Burgum

Burgum

  • diakonie burgum

  • gemeenschap burgum

    Geschiedenis parochie Burgum
     
    De geschiedenis van de R.K. parochie begint in het jaar 1942. Pater Doesburg ontvangt dan de taak in het Noorden de slechts enkele katholieken in Bergum te bezoeken en aan hun kinderen catechese te geven. Tijdens de oorlogsjaren trekken er veel evacués naar Bergum. Maar vooral in het najaar van 1944 komen er door de grote evacuaties opeens nog eens 500 parochianen bij. De privé-adressen, waar de pater de heilige mis opdroeg, werden hierdoor te klein en kreeg hij toestemming om een half jaar de Kruiskerk te gebruiken. Pater Doesburg woonde destijds eerst in Bergum bij niet katholieke gastgezinnen. Hij praatte veel met "anders denkenden" en ontwikkelde mede hierdoor een sterk gevoel voor oecumene. Vaste grond Na de oorlog kon pater Doesburg zowel de pater provinciaal en het Utrechtse aartsbisdom ervan overtuigen dat het zeer nodig was dat hij in Bergum zou blijven. Dit met reden "om de omgeving van ongeloof te redden". In december 1945 kreeg hij van kardinaal De Jong de hoge goedkeuring een "úthof" in te richten. Uit de oorlog was namelijk een 24-man sterke katholieke kerkgemeenschap te voorschijn gekomen. Na enkele wisselende locaties vindt de katholieke gemeenschap vanaf 1946 zijn kerkelijk "honk" in een ruimte (eerder gelagkamer) van de boerderij van de weduwe Baukje Oser-Blom. Pater Doesburg won de harten van de mensen in Bergum door zich zeer behulpzaam op te stellen en niet in eerste instantie zich druk te maken over het "zieltjes winnen". Citaat van pater Doesburg: "Ik wil hier de mensen van dienst zijn met alles, waarmee ik ze van dienst kan zijn. Dat doe ik zonder bijbedoelingen. Als God hen katholiek wil maken, zal ik Hem niet hinderen, maar dat is Zijn werk. Daar kan ik niets aan doen, ik kan alleen de weg vrijmaken". Eigen kerk De parochie groeide door, mede doordat gerepatrieerde katholieken zich hier gingen vestigen. Op 15 februari 1951 kwam er toestemming voor de bouw van een eigen kerkje, wat ruimte bood aan ongeveer 100 personen. Tegelijkertijd werd daaraan een pastorie gebouwd, zodat de pater vanaf dat moment "z'n voeten niet meer onder andermans tafel hoefde te steken". Al op 11 november 1952 werd de kerk ingewijd en kreeg St. Martinus daarmee zijn tweede kerk in Bergum. In 1959 wordt het parochiehuis gebouwd. Parochianen en jongeren offerden een deel van hun vakantie op om pro deo aan de bouw mee te werken. In 1961 werd de Martinus-úthof een vicarie en pater Doesburg officieel vicariscoöperator. Een jaar later is de bouw van het hospitium "de Blijenhof" een feit en werden ook kloosterzusters een normale verschijning in Bergum. Zij werkten hard en waren voor dit werk 24 uur per dag beschikbaar. De St. Martinus-parochie bloeide en in de loop van de jaren zeventig bleek de kapel zelfs te klein voor het groeiende aantal kerkgangers. Zo werd in 1976 besloten tot uitbreiding en op 27 maart 1977 werd de vernieuwde kerk in gebruik genomen. In ditzelfde jaar ging een lang gekoesterde wens in vervulling en werd de vicarie officieel een zelfstandige Rooms Katholieke parochie. Grondlegger Meer dan veertig jaar zou pater Doesburg zich inzetten voor de St. Martinus-parochie en voor apologetisch werk in de streek. Hierbij werd hij steeds meer geholpen door zuster Hermanna van Aaken, die vanaf 1983 voor 75% pastor werd van de parochie. Pater Doesburg blijft voor de andere 25% verantwoordelijk. Op 30 september 1984 nam pater Doesbug afscheid van de parochie. Samen verder De tijd staat niet stil en door het teruglopend aantal priesters werd er in 1984 een samenwerkingsverband aangegaan met de R.K. parochie van Dokkum. In juni 1984 werden pastor Herman Peters en zuster Hermanna fulltime benoemd voor de beide parochies. Na tien jaar vertrok pastor Herman Peters uit Dokkum en stond zuster Hermanna er tot 1996 alleen voor. In het najaar van 1996 gaf ze met een gerust hart het stokje door aan pastor Louise Nuijen (standplaats Burgum) en pastor Paul Verheijen (standplaats Dokkum). Vertrouwend vernieuwen In 2002 is het 50-jarig jubileum gevierd van deze R.K. kerk. Dit in de volle overtuiging dat het nog steeds een levendige, vitale kerkgemeenschap wil zijn. Om dit nog eens extra te onderstrepen werd op 11 november 2007 feestelijk een geheel nieuw en uitgebreid parochiehuis geopend. Jubileumboek Nieuwsgierig geworden naar meer geschiedenis en wetenswaardigheden over deze parochie? Hester Dijkstra schreef hierover ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum het boek met de titel "Een reis in geestelijke waar". ISBN: 90-9017459-1
  • liturgie burgum

  • pastorale zorg burgum en dokkum

Martinushuis

Martinushuis

Prikbordalternatief

Prikbord Burgum

mobiel

Contact

Newreader

Inhoudsopgave