Actueel

Anne Woudwijk uitleg schilderij

Zondag 1 oktober, na de mis, geeft kunstenaar Anne Woudwijk uitleg over drie van zijn Bijbelse schilderijen. Ze staan geëxposeerd in Burgum als voorbereiding op de Martinushuislezing van 10 oktober: dr. Saskia van Lier over Kunst en Geloven.

Zondag 10 september is onder grote belangstelling het kunstwerk 'Kroon van Franciscus' onthuld door de minister-provinciaal van de Franciscanen in Nederland, de eerwaarde heer pater Rob Hoogenboom ofm. Het kunstwerk is gemaakt door Anne Woudwijk en door hem geschonken aan de Pax Christi parochie.

KroonvanFranciscus

Herstel Klokkentoren Burgum

De klokkentoren in Burgum bij de kerk is weer als nieuw en afgelopen zondag tijdens de mis door pastor Diederik plechtig ingewijd.
Foto's van de werkzaamheden vindt u hieronder.

Klik op de foto om deze te vergroten!

18 juli stad Dokkum rond kanoën, daarna gezellig BBQ-en in de tuin van de familie Ypma.
Gastvrij onthaald!

Klik op de foto om deze te vergroten!

 

Foto's van de eucharistieviering op de begraafplaats van Dokkum.

Klik op de foto om deze te vergroten!

 

HET IS WEER VOORBIJ…. OF TOCH NIET???

U kent dat liedje van Gerard Cox vast wel: “ ’t is weer voorbij die mooie zomer”. Als u dit nummer van Bonemare in handen krijgt is de zomervakantie voor de meesten van ons voorbij. School en werk wachten weer op ons. Ook de parochie zal weer een beroep op veel mensen moeten doen om onze vrijwilligerskerk overeind te houden.
De zomer van 2018 zal vooral herinnerd worden als een heel hete en droge zomer. We hebben gesnakt naar een beetje regen, maar als we eerlijk zijn verveelt die regen ook al weer heel gauw. Toch hoop ik dat u wat rust hebt kunnen genieten! Even vrij van alle verplichtingen op het werk, in de verenigingen en ook in de kerk. Even wat meer tijd voor het gezin, voor je oude vader en moeder. Door het jaar heen voel je je vaak tekort schieten naar hen toe. Er staat immers een belangrijke vergadering op het rooster of je bent ook wel eens even aan een vrije zondag toe. Je kinderen vragen aandacht en eigenlijk zou je wel eens even met hen willen gaan vissen, maar mag je ook eens even uitrusten van een hectische werkweek? Allemaal begrijpelijk, maar als je eerlijk bent knaagt het wel aan je geweten. Voor je ouders, zeker als één van hen is weggevallen, is de zondag een lange eenzame dag waarbij alleen de televisie nog wat gezelschap biedt. En je kinderen heb je niet alleen maar als een soort van goudvissen in de kom : mooi om, te zien maar je doet er verder niks mee!
Maar het is weer voorbij die mooie zomer en er staan weer nieuwe uitdagingen op stapel, thuis, op school of op je werk. En ook in de Pax Christi-parochie hebben we weer een heel seizoen vóór ons.
Sinds pastor Diederik vertrokken is naar Frankrijk (hij kwam overigens als verrassing ineens op de koffie een paar weken geleden en doet u allen de hartelijke groeten) heb ik als solist moeten werken. Dat hield simpelweg in, dat u lang niet de aandacht hebt gekregen die u toekomt. En dan lijdt daar vaak op de eerste plaats het gewone huisbezoek of ziekenbezoek onder. Ook heb ik wel een aantal vergaderingen of bijeenkomsten waar ik verwacht werd laten schieten. Het was niet anders!
Nu komt er gelukkig een einde aan deze periode van solistisch werk. Per 1 september aanstaande komt pastor Jan van Beek onze gelederen versterken. Elders in dit nummer van Bonemare stelt hij zichzelf aan u voor. Jan komt hier in deeltijd werken, een baan van 50%. Meer kunnen we financieel niet opbrengen, tenzij we aan het potverteren gaan en dat is niet de bedoeling van het parochiebestuur. Vicaris Arjen Bultsma gaat pastor Jan op zondag 9 september aan de parochie presenteren in de Eucharistieviering die om 14 uur begint in de Martinuskerk van Burgum. Let wel! Deze viering is bedoeld voor de parochianen van beide lokaties, Burgum en Dokkum! Na afloop van de viering kunt u in het Martinushuis nader kennismaken met pastor Jan en zijn echtgenote Dorenda. Daarna gaan we informeel verder met een barbecue in de tuin van het Martinushuis. (daar moet u zich overigens wèl tijdig voor opgeven!)
Voorbij is de mooie zomer, maar we kunnen als parochie met frisse moed beginnen aan het nieuwe werkjaar. Nieuwe spelers, nieuwe kansen!

pastor Paul Verheijen

----------

 

