Home

Bonifatiusdagen 2018

We kunnen terugkijken op een geweldig weekend met veel verschillende activiteiten en hoogtepunten.

Een mooie fotoreportage gemaakt door Marc de Jager kunt u hier bekijken.

Katholiekleven.nl heeft een filmpje gedeeld die hier te bekijken is op Youtube

Van de vieringen rond Pasen is door Marc de Jager een mooie fotoreportage gemaakt die u hier kunt bekijken.

Van 8 t/m 10 juni worden in Dokkum de Bonifatiusdagen gehouden. Ook dit jaar zijn deze dagen oecumenisch van opzet. Vrijdagavond wordt in de Christelijke Gereformeerde Kerk begonnen met een vesper en lezing. Zaterdag staat in het teken van een straattheater ’s middags in de stad en een Bonifatiusfestival ’s avonds in De Herberg. Dit festival is groots van opzet, met koren, diverse workshops, en gelegenheid om elkaar te ontmoeten vanuit het thema van de Bonifatiusdagen: ‘Geloof, Hoop en Liefde’. Zondagmorgen zijn er de reguliere vieringen, met aansluitend de processie naar de Bonifatiuskapel. Daar is iedereen welkom voor koffie, lunch (voor eigen rekening), en een afsluitende oecumenische viering. Gasten uit Fulda en van de St. Jan uit Den Bosch zijn uitgenodigd en worden verwacht.
Het bekende Mariabeeld in de St. Jan in Den Bosch draagt een mantel en heeft ook meerdere thematische mantels. De legende van de mantel van St. Martinus is bekend. Te denken valt ook aan de doopmantel en de mantels die wij allemaal dragen. U wordt uitgenodigd om na te denken over een passende mantel voor het Mariabeeld in de Rooms-Katholieke Kerk en een mantel voor haar te ontwerpen. Haar lengte is: 75 cm. Mantels worden geshowd tijdens het Bonifatiusfestival en beoordeeld door een deskundige jury. De mantels zijn ook te zien in de processie op zondagmorgen en worden daarna tentoongesteld in de Rooms-Katholieke Kerk. Voor nadere vragen over de Bonifatiusdagen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en over een te ontwerpen mantel voor Maria: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Mariabeeld kerk 1

 

Mariabeeld kapel 1

 

 

 

 

 

Prijsvraag ‘Mantel voor Maria’

De voorbereidingscommissie van de Dokkumer Bonifatiusdagen nodigt u uit om een mantel voor Maria te ontwerpen en te maken. Een mantel staat voor beschutting. De gelovige zoekt bescherming bij God. Degenen die zich tot Maria wenden zoeken bescherming bij haar en via haar bij God. De mantel is hier het beeld voor. In de St. Jan in Den Bosch heeft het Mariabeeld diverse (schuts-)mