pax roodgeel cmyk CMYKverkleindmettekst

Op zoek naar evenwicht

Klimaatcrisis, corona, oorlog en gierende inflatie. Het is nogal wat, wat wij als mensen de afgelopen jaren en maanden op ons bordje zagen landen. En dan heb ik het over de problemen in de ‘grote’ wereld. Misschien ben je in jouw eigen wereld ook tegen problemen opgelopen, het verlies van een dierbare, zorgen om de gezondheid van jezelf of van een naaste, zorgen om kinderen of ouders, zorgen over werk of over het inkomen. En bij al die problemen en zorgen probeer je ook nog eens het dagelijks leven zo goed mogelijk draaiende te houden, het werk of vrijwilligerswerk, het huishouden, de sociale contacten. Je krijgt soms het gevoel dat het alleen nog maar ‘rennen, rennen, rennen’ is en dat er geen momenten van rust meer zijn in jouw leven.

En dan breekt de zomertijd aan, de vacantieperiode. Alhoewel ik de afgelopen dagen echt even goed op de kalender heb moeten kijken of het wel echt zomer was, het zomerse weer wilde nog niet echt vlotten. Maar goed, de zomerperiode breekt aan en er zullen hopelijk mooie, warme dagen komen. Een periode waarin mensen wat afstand proberen te nemen van de dagdagelijkse beslommeringen. Sommigen zijn in de gelegenheid op reis te gaan, ver weg of dichtbij, anderen nemen hopelijk de gelegenheid te baat om op warme zomeravonden in de tuin of op het balkon te genieten. Te genieten van het landschap, van de grote en de kleine natuur en te genieten van het gezelschap van anderen.

Het zal een bijzondere zomerperiode worden. Meer dan de afgelopen twee jaren lijkt de Corona-pandemie in onze streken wat tot rust gekomen te zijn en is er weer iets meer mogelijk. Maar aan de andere kant van Europa is nog altijd een gruwelijke en niets-en-niemand ontziende oorlog bezig en niemand weet hoe dat verder gaat verlopen. Wij kunnen alleen maar waakzaam zijn, op onze eigen plek doen wat mogelijk is om vrede te bewerkstelligen, en aanhoudend bidden om vrede voor Oekraïne, Rusland en wereldwijd. Maar ondanks dit alles denk ik dat wij op dit moment, zo goed als ons dat mogelijk is, moeten proberen te genieten van de vacantieperiode, waar en hoe wij die ook voor onszelf invullen.

Laten wij op zoek gaan naar een nieuw evenwicht tussen onze problemen, zorgen en stress enerzijds en ontspanning en genieten anderzijds. Laten wij proberen onze zorgen en problemen -zo goed als mogelijk- even van ons af te gooien, even afstand te nemen van de stress van de oorlog en de maatschappelijke ontwikkelingen. Laten wij proberen afstand te nemen van de eenzaamheid van de Corona-periode en elkaar opnieuw opzoeken. Laten wij rust nemen en ruimte maken om weer in evenwicht te komen, om de juiste verhoudingen weer te kunnen zien. En laten wij ook, misschien wel meer dan anders, delen met onze dierbaren wat ons bezig houdt, wat ons bezwaart en ook waar wij van genieten, wat ons leven de moeite waard maakt.

Prediker schreef het al (Prediker 3: 12-13): ‘Daarom lijkt het mij voor de mens nog het beste vrolijk te zijn en het er goed van te nemen. Als hij kan eten en drinken en genieten van wat hij met al zijn zwoegen bereikt heeft, is dat immers een gave van God’.

In die geest wens ik jullie allemaal, mede namens mijn collega, pastor Paul, van harte een mooie, ontspannende en evenwichtige zomerperiode toe.

pastor Jan van Beek