Mooie fotoimpressie van de Bonifatiusdagen vind je hier

Fotoreportage van Mark Ros van de Hemelvaartviering 2017 - klik hier

Fotoimpressie Hemelvaart gemaakt door Lydia van Rooijen
Klik op de foto om deze te vergroten

Fotoimpressie Hemelvaart 2017
Klik op de foto om deze te vergroten

 

Oecumenische Mariavesper op 25 maart in Aalsum

De aandacht voor Maria – ook in Protestantse kerken – neemt sterk toe. In het Museum Catharijne Convent te Utrecht is tot 20 augustus de tentoonstelling ‘Maria’ te bezoeken. Het is de grootste tentoonstelling die het museum ooit heeft georganiseerd. Ook De Protestantse Gemeente te Dokkum wil aansluiten bij deze ontwikkelingen. Negen maanden vóór Kerst wordt op 25 maart door de wereldkerk Maria Boodschap gevierd. ’s Avonds om 19.30 uur bent u welkom voor een oecumenische viering in de St. Catharinakerk te Aalsum. Voorgangers zijn Paul Verheijen, pr. en ds. Herman de Vries. Pianiste Marian Bos, tenor Francisco Javier Barbero en bariton Jelle Wagenaar verzorgen de muziek en zang. Alle belangstellenden ontvangen na afloop een herinnering aan deze Mariavesper.

 

 

SINT MAARTENSKOOR 70 JAAR

SINT MAARTENKOOR 70 JAAR JONG..........
Op zondag 29 januari 2017 vierde het Sint Maartenskoor van de Rooms Katholieke. Martinusparochie haar 70 jarig jubileum tijdens een feestelijk eucharistieviering in de Sint Martinuskerk te Burgum. Het Sint Maartenskoor luistert twee keer per maand de kerkdiensten op met zang. Daarnaast verzorgt het koor de zang tijdens de Hoogtijdagen zoals Kerstmis en Pasen en ondersteunt het koor de rouw- en trouwvieringen. Op 10 februari 1946 is het Sint Maartenskoor opgericht. In die tijd bestond het koor uit drie leden. In de loop van de jaren is het koor uitgegroeid tot 20 zangers onder de enthousiaste leiding van dirigent Luuk de Vries.

Seizoen 2016/2017

In een enigszins "afgeslankte" vorm is het koor weer aan een nieuw seizoen begonnen.
De vergrijzing slaat ook in ons koor toe en daarom wordt het voor sommige leden onvermijdelijk om te stoppen. Wij willen hen dan ook van harte bedanken voor hun grote inzet de afgelopen vele jaren.
Onder leiding van onze dirigent Durk de Vries gaan we verheugd verder. Gelukkig regelmatig ondersteund door enkele vast gast-leden, zodat we toch goed van ons kunnen laten horen.
We zijn dan ook steevast van plan er een kleurrijk muzikaal seizoen van te maken.

Wel hebben we afscheid genomen van één van onze vaste organisten: Jan Luymes.
Dhr. Luymes heeft zijn sporen zeker verdiend in de kerkmuziek: al 70 jaar was hij kerkorganist!
Wij zijn blij dat we hiervan ook een flink aantal jaren hebben mogen genieten. Met een daverend slotlied nam hij afscheid als organist in onze kerk. We hopen hem nog vaak te ontmoeten.

Fusiedecreet kunt u hier lezen.


De Adviescommissie Namen Nieuwe Parochies heeft brief gestuurd met naam voor nieuwe fusie parochie
  - PAX CHRISTI -
Lees hier de brief

 

Terugkeer

Als u deze editie van de Bonemare in handen krijgt, dan zijn wij nog ruim twee weken verwijderd van Aswoensdag. De liturgie van Aswoensdag, dit jaar vallend op 1 maart, geeft ons niet alleen het askruisje, maar ook een heel mooie eerste lezing uit de profeet Joel. Deze Joel is een relatief onbekende profeet. Hij behoort tot de zogenaamde 12 ‘kleine’ profeten, net als bijvoorbeeld Obadja en Hosea. Ze worden klein genoemd, omdat ze in tegenstelling tot grote broers als Jesaja en Ezechiël maar heel weinig geschreven hebben. Het boek Joel beslaat in de Bijbel van zo’n 1750 pagina’s maar 5 armzalige bladzijden – die zie je dus best snel over het hoofd! Als u dan ook zegt: Joel, Obadja, Hosea, nooit van gehoord – dan is dat heus geen schande, hoor!
Maar toch: Joel mag klein van omvang zijn, hij is allerminst klein van inhoud. Zijn eerste lezing op Aswoensdag laat God zelf aan het woord met een krachtige oproep aan Zijn volk om ‘terug te keren’:
“Keert tot Mij terug, van ganser harte ......... keert terug tot de Heer, uw God, want genadig is Hij en barmhartig, lankmoedig en vol liefde .....”
Wat een prachtige oproep! Zo vol hartstocht, vol verlangen, vol liefde. God verlangt naar onze terugkeer, het is Zijn diepste liefdesverlangen. Onze terugkeer. Maar wat is dat voor terugkeer? Wat bedoelt de God van de profeet Joel, die ook onze God is, als Hij zegt: ‘keer terug’?
Lees het hele artikel in de Bonemare.

