Samen Vieren

Tijdens de kinderwoorddiensten in de Adventperiode is er hard gewerkt en het resultaat werd getoond en verteld tijdens de eucharistieviering op de zondag van de 4e Advent.

4e advent1

4e advent2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

foto's Mark de Jager

SINT MAARTENSKOOR 70 JAAR

SINT MAARTENKOOR 70 JAAR JONG..........
Op zondag 29 januari 2017 vierde het Sint Maartenskoor van de Rooms Katholieke. Martinusparochie haar 70 jarig jubileum tijdens een feestelijk eucharistieviering in de Sint Martinuskerk te Burgum. Het Sint Maartenskoor luistert twee keer per maand de kerkdiensten op met zang. Daarnaast verzorgt het koor de zang tijdens de Hoogtijdagen zoals Kerstmis en Pasen en ondersteunt het koor de rouw- en trouwvieringen. Op 10 februari 1946 is het Sint Maartenskoor opgericht. In die tijd bestond het koor uit drie leden. In de loop van de jaren is het koor uitgegroeid tot 20 zangers onder de enthousiaste leiding van dirigent Luuk de Vries.

Seizoen 2016/2017

In een enigszins "afgeslankte" vorm is het koor weer aan een nieuw seizoen begonnen.
De vergrijzing slaat ook in ons koor toe en daarom wordt het voor sommige leden onvermijdelijk om te stoppen. Wij willen hen dan ook van harte bedanken voor hun grote inzet de afgelopen vele jaren.
Onder leiding van onze dirigent Durk de Vries gaan we verheugd verder. Gelukkig regelmatig ondersteund door enkele vast gast-leden, zodat we toch goed van ons kunnen laten horen.
We zijn dan ook steevast van plan er een kleurrijk muzikaal seizoen van te maken.

Wel hebben we afscheid genomen van één van onze vaste organisten: Jan Luymes.
Dhr. Luymes heeft zijn sporen zeker verdiend in de kerkmuziek: al 70 jaar was hij kerkorganist!
Wij zijn blij dat we hiervan ook een flink aantal jaren hebben mogen genieten. Met een daverend slotlied nam hij afscheid als organist in onze kerk. We hopen hem nog vaak te ontmoeten.

Seizoen 2016
Dit seizoen zijn we in september 2015 begonnen zonder dirigent. Gelukkig konden enkele creatieve koorleden de repetities gaande houden en hebben we een mooie kerstviering muzikaal kunnen ondersteunen.
In januari van dit jaar waren we blij een nieuwe dirigent te mogen verwelkomen: Durk de Vries.
Met nieuw elan zijn we weer gaan repeteren en er liggen leuke nieuwe ideeën op de plank, zoals een mooie openlucht-viering met meerdere koren op het RK kerkhof op 3 juli.
Ook is dit een jubileumjaar voor het koor, met daarin 2 jubilarissen, die vanaf het begin al meedoen.
Hierover later meer.
Al met al nu al een bewogen jaar voor het Caeciliakoor en dan is het seizoen nog niet eens afgelopen.

Palmpasen processie 2016

Palmpasen processie 2015

Klik op de foto om te vergroten

Een bijzondere adventsviering.

foto-AbSoms wordt er bij het koor ook méér verwacht van de leden dan alleen maar zingen. Vlak voor de viering van 7 december was er een stroomstoring. Koude kerk, alleen maar kaarsjes als lichtbron en...zonder orgel? Gelukkig hoefde dat laatste niet!  Ons monumentale van Dam orgel kan nog steeds handmatig aangedreven worden. Om de lucht in het orgel te blazen bevindt zich een hendel achter het orgel. Onze Ab was zo behulpzaam zich als "pompbediende"op te werpen en de hendel in beweging te houden, zodat Adriana kon spelen. Misschien was het aanzwengelen zelfs beneden in de kerk wel te horen. Maar wat de mensen daar niet zagen: het hele koor zong met een brede glimlach van plezier de gezangen. En Ab? Die krijgt morgen spierpijn!Start seizoen 2014
Op 3 september starten de repetities van het Caecilia koor weer. Met 10 dames en 4 heren willen we weer bekend, maar ook nieuw repertoire oppakken onder leiding van onze dirigente Adriana Westra. Zo hopen we de muziek tijdens de vieringen gaande te houden, met daarbij vele gezellige repetities. We nodigen hierbij ook mensen uit, die het leuk lijkt om mee te zingen. U kunt ten allen tijde eens vrijblijvend langskomen om te zien hoe we repeteren en het liefst zien en horen we u met ons meezingen. We kunnen nog wel wat nieuwe leden, in het bijzonder: mannen, gebruiken. Woensdagavond om kwart voor 8! Wij hebben er zin in!

