pax roodgeel cmyk CMYKverkleindmettekst

Kruiswegloop Bonifatiuskapel op Goede Vrijdag voor Pasen

Bisschop plant Judasboom in Dokkum

De kruiswegstaties in het Processiepak bij de Bonifatiuskapel krijgen versterking van bomen met bijbelse betekenis. Met assistentie van jeugdige misdienaars plant de bisschop van Groningen-Leeuwarden, mgr. Ron van den Hout, op vrijdagmiddag 9 april a.s. om 15.00 uur een zgn. Judasboom bij kruiswegstatie no. 1. Hij is die middag met pastoor Paul Verheijen en pastor Jan van Beek voorganger van de kruiswegloop voor Pasen. Op de middag van Goede Vrijdag a.s.: vanaf 15.00 uur in het park bij de Bonifatiuskapel. Bij een wandeling langs de 14 kruiswegstaties worden meditaties voorgedragen over lijden en kwetsbaarheid van mensen, de kruisweg van Jezus en de vorig jaar heilig verklaarde Friese pater Titus Brandsma die tijdens WO II omkwam in een Duits concentratiekamp. De kruiswegloop is vrij toegankelijk voor iedereen.

Judasboom
Kruiswegstatie 1 verbeeldt Jezus’ veroordeling door de Romeinse machthebber Pilatus. De naam Judasboom is geïnspireerd door de volgeling van Jezus, wiens verraad en daarna arrestatie door de Romeinen de aanzet was tot Jezus’ gevangenneming en dood aan het kruis. Uit diep berouw achteraf zou Judas zich uit wanhoop aan deze boom opgehangen hebben. Donkere bladeren en paarse bloesems kenmerken dit boomtype. De komende jaren worden alle kruiswegstaties in het park gemarkeerd met struiken, bomen of planten met religieuze betekenis. In lijn met het oorspronkelijk ontwerp van het Processiepark. De laatste statie no. 14 - de graflegging van Jezus – is recent voorzien van zgn. ‘Hemelsleutel’: vetplanten met een altijd rechtstandig omhoog gaande bloeiwijze.

Friese audiotour
De kruiswegstaties bij de Bonifatiuskapel zijn door bezoekers ook via een audiotour met QR code en mobiele telefoon te volgen. De Nederlandse versie van voorgelezen lijdensmeditaties, met hedendaagse bespiegelingen en verwijzing naar de kruisweg van H. Titus, is sinds deze Goede Week voor Pasen uitgebreid met een Friestalige luistervariant.

Groenmonument
Het Processiepark bij de kapel is een erkend Rijks‘groenmonument’. Aanleg van het park (1926) en bouw van de Bonifatiuskapel (1934) bij de eeuwenoude Bonifatiusbron was het begin van nieuwe Bonifatiusbedevaarten, nu bijna honderd jaar geleden. Friese inspirator van het bedevaartsoord met kruiswegstaties was pater Titus Brandsma. Na zijn heiligverklaring door paus Franciscus vorig jaar, 15 mei 2022, zijn nu twee heiligennamen – Titus en Bonifatius - verbonden met Dokkum als bedevaartstad aan het Wad. Een unicum in Europa.