 

Bonemare klein

Bonemare Februari 2017

Prikbord Februari 2017

    

 

 

Maghetietsmeerzijn beeldmerk origineel transparant

MARTINUSHUIS-lezingen seizoen 2016/2017
Een nieuw initiatief! Vijf zogenaamde MARTINUSHUIS-lezingen, genoemd natuurlijk naar de plaats van handeling, het parochiehuis van Burgum.
MARTINUSHUIS-lezingen – laagdrempelig en toegankelijk voor iedereen: van binnen en van buiten de parochie, voor kerkelijk en niet-kerkelijk publiek, voor jong en oud. Serieuze inhoud lichtvoetig gebracht, met een knipoog op zijn tijd. Soms over onderwerpen die met kerk en geloven te maken hebben, soms over algemene sociaal-maatschappelijke thema’s.
Data in 2016: 4 oktober en 22 november. Data in 2017: 17 januari, 7 maart en 25 april.
Telkens op een dinsdagavond, van 20.00 – 21.30. Altijd met koffie en thee! Toegang gratis, een vrijwillige bijdrage in de onkosten mag.
-----------------------

MARTINUSHUIS-lezing 17 januari 2017: Leo Kaptein – Het katholieke geloof van Gerard Reve.
“Ik vind dit leven al geweldig – en dan nog het eeuwig leven in de hemel! Je vraagt je wel eens af: waar hebben wij het aan verdiend?” De ruim 10 jaar geleden overleden volksschrijver Gerard Reve hield bij hoog en bij laag vol dat zelfs zijn poezen katholiek waren! Als geen ander sprak en schreef hij met aanstekelijke humor en ironie over zijn katholieke geloof. Was het hem ernst? Stak hij er de draak mee? Reve, katholiek geworden in 1966, is zowel in zijn schrijverschap als in zijn geloofsbelevening voor sommigen een bewonderde held, voor anderen een bron van ergernis. Spannend!
Leo Kaptein is blijvend geraakt door het werk van Gerard Reve. Hij zal een mooie – soms grappige, soms ontroerende, soms prikkelende – avond verzorgen over Reve’s beleving en verwoording van het katholieke geloof.
---------------------
MARTINUSHUIS-lezing 7 maart 2017: Diederik Duzijn – God en het goede; filosofisch-theologische achtergronden van de Reformatie.
Is God goed omdat Hij het goede wil? Of is iets goed omdat God het wil? De zogenaamde ‘universaliënstrijd’ is een fundamenteel filosofisch-theologisch debat over de status van de algemene begrippen. In deze strijd stonden Nominalisten (‘goed’ is slechts een etiketje dat de mens aan iets geeft) tegenover Realisten (‘het goede’ is iets dat op zichzelf werkelijk bestaat). In de late Middeleeuwen bereikte deze universaliënstrijd een hoogtepunt, dat een enorme doorwerking zou hebben op eeuwen van denken daarna. Op de achtergrond van dit filosofisch strijdtoneel speelde de voortdurende politieke strijd om de macht tussen keizer en paus. Deze spannende cocktail van filosofie, theologie en politiek is vervolgens een rijke voedingsbodem voor de Reformatie.
Pastor Diederik zal een soepele en voor ieder begrijpelijke inleiding verzorgen in dit mijnenveld van debat en strijd, onmisbaar voor een goed begrip van de verhouding tussen Catholica en Reformatie.
--------------------
MARTINUSHUIS-lezing 25 april 2017: Karin Schouwenburg – rechtsbijstand aan de rafelranden van de samenleving.
De overheid heeft vorig jaar de term ‘participatiesamenleving’ geïntroduceerd. Daarmee wordt gedoeld op een samenleving waarin iedereen op een betrokken, verantwoordelijke en zelfstandige manier zijn rol vervult en zijn bijdrage levert. Wat je ook van het begrip ‘participatiesamenleving’’ vindt, duidelijk is dat niet iedere mens zonder hulp in staat is om de beoogde plek in de samenleving in te nemen. Nog steeds vallen aan de ‘rafelranden’ van de samenleving veel mensen tussen wal en schip: mensen met psychiatrische ziektes, sociaal zwakkeren, mensen met schuldenproblematiek, vluchtelingen, en noem maar op.
Karin Schouwenburg, advocate te Beilen, heeft in haar praktijk veelvuldig te maken met mensen in haast uitzichtloze situaties. Zij probeert zulke mensen niet alleen juridisch bij te staan maar hen tevens te gidsen naar een meer zelfstandig en menswaardig bestaan. In haar lezing zal zij beeldend en invoelbaar spreken over schrijnende problematieken waarvoor soms geen, maar soms ook wel licht gloort aan het eind van de tunnel.

