochiebijeenkomst - voor opgave zie verder
do 13 juli 19.00 uur - Eucharistieviering in de Bonifatiuskapel
zo 16 juli 10.00 uur - DOP viering in Burgum
zo 16 juli 10.00 uur - Eucharistieviering in Dokkum
wo 19 juli 09.30 uur - Eucharistieviering in Burgum - 3e woensdag van de maand
do 20 juli 19.00 uur - Eucharistieviering in de Bonifatiuskapel
zo 23 juli 10.00 uur - Eucharistieviering in Burgum
zo 23 juli 10.00 uur - DOP viering in Dokkum

Caravanproject
De hele zomerperiode wordt er weer dankbaar gebruik gemaakt van de caravan door mensen die daar normaal geen geld voor hebben. Dit is alleen mogelijk dankzij donaties en giften. We hopen dat iedereen gul dit project blijft steunen. De caravan staat weer achter in de kerk waar een bijdrage in gestopt kan worden. Een bedrag overmaken op rekening NL51RABO0140073345 t.n.v. Vincentiusvereniging Dokkum o.v.v. caravanproject kan natuurlijk ook.

Parochiebijeenkomsten 2 en 9 juli
De Werkgroep Parochiemonitor nodigt u uit! Als vervolg op de parochieavonden begin dit jaar organiseert de werkgroep Parochiemonitor in samenwerking met het parochiebestuur opnieuw een bijeenkomst voor alle parochianen. Het thema is “Werk in uitvoering”. De bijeenkomsten vinden plaats op zondag 2 juli a.s. in Burgum en op zondag 9 juli a.s. in Dokkum. Ze zijn aansluitend aan de zondagsvieringen en tevens wordt u een lunch aangeboden! Hiervoor vragen wij wel een vrijwillige bijdrage van circa 5 euro p.p.
In verband met de inkoop vragen wij u om u op te geven via info@paxchristi.frl. 
Voor Burgum graag uiterlijk tot 28 juni a.s. Voor Dokkum graag uiterlijk voor 5 juli a.s. Het programma ziet er als volgt uit:
10-11 u Kerkdienst
11-12.30 u Koffie en ronde tafel gesprekken
12:30-13.00 lunch
13:00- 14.00 Financieel verslag door bestuur
Wij hopen u op deze zondagen weer te treffen in Burgum of Dokkum. Namens de Werkgroep Parochiemonitor en het bestuur, Elbrig van der Meulen-Poelsma

Vrijwilligers dag Bonifatiuspark
Op zaterdag 8 juli is er weer een vrijwilligersdag in het park. Belangstellenden uiteraard van harte welkom. Groene vingers zijn niet nodig, alleen een goed humeur! Opgave bij Kees Bangma, cbangma@hotmail.com of 06 5335 9622.

Orgelconcert De Schepping
Op zaterdagavond 15 juli vindt in de Bonifatiuskerk een bijzonder orgelconcert plaats. Organist Jaap Sake Heeringa heeft unieke orgelimprovisaties over het bijbelse scheppingsverhaal gemaakt. Dit concert wordt deze zaterdag voor de 50e keer ten gehore gebracht, en nu heel toepasselijk met de schilderijen van Jan Kooistra over de scheppingsdagen erbij aanwezig. Naast de orgelimprovisaties is er ook samenzang met liederen die over de schepping gaan. Na afloop is er gelegenheid om onder het genot van een kopje koffie de schilderijen nog eens rustig te bekijken. Aanvang 19.30 uur en toegang is gratis.
Wel is er een collecte bij de uitgang ter bestrijding van de onkosten.

Gastvrouwen en gastheren gezocht!
De zomer is voor onze parochie altijd een drukke periode. Vrijwel iedere middag zijn de parochiekerk in Dokkum en de Bonifatiuskapel geopend. Duizenden bezoekers maken kennis met onze monumenten en met de betekenis die ze kunnen hebben voor geloof en zingeving. Het is dankbaar werk en tegelijk een hele klus voor alle betrokken vrijwilligers. Mocht u een steentje willen bijdragen, dan bent u natuurlijk van harte welkom!

Bonifatiusdag 2023
We kunnen terugzien op een schitterende Bonifatiusdag. De dag begon met een flinke groep wandelaars vanuit Jannum en eindigde met een prachtige Eucharistieviering waar bisschop van den Hende als hoofdcelebrant voorging en er geweldig mooi werd gezongen door het mannenkoor Pro Rege uit Dokkum. Was u er niet bij, hebt u zeker wat gemist! Om even terug te kijken of toch een indruk te krijgen klikt u hier voor een mooie fotoreportage gemaakt door Marc de Jager.

Steun jongeren op weg naar de Wereld jongeren Dagen - klik hier.

Gedenkdag Titus Brandsma
Op donderdag 27 juli organiseren we in de Bonifatiuskapel een programma rond de Gedenkdag van Titus Brandsma. U bent hierbij van harte welkom. Het programma is breed toegankelijk en wordt muzikaal omlijst door componist/pianist Chris Fictoor en de Friese zanger Hylke Breteler. Laatstgenoemde brengt twee Friestalige songs van zijn vader ten gehore, de bekende uit Nes afkomstige en recent overleden Friese kunstenaar-theatermaker Gerrit Breteler. Tevens vindt de boekpresentatie plaats van: ‘Reis naar de stilte’. Teksten van en beschouwingen over de laatste brieven van Titus Brandsma, geschreven tijdens zijn Duitse gevangenschap. Geïnteresseerden kunnen rond 11.15 uur kennismaken met de audiotour van de kruiswegstaties van Titus in het Processiepark. De audiotour is geïnspireerd door leven en sterven als spiegel voor hedendaagse bezoekers die kampen met lijden en levensvragen. Vorig jaar bij de heiligverklaring van Titus is de Nederlandse versie van de audiotour uitgebracht. Nu komt ook de Friestalige versie van meditatieve teksten voor publiek beschikbaar. Ook kunnen relikwieën van Titus worden bezocht in de Titus Brandsma Pelgrimskapel. De bijeenkomst wordt afgesloten met een eenvoudige lunch. Het programma van de Gedenkdag krijgt vanaf 15.00 uur vervolg in Museum De Tiid te Bolsward.

Zomereditie zondagskrant
Dit is de vakantie editie van de zondagskrant die geldt voor de periode tot en met 23 juli. Dan zal er een vernieuwde versie komen die dan blijft staan tot en met 26 augustus.

Secretariaat Pax Christi Parochie
Vanwege de vakantie is het secretariaat beperkt bereikbaar en reactie op de mail zal iets langer duren. De pastores zijn bereikbaar op hun eigen telefoonnummer en eventueel via onderstaand noodnummer.

Bereikbaarheid
Het noodnummer is weer in gebruik, dus bij noodgevallen kunt u altijd bellen met het nummer 06-17810954. LET OP! Dit nummer is alleen om te bellen, geen boodschappen inspreken of sms sturen. Dit is een doorschakelnummer.

Zondagskrant
Heeft u mededelingen voor deze zondagskrant? Mail ze dan naar - secretariaat@paxchristi.frl.

 

 
 

 

 

Wilt U deze berichten niet meer ontvangen? klik dan hier!

Email built with AcyMailing