pax roodgeel cmyk CMYKverkleindmettekst

Steun gevraagd voor de Wereld Jongeren Dagen

Vier jongeren uit onze parochie willen graag naar de Wereld Jongeren Dagen, één van de grootste internationale evenementen van de Katholieke kerk en het grootste jongeren-event ter wereld. Om de twee á drie jaar komen honderdduizenden tot meer dan een miljoen jongeren vanuit alle continenten bijeen, om het katholieke geloof te vieren.

Dit keer zijn de WJD van 27 juli tot 8 augustus a.s. in Portugal. Voor de jongeren is het een prachtige ervaring om zoveel andere katholieke jongeren te ontmoeten, een ervaring die hen voor de rest van hun leven kan sterken in het geloof. Wij vinden het geweldig dat ook onze parochie deze keer is vertegenwoordigd.

Het is wel een uitdaging om het voor iedereen financieel rond te krijgen. Om de kosten te drukken zijn sponsoracties in voorbereiding. Daarmee zullen de jongeren u de komende tijd benaderen.

Er zijn ongetwijfeld mensen die de jongeren, naast de sponsoracties, financieel willen helpen. Als bestuur geven we daarom de mogelijkheid om uw gift over te maken op het rekeningnummer van onze parochie onder vermelding van ‘gift WJD’. Wij zorgen dan dat het binnengekomen geld volledig wordt besteed aan de jongeren. Het voordeel is dat uw gift daarmee (onder voorwaarden) aftrekbaar is voor de belasting.

Namens het bestuur,
Kees Bangma (vice-voorzitter)