 

Thema avonden voor volwassenen.

De voorlopige datums van de Thema avonden voor volwassenen zijn bekend.

  • onder de kop Martinushuislezingen wordt een serie voor ieder toegankelijke avonden georganiseerd, inhoudelijk en laagdrempelig; meer informatie volgt binnenkort.

  • Voor Geloven nu hebben we een aantal actuele thema’s op het oog, die regelmatig in het nieuws opduiken.

  • De afleveringen van Catholicism geven ons een goed beeld van ons geloof en onze Kerk, met veel wetenswaardigheden die voor de meeste katholieken nieuw zijn.

datum

plaats

onderwerp

29 september 2016

RK pastorie Dokkum

Geloven nu

4 oktober 2016

Martinushuis Burgum

Martinushuis lezing

27oktober 2016

RK pastorie Dokkum

Film Catholicism

22 november 2016

Martinushuis Burgum

Martinushuis lezing

1 december

RK pastorie Dokkum

Geloven nu

17 januari 2017

Martinushuis Burgum

Martinushuis lezing

26 januari 2017

RK pastorie Dokkum

Film Catholicism

23 februari 2017

RK pastorie Dokkum

Geloven nu

7 maart 2017

Martinushuis Burgum

Martinushuis lezing

30 maart 2017

RK pastorie Dokkum

Film Catholicism

25 april 2017

Martinushuis Burgum

Martinushuis lezing

Fotoreportage bonifatiusdagen 2016 zondagmiddag

Klik op de foto om deze te vergroten

GEMEENSCHAPSOPBOUW
De leden van de parochiegemeenschap moeten echte zorg hebben voor elkaar. De warmte uitstralen van mensen die wat voor elkaar over hebben; mensen die zich lid voelen van een familieverband. Een gemeenschap die in haar eigen kracht gelooft, straalt ook wat uit en daarvan gaat een wervende kracht uit voor anderen.

Parochiebestuur en parochievergadering

Een parochie heeft natuurlijk ook een bestuur nodig. Deze mensen worden op voordracht van de parochie door de bisschop van Groningen benoemd. Het parochiebestuur is eerst en vooral verantwoordelijk voor de materiële zaken binnen de parochie. Daarbij valt te denken aan zorg voor de financiën, de gebouwen en het levensonderhoud van de pastores. De parochievergadering bestaande uit vertegenwoordigers van de vier taakvelden in de parochie buigt zich vooral over het te voeren pastorale beleid. De vice-voorzitter en de secretaris van het parochiebestuur hebben diezelfde taak in de parochievergadering.
Op dit moment is vice-voorzitter: Jan Arends, Iepenlaan 35 9103 RJ Dokkum tel 0519-295996

Bankrekening

ABN-AMRO-bank rekeningnummer 47.05.42.179 t.n.v. R.K. Kerk te Dokkum  IBAN NL78ABNA0470542179

Redactie parochieblad
Bonemare, ons parochieblad dat we samen met Burgum hebben is tot op heden het belangrijkste communicatiemiddel in de parochie. Er wordt dan ook de grootst mogelijke zorg aan het blad gegeven. Achter in elk nummer staat te lezen waar en wanneer de kopij voor het komende nummer moet worden ingeleverd. Het blad verschijnt 6 keer per jaar en de parochianen wordt om een vrijwillige bijdrage gevraagd voor de kosten van het drukwerk.
Inleveradres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of in de brievenbus van de pastorie aan de Hoogstraat.Namens onze parochie zit in de redactie: mevrouw Boukje van Houten, Kwikstaart 18 - 9101 GT Dokkum, telefoon 0519-296843.
Ook op onze website kunt u het laatste nummer van Bonemare.

Parochie van de Heilige Martinus en de Heilige Bonifatius en Gezellen.

De parochie maakt deel uit van het vicariaat Friesland - Noordoostpolder in het bisdom Groningen-Leeuwarden. Officieel heeft onze Bonifatiusparochie een meer uitgebreide naam, namelijk Heilige Martinus en Heilige Bonifatius en Gezellen. We zijn een diasporaparochie, dat wil zeggen een geloofsgemeenschap met een uitgestrekt gebied. Er horen naast Dokkum nog 59 dorpen tot het grondgebied van onze parochie. Er is maar in één plaats gelegenheid tot het bezoeken van de vieringen, namelijk in Dokkum. Daar staan zowel de parochiekerk als de pelgrimskapel. Met de parochie van de heilige Martinus te Burgum bestaat een nauwe samenwerking. Zo worden de pastores gedeeld en zijn er ook op andere gebieden vormen van samenwerking.

Hartelijk welkom op de website van R.K. Parochie van Dokkum. Bijzondere levensmomenten worden omgeven met de bijbelse boodschap, een bemoedigend woord, een gezamenlijk gebed. Er wordt ruimte gegeven om God-met-ons te beleven en te vieren op vreugdevolle en moeilijke momenten, op zon- en feestdagen, bijna iedere dag.
Op deze site vindt u een overzicht van activiteiten en diensten van onze parochie. De parochiekerk is vanaf 1 juni t/m 15 september elke middag van 2-5 uur geopend. Op andere tijden in overleg met de pastorie.
De bonifatiuskapel is vanaf 15 mei t/m 15 september elke middag van 2-5 uur geopend (Op andere tijden: kijk bij Bonifatiuskapel)

 

Katholieke Bond van Ouderen
Sinds 1989 bestaat er in de parochie een afdeling van de KBO. De bond behartigt samen met de protestants-christelijke en de algemene bond de belangen van ouderen (50-plussers). Daarvoor heeft men zitting in de zogeheten ouderen-adviesraad. Daarnaast organiseert men een aantal keren per jaar een bezinnende en ontspannende activiteit voor leden en belangstellenden. Ook op provinciaal niveau is de afdeling vertegenwoordigd en vinden er een aantal activiteiten plaats. Contact klik hier.

Oecumene
De locatie H. Bonifatius van de Pax Christiparochie is lid van de Raad van Kerken Dokkum. Daarin zijn ook vertegenwoordigd de PKN-kerken, de Verenigde Christelijke Gemeente, de Christelijk Gereformeerde kerk. De Raad organiseert een aantal zaken. Namens de parochie hebben pastor Paul Verheijen, René Veffer en Hans Ludema zitting in de Raad van Kerken.
Sinds een aantal jaren mikt de Raad van Kerken op laagdrempelige vieringen waarbij alle leeftijden worden aangesproken. Voor meer informatie zie: Raad van Kerken

Pastoresconvent
De pastores van praktisch alle kerkgenootschappen van Dokkum komen een paar maal per jaar samen voor gesprek en ontmoeting. Secretaris: pastor Paul Verheijen, Hoogstraat 25, 9101 LH Dokkum, telefoon 0519-292476.

Kommissie Geestelijke Verzorging Sionsberg
Om de twee maanden komt de KGVS bij elkaar. Predikanten en vertegenwoordigers van diverse kerken buigen zich over taken rond het pastoraat in ziekenhuis en verpleeghuis Talma - Sionsberg. Daarnaast organiseert de KGVS een jaarlijkse thema-ochtend voor alle pastores uit de regio Noord-Oost Friesland. Afgevaardigde van de parochie is pastor Paul Verheijen. 

Vincentiuszaal
De Vincentiuszaal ligt tegenover de kerk aan de Koningstraat in Dokkum. Van dit gebouw wordt regelmatig gebruik gemaakt voor parochiale activiteiten. Er zijn in het gebouw twee zaalruimtes, een kleine zaal en een grotere zaal die zowel voor parochianen als niet-parochianen te huur zijn.

De wijkcontactgroep
De wijkcontactpersonen zijn de ogen en oren van de parochiegemeenschap in een bepaalde wijk. Ze zijn een aanspreekpunt voor parochianen, bezoeken nieuwkomers, zorgen voor de verspreiding van de jaarlijkse actie Kerkbalans en ook zij verwijzen naar pastores wanneer dat nodig of gewenst is. De wijkcontactpersonen zijn voor vier jaar aangesteld met een eventuele verlenging van vier jaar. Ook als groep komen ze regelmatig bij elkaar om zich te bezinnen. De coördinatie van de wijkcontactgroep is in handen van mevrouw Maria Winters, Mockamawei 19 - 9121 CB Aalzum, telefoon 0519-294585.

Raad van Kerken
In de Raad van Kerken Burgum werken de Protestantse Gemeente, de locatie Sint-Martinus van de Pax Christiparochie, de Doopsgezinde Gemeente Veenwouden en de Vrije Evangelische Gemeente samen. De Raad van Kerken beijvert zich om hier ter plaatse de eenheid onder de christenen te bevorderen door: * Het stimuleren van onderlinge samenwerking tussen de plaatselijke kerkelijke gemeentes en parochie; * Samen ons geloof in God te vieren; * In gezamenlijkheid activiteiten te organiseren die kerkmensen en parochianen bijeen brengt. Kortom, de Raad van Kerken zet in op wat ons samenbindt en wil het besef van onze eenheid in Christus versterken door ontmoeting, gesprek, vieringen e.d. in een sfeer van openheid van geest, ruimhartigheid en hartelijkheid.  

RvK-diensten
Jaarlijks organiseert de RvK  Burgum oecumenische vieringen rond de christelijke feesten: Op 2e Paasdag, op Pinksterzondag en op 2e Kerstdag. Daarnaast is er een Vredesvesper tijdens de vredesweek en een viering in de week van Gebed voor de Eenheid van de Christenen. 
 
Contactpersoon:Douwe Posthuma, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (voorzitter raad van kerken)
Contactpersoon Martinusparochie: Joop Altheer, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Informatie over de andere kerken die deel uit maken van de Raad van Kerken vindt u op de volgende websites:
Doopsgezinde Gemeente - www.dgveenwouden.doopsgezind.nl 
PKN kerken Burgum: - www.pgburgum.nl
Vrije Evangelische Gemeente - www.vegburgum.nl
Kerkplein Burgum: - www.kerkplein-burgum.frl

Het Martinushuis wordt beheerd door Herman Waagemans.
Verdere informatie via 06-43277080.

LITURGIE
Een van de manieren waarop de parochie haar geloof tot uitdrukking brengt is de liturgie. We komen vierend samen om God te danken, te leren van zijn Woord, uit te wisselen, en (zeker in de weekendvieringen) in de Maaltijd inspiratie op te doen, nieuwe kracht.Deze vieringen dienen gedragen te worden door een goede voorbereiding van de kant van de voorganger en (minstens zo belangrijk) een actief meedoen van de verzamelde geloofsgemeenschap.
De parochie kent een coördinator voor het gebied van de liturgie, te weten: mevrouw Ann Dikhoff, Legeweg 23, 9101 MB Dokkum, telefoon 0519-293956. Zij coodineert een aantal werkgroepen en kan vragen betreffende de liturgie beantwoorden.

Misdienaars, acolieten

Bij de vieringen in onze parochies helpen Misdienaars en Acolieten mee om de Liturgie goed te kunnen vieren. Klik op bovenstaande link voor meer informatie over hun werk en over de contactpersoon.


lectoren
De lectoren (lectrices) dragen zorg voor de lezing van het Woord en gaan voor bij de voorbeden. Coördinatie van deze groepen en opleiding van nieuwe leden wordt verzorgd door mevrouw Ann Dikhoff (adres: zie boven)

Kosters
Er is een drietal kosters dat er voor zorgt dat het kerkgebouw klaar is voor de vieringen.

St. Caeciliakoor
Dit gemengd koor zingt in een groot deel van de vieringen in de parochie, onder meer in het weekend, bij gelegenheid van rouw en trouw en op kerkelijke feestdagen. Men repeteert op woensdagavond van 19.45 uur tot 21.45 uur in de pastorie. In het jaar 2016 bestaat het koor 50 jaar. Contactadres: Mevr. B. ter Horst, Markt 26, 9101 LS Dokkum, telefoon 0519 - 297321.

Diensten onder leiding van parochianen
We kennen sinds een aantal jaren de zogeheten DOP-vieringen (diensten onder leiding van parochianen). Zo ongeveer eens per maand wordt van de weekendvieringen verzorgd door een paar parochianen, deel uitmakend van een grotere werkgroep. Met de hulp van één der pastores en de medeleden bereiden ze tijdens de Schriftinstuif een overweging voor. De vieringen hebben meestal het karakter van een Woord- en Communieviering, waarbij de van een eerdere Eucharistieviering bewaarde Heilige Communie ook wordt uitgedeeld aan de aanwezige gelovigen. Voor inlichtingen kunt u terecht bij mevrouw Ann Dikhoff (adres: zie boven)

Gezinsvieringen en kinderwoorddienst
Om de vieringen ook voor de kinderen aantrekkelijk te maken is er een aantal malen per jaar een gezinsviering. Deze vieringen worden voorbereid door een groep uit de parochie. Er wordt geprobeerd om zoveel mogelijk verband te leggen tussen het leven in de gezinnen en de Boodschap van het Evangelie.
Aanspreekpunt is mevrouw Ilse Schreuder - Mockamawei 7 - 9121 CB Aalzum.
In datzelfde kader is er tijdens de zondagsviering eens in de 14 dagen gedurende het gehele schooljaar een "kinderwoorddienst". De kinderen gaan dan aan het begin van de viering naar de pastorie om daar op hun eigen niveau met het zelfde Evangelie als wat in de kerk gelezen wordt bezig te gaan. In de Adventstijd en de Veertigdagentijd is er elke zondag kinderwoorddienst.
Contactadres: mevr. Sacha Coors-van Erp - Wilogenlaan 8 - 9103 SC Dokkum, telefoon 0519-701328.

Bloemversiering
We hebben in de Rooms-Katholieke kerk een goede traditie in het verzorgen van de kerkruimte. Bloemen zijn daarbij een onmisbaar element. Elke zondag weer staan er verse bloemen. Op feestdagen wordt er extra uitgepakt en ook bij rouw- en trouwvieringen kan de kerk in overleg met de betrokkenen extra versierd worden. Een aantal vrijwilligers draagt hier zorg voor. U kunt hen bereiken via mevr. Lies van Erp - Lisdodde 21 - 9103 RS Dokkum, telefoon 0519-221575.

Schoolviering
Eén keer per jaar op Palmzondag verzorgen team en kinderen van de Bonifatiusschool een schoolviering waarbij uiteraard alle gezinnen uit de parochie van harte welkom zijn.
Het adres van de school is: R.K. Jenaplan Bonifatiusschool, Kapellaan 3, 9101 WB Dokkum, telefoon 0519-292968. 

Maghetietsmeerzijn beeldmerk origineel transparant

De Pax Christiparochie wil nadrukkelijk ook een lerende gemeenschap zijn. Ons geloof is een kwestie van lichaam en ziel, van hart en verstand. Als we ons verdiepen over hoe de wereld in elkaar zit, de samenleving, de mens, dan gaan we steeds beter ontdekken wat de wijsheid van ons geloof is. Omgekeerd: als we beter begrijpen wat onze geloofswaarheden eigenlijk betekenen, dan kunnen wij het gesprek met onze omgeving met zelfvertrouwen voeren. Onder het motto ‘Mag het iets meer zijn …?’ organiseren we daarom jaarlijks een programma voor volwassenen van de hele parochie en ook voor belangstellenden van buiten. In Burgum zijn dat de zogenaamde Martinushuislezingen, in Dokkum telkens wisselende catechetische programma’s. Discussie en gesprek zijn daarvan natuurlijk sowieso altijd een vast bestanddeel.

 

Eerste Communievoorbereiding
Wanneer de kinderen in groep 4 van de basisschool zitten worden zij en hun ouders benaderd om deel te nemen aan de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie. Op een twaalftal woensdagmiddagen komen de kinderen samen in de pastorie. Gebruikt wordt het communieproject van ons bisdom: Het geheim van de Eucharistie. Daarnaast zijn er twee ouderavonden om ook op volwassen manier een voorbereiding te hebben op dit belangrijke sacrament. Meestal is er kort voor de Eerste Communie een broodmaaltijd in de parochiekerk verzorgd en opgegeten door ouders en kinderen.
De voorbereiding wordt begeleid door een ouder (vacature) en pastor Paul Verheijen (adres: pastorie van Dokkum)

Geloofsgesprekken voor Jongeren en Vormselvoorbereiding
De parochies Burgum en Dokkum bieden samen aan jongeren na de basisschool een drie-jarig programma van geloofsgesprekken aan. In een paar blokken van vier avonden komen de jongeren van beide parochies samen onder leiding van jongeren en pastor. Daar worden thema's besproken die met hun leven als middelbare scholier te maken hebben. In het derde jaar vindt dan de directe voorbereiding op het sacrament van het Heilig Vormsel plaats. Voor de ouders van de jongeren is er eens per jaar gelegenheid tot ontmoeting met de begeleiders tijdens een ouderavond. Ook de begeleiders zelf komen een paar maal per jaar samen ter voorbereiding op de avonden met de jongeren.
Contactpersonen: De pastor Paul Verheijen (adres: pastorie van Dokkum).

Geloofsgesprekken voor Volwassenen
Er wordt naar gestreefd om minstens eens per jaar een cursus van vier avonden over een geloofsonderwerp te organiseren. Opzet en tijd van de cursus worden via een folder in de Bonemare bekend gemaakt.
Aanmelding voor de bijeenkomsten bij de heer John Dikhoff (adres: zie hiervoor) en pastor Paul Verheijen (adres: zie hiervoor).
Ook in de parochie van Burgum worden bijeenkomsten gehouden. Ook hiervoor zijn de bovengenoemde contactpersonen het aanspreekpunt.

Schriftinstuif
De overwegingen tijdens vieringen onder leiding van parochianen (zie DOP-viering bij het hoofdstuk liturgie) worden voorbereid tijdens de Schriftinstuif. De naam zegt het al: de bijeenkomsten hebben een open karakter, dat wil zeggen dat alle parochianen welkom zijn, ook wanneer u slechts af en toe kunt of wilt komen.
Tijdens de Schriftinstuif kijken we naar de bijbelteksten die centraal zullen staan in de komende viering onder leiding van parochianen. Pastor Paul Verheijen verzorgt de avond die het karakter van een joods leerhuis draagt, waarbij de inbreng van elke deelnemer als hoogst waardevol wordt gezien. De avonden duren van 8 tot 10 uur en worden gehouden in de pastorie op de maandagavond aansluitend aan het weekend waarin een DOP-viering werd gehouden. Elke bijeenkomst begint met een avondgebed dat door één van de aanwezigen is voorbereid.
Contactadres: mevrouw Ann Dikhoff, Legeweg 23, 9101 MB Dokkum, telefoon 0519-293956.

Zaaigoed:
Om ondersteuning te bieden bij gelovig opvoeden, worden er een aantal themabijeenkomsten ( 5 keer per jaar) georganiseerd voor ouders/verzorgers van kinderen van 0 tot 6 jaar (maar ook ouders met kinderen van basisschoolleeftijd zijn welkom). Tijdens deze bijeenkomsten wordt van gedachten gewisseld over diverse thema's.

