pax roodgeel cmyk CMYKverkleindmettekst

17 maart: Gebed voor vrede in alle bisdommen

Het gebed en opdragen van de mis op vrijdag 17 maart vindt plaats op de volgende tijden en plaatsen in Nederland:
• In bisdom ’s-Hertogenbosch viert mgr. De Korte om 08.30 uur de eucharistie in de St. Jan en er is na deze viering gelegenheid voor aanbidding van het Heilig Sacrament.
• In de Eendrachtskapel (HH Laurentius en Ignatius), aan de Eendrachtsstraat 95 te Rotterdam begint om 12.00 uur de aanbidding van het Heilig Sacrament en om 12.45 uur de eucharistie met bisschop Van den Hende.
• Mgr. Van den Hout, bisschop van Groningen-Leeuwarden, celebreert de mis in de Sint-Jozefkathedraal in Groningen om 12.30 uur.
• Om 19.00 uur vindt in de St. Catharinakathedraal van het aartsbisdom te Utrecht vanaf 19.00 uur aanbidding en een eucharistieviering plaats.
• In bisdom Breda wordt de gebedsestafette gecombineerd met “24 uur voor de Heer”, dat al gepland stond voor 17 maart. De heilige mis wordt gevierd in de kathedraal en is te volgen via livestream.
• In bisdom Haarlem-Amsterdam wordt gevierd in het Diocesaan Heiligdom van Onze Lieve Vrouw ter Nood. Het is voor de pelgrims mogelijk een hele pelgrimage dag te doen om te bidden voor de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne en voor de vrede. (In het Heiligdom wordt een grote groep Oekraïense vluchtelingen opgevangen).
• In bisdom Roermond wordt in alle dekenale kerken de eucharistie opgedragen voor de vrede en ook voor de slachtoffers van de aardbevingen.