De Kinder Woord Diensten in Burgum

Daar er te weinig kinderen aanwezig zijn tijdens de vieringen in Burgum, zijn wij van plan de KWD aan te passen. 

Heeft u vragen over wanneer er kinder woord diensten worden gehouden, neem dan kontact op met Roelina Konst. 

 

Kosters in Dokkum

Contactpersoon van de Kosters in Dokkum is Arnold Veffer.

email klik hier

Misdienaar:
In de parochie zijn ongeveer 25 misdienaars en acolieten, zij helpen bij de vieringen in de parochiekerk en ook de Bonifatiuskapel.
Tijdens de vieringen helpen de misdienaars de voorganger met meerdere dingen.
Acolieten:
Als de kinderen naar de middelbare school gaan, is het in het meestal ook zo dat ze naar de Parochiekerk gaan, ze worden dan Acoliet. de taken blijven het zelfde alleen is het nu niet op donderdagavond maar op zondagochtend en tijdens bijzondere vieringen wordt er ook door de acolieten in processie gelopen met het Processie kruis, kaarsen en wierook. tijdens grotere vieringen is er een Cermoniarius bij die alles aanstuurt.

Misdienaar worden?
Je kunt misdienaar worden als je je eerste communie hebt gedaan, misdienen is niet heel erg moeilijk maar vooral erg leuk. voor elke nieuwe misdienaars is er een kleine opleiding zodat je weet wat je moet doen. Je begint in de Bonifatiuskapel op Donderdag avond, in de meeste gevallen ga je als je naar de middelbare school gaat ook naar de Kerk je bent dan Acoliet, dit is dan op zondag en bijzondere dagen. als je het leuk vind om misdienaar te worden kun je altijd een mailtje sturen naar Renee, hij verteld je dan hoe het verder gaat.

Renee Veffer is de contactpersoon van de misdienaars en acolieten
hij zorgt voor de roosters en opleiding.
Je kunt hem bereiken via contact

Diensten Onder leiding van een Parochiaan (DOP) Maandelijks vindt er een dienst plaats waarin enkele parochianen voorgaan, ook wel Woord-communieviering genoemd. Voor het leiden van deze dienst is een opleiding als de Pastorale School gewenst, liefst nog aangevuld met een Kadercursus liturgie. Eenmaal per maand vindt er een schriftinstuif plaats onder leiding van een van de pastores voor de gezamenlijke parochies van Dokkum en Burgum. In de schriftinstuif worden de lezingen besproken voor de eerstvolgende DOP-dienst. Op de schriftinstuif is iedereen welkom. Zie meer hierover onder de rubriek Catechese.

R.K.-Parochiekoor Sint Martinus

Het is een gemengd koor dat gemiddeld 2 weekenden per maand in de eucharistie- en communievieringen de gezangen verzorgt. Daarnaast verzorgen wij in samenwerking met het parochiekoor van Dokkum de rouw-en trouwdiensten in beide parochies.

Het repertoire bestaat uit Latijnse-, Gregoriaanse- en Nederlandse gezangen.
De repetitie vindt plaats op de donderdagavond van 19.45 tot 22.00 uur, met uitzondering van de schoolvakanties.

Contactpersoon:
Hans Visser

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

LITURGIE
Een van de manieren waarop de parochie haar geloof tot uitdrukking brengt is de liturgie. We komen vierend samen om God te danken, te leren van zijn Woord, uit te wisselen, en (zeker in de weekendvieringen) in de Maaltijd inspiratie op te doen, nieuwe kracht.Deze vieringen dienen gedragen te worden door een goede voorbereiding van de kant van de voorganger en (minstens zo belangrijk) een actief meedoen van de verzamelde geloofsgemeenschap.
De parochie kent een coördinator voor het gebied van de liturgie, te weten: mevrouw Ann Dikhoff, Legeweg 23, 9101 MB Dokkum, telefoon 0519-293956. Zij coodineert een aantal werkgroepen en kan vragen betreffende de liturgie beantwoorden.

Misdienaars, acolieten

Bij de vieringen in onze parochies helpen Misdienaars en Acolieten mee om de Liturgie goed te kunnen vieren. Klik op bovenstaande link voor meer informatie over hun werk en over de contactpersoon.


lectoren
De lectoren (lectrices) dragen zorg voor de lezing van het Woord en gaan voor bij de voorbeden. Coördinatie van deze groepen en opleiding van nieuwe leden wordt verzorgd door mevrouw Ann Dikhoff (adres: zie boven)

Kosters
Er is een drietal kosters dat er voor zorgt dat het kerkgebouw klaar is voor de vieringen.

St. Caeciliakoor
Dit gemengd koor zingt in een groot deel van de vieringen in de parochie, onder meer in het weekend, bij gelegenheid van rouw en trouw en op kerkelijke feestdagen. Men repeteert op woensdagavond van 19.45 uur tot 21.45 uur in de pastorie. In het jaar 2016 bestaat het koor 50 jaar. Contactadres: Mevr. B. ter Horst, Markt 26, 9101 LS Dokkum, telefoon 0519 - 297321.

Diensten onder leiding van parochianen
We kennen sinds een aantal jaren de zogeheten DOP-vieringen (diensten onder leiding van parochianen). Zo ongeveer eens per maand wordt van de weekendvieringen verzorgd door een paar parochianen, deel uitmakend van een grotere werkgroep. Met de hulp van één der pastores en de medeleden bereiden ze tijdens de Schriftinstuif een overweging voor. De vieringen hebben meestal het karakter van een Woord- en Communieviering, waarbij de van een eerdere Eucharistieviering bewaarde Heilige Communie ook wordt uitgedeeld aan de aanwezige gelovigen. Voor inlichtingen kunt u terecht bij mevrouw Ann Dikhoff (adres: zie boven)

Gezinsvieringen en kinderwoorddienst
Om de vieringen ook voor de kinderen aantrekkelijk te maken is er een aantal malen per jaar een gezinsviering. Deze vieringen worden voorbereid door een groep uit de parochie. Er wordt geprobeerd om zoveel mogelijk verband te leggen tussen het leven in de gezinnen en de Boodschap van het Evangelie.
Aanspreekpunt is mevrouw Ilse Schreuder - Mockamawei 7 - 9121 CB Aalzum.
In datzelfde kader is er tijdens de zondagsviering eens in de 14 dagen gedurende het gehele schooljaar een "kinderwoorddienst". De kinderen gaan dan aan het begin van de viering naar de pastorie om daar op hun eigen niveau met het zelfde Evangelie als wat in de kerk gelezen wordt bezig te gaan. In de Adventstijd en de Veertigdagentijd is er elke zondag kinderwoorddienst.
Contactadres: mevr. Sacha Coors-van Erp - Wilogenlaan 8 - 9103 SC Dokkum, telefoon 0519-701328.

Bloemversiering
We hebben in de Rooms-Katholieke kerk een goede traditie in het verzorgen van de kerkruimte. Bloemen zijn daarbij een onmisbaar element. Elke zondag weer staan er verse bloemen. Op feestdagen wordt er extra uitgepakt en ook bij rouw- en trouwvieringen kan de kerk in overleg met de betrokkenen extra versierd worden. Een aantal vrijwilligers draagt hier zorg voor. U kunt hen bereiken via mevr. Lies van Erp - Lisdodde 21 - 9103 RS Dokkum, telefoon 0519-221575.

Schoolviering
Eén keer per jaar op Palmzondag verzorgen team en kinderen van de Bonifatiusschool een schoolviering waarbij uiteraard alle gezinnen uit de parochie van harte welkom zijn.
Het adres van de school is: R.K. Jenaplan Bonifatiusschool, Kapellaan 3, 9101 WB Dokkum, telefoon 0519-292968. 

Dekapel

Bonifatiuskapel

Prikbordalternatief

Prikbord Burgum

Prikbord

Prikbord Dokkum

Newreader

Inhoudsopgave