DIAKONIE
De parochie is niet alleen bedoeld als bron van inspiratie, maar ook als een gezamenlijk doel: werken aan wat Christus noemde het Koninkrijk van God (het ideaal van vrede en gerechtigheid). Nadat we openlijk geconstateerd hebben dat armoede in Nederland bestaat, kunnen we niet met gevouwen handen blijven zitten. We kunnen een gastvrije groep mensen zijn. Naar binnen toe voor elkaar, door naar elkaar te luisteren, respect te hebben voor de verschillen, elkaar ruimte te geven en vooral ook directe zorg voor elkaars welzijn te hebben. Naar buiten toe gastvrij zijn kan blijken uit de aandacht die we hebben voor asielzoekers, voor oecumenische contacten en in Dokkum ook heel bijzonder voor de pelgrims, die hier naartoe komen. Het getuigt niet van gastvrijheid, wanneer we deze groepen vooral als een last op onze nek beschouwen.

Caritas Dokkum
Het werk van de Parochiale Caritas Instelling (PCI) is tweeledig, namelijk zowel het verlichten van financiele noden als het vergroten van de bewustwording van de problematiek van armoede in een welvarend land onder de parochianen. Er zijn nog steeds mensen die ondanks de toegenomen welvaart buiten de boot vallen. Niet overal blijkt een waterdichte regeling voor te bestaan. Een aanvraag om hulp van de PCI loopt altijd via de pastores. Er zijn slechts zeer beperkte geldmiddelen beschikbaar!
Contactadres mevrouw Marjan Oonk, Zuiderbolwerk 99, 9101 NX Dokkum, telefoon 0519-222266

De VOM-groep
De parochiale werkgroep voor Vrede, Ontwikkeling en Missie is gericht op het ontwikkelen van de bewustwording van de problematieke van de zogeheten "derde wereld." De groep richt zich op het ontwikkelen van de eigen bewustwording, maar ook op het voeren van een aantal jaarlijks terugkerende acties zoals Solidaridad (in de Advent ten behoeve van Zuid-Amerika), de Vastenactie (in de veertigdagentijd voor Pasen). Ook de Vredesweek en andere missiegerichte acties horen tot het takenpakket van de VOM-groep. Daarnaast wordt de jaarlijkse Oogstdankviering door de groep voorbereid. Samen met de VOM-groep van de parochie Burgum worden er ook vieringen voorbereid die dienen als voorbereiding op de acties en als bewustwording van de hele parochie.

De bezoekgroep
De parochie kent een bezoekgroep. Die is gericht op parochianen die contact willen houden met de kerk maar die om welke reden dan ook het contact dreigen kwijt te raken. Dat kan bijvoorbeeld zijn door ouderdom, door het verlies van een partner of door chronische ziekte. De leden van de bezoekgroep zijn mensen die goed kunnen luisteren en mee kunnen leven. Wanneer dat nodig is of door de bezochte parochiaan gewenst kan de bezoeker een contact tot stand brengen met een van de pastores. De coördinatie van de bezoekgroep vacature

Bezoek bij ziekenhuisopname
Wanneer een parochiaan in het ziekenhuis wordt opgenomen zal doorgaans pastor Paul Verheijen op bezoek komen. Er wordt wel van de familie van de patiënt verwacht dat de opname in het ziekenhuis wordt doorgegeven aan de pastorie!. We merken nog te vaak op dat vergeten wordt even te bellen, terwijl de patient op bezoek van een pastor ligt te wachten. Willen de familieleden daar rekening mee houden!

Vincentiusvereniging
Onder auspicien van de Vincentiusvereniging wordt er in de parochie regelmatig aandacht gevraagd voor kleine projecten in de 'derde wereld'. In Dokkum vond nu zo'n 35 jaar geleden de start plaats van de zogeheten "Hongercollecte India". Die actie wordt tot op de dag van vandaag voortgezet. Nu worden er van de ingezamelde gelden onder andere huizen gebouwd in Hubli in India. De parochie heeft sinds de oprichting ruim 35.000 Euro ter beschikking gesteld aan de Nederlandse Vincentiusvereniging voor dit doel. Geld dat komt uit de gaven van de parochianen in de met name genoemde collecte. Sinds deze zomer is men ook bezig met het zogeheten 'caravanproject' waarbij gezinnen die nooit aan vakantie toekomen een week lang kosteloos kunnen verblijven op een camping in de parochie. Deze gezinnen komen van elders uit het land, terwijl gezinnen uit onze omgeving dezelfde mogelijkheid hebben in Brabant bijvoorbeeld. Contactpersoon: de heer John Dikhoff - Legeweg 23 - 9101 MB Dokkum, telefoon 0519-293956.

Bergum

Burgum

Dokkum

Dokkum

schiermonnikoog

Schiermonnikoog

Newreader

Inhoudsopgave