pax roodgeel cmyk CMYKverkleindmettekst
Bonifatius zijn leven zijn invloed 

Dokkum - Boeken die beloven dat zij een nieuw licht werpen op het behandelde onderwerp, zijn vaak pretentieus. Er wordt de lezer iets voorgeschoteld dat niet kan worden waargemaakt. Dikwijls is men na lezing van het werk niet veel wijzer geworden. 
Dat zei prof dr Auke Jelsma gisteren in Dokkum, ter gelegenheid van de presentatie van een door hem geschreven boek. Ook dit boek belooft een 'nieuw licht', en wel op het leven van Bonifatius, de missionaris die in 754 bij Dokkum werd vermoord. 


Dokkum - Boeken die beloven dat zij een nieuw licht werpen op het behandelde onderwerp, zijn vaak pretentieus. Er wordt de lezer iets voorgeschoteld dat niet kan worden waargemaakt. Dikwijls is men na lezing van het werk niet veel wijzer geworden. 
Dat zei prof dr Auke Jelsma gisteren in Dokkum, ter gelegenheid van de presentatie van een door hem geschreven boek. Ook dit boek belooft een 'nieuw licht', en wel op het leven van Bonifatius, de missionaris die in 754 bij Dokkum werd vermoord. 
Jelsma is er echter van overtuigd dat de pretentie in zijn boek wordt waargemaakt. Maar dat is wat hem betreft vooral te danken aan het "baanbrekende werk" dat in de afgelopen decennia door anderen is verricht. Jelsma: "Dat mijn boek meer licht op Bonifatius werpt is niet zo vreemd, gezien de uitstekende studies die recent over deze man zijn verschenen. Een historicus is altijd schatplichtig aan zijn voorgangers. Dat geldt ook voor mij." Het boek dat Jelsma heeft geschreven heet: Bonifatius. Zijn leven, zijn invloed. Het werk is een herschrijving van De blaffende hond, aspecten uit het leven van Wynfreth Bonifatius. Het boek verschijnt in de aanloop naar het Bonifatiusjaar, dat in 2004 in Dokkum. zal plaatsvinden, precies 1250 jaar na de moord op de missionaris. 
Jelsma wees erop dat het boek verschijnt op het moment dat de wereld lijkt af te steven op een oorlog. Ik vraag mij af wat Bonifatius daarvan zou vinden. Hij leefde zelf in een roerige tijd." Volgens Jelsma hechtte Bonifatius echter bijzonder weinig belang aan de 'politieke' gebeurtenissen in de wereld. "Hij wist er van, maar vond het onbelangrijk. De wereld: dat was volgens hem alleen maar narigheid. Bonifatius wist dat landjepik het favoriete spel was van de machthebbers, in zijn tijd de adel. Daar deed je nu eenmaal toch niets tegen." 

Burgermeester Cazemier ontving het eerste exemplaar van 'Bonifatius. Zijn leven, zijn invloed.'
Foto Dirk Schoonhoven

Kerstening 
Bonifatius hechtte volgens Jelsma wél belang aan de geschiedenis die zich afspeelde in de kloosters. Daar moest het gebeuren. In de kloosters werd immers de kerstening voorbereid van de ongelovigen. "Voor Bonifatius telde eigenlijk maar één ding: zoveel mogelijk mensen tot het christelijk geloof brengen. Bonifatius ging er van uit dat het einde der tijden nabij was. Voordat het zover was, moesten zoveel mogelijk mensen gedoopt worden." 
Een christen kreeg zicht op een andere wereld, een andere orde, meende Bonifatius. En een christen pleegt geen geweld. Daarom schonk de missionaris maar geen aandacht aan het feit dat in zijn tijd de Moren huishielden in Spanje. "Hij was ervan op de hoogte, maar hij richtte zich op andere zaken. Dat was zijn levenshouding", aldus Jelsma. 
Jelsma overhandigde gisteren een eerste exemplaar van zijn boek aan bisschop Eijk van het Bisdom Groningen. Er waren ook exemplaren voor burgemeester Cazernier van Dongeradeel, pastoor J.H. Peters en mevrouw T. Schaapman van de Raad van Kerken. J.A. Mol van de Fryske Akademy sprak over de kerstening en kerkstichting in Middeleeuws Frisia. 

Bauke Boersma 
Uit Friesch-Dagblad zaterdag 1 maart 

Bonifatius: zijn leven zijn inlvoed 19.90 euro 
Evangelische Boethiek 
Keppelstraat 30, 9101 MV Dokkum 
Tel. 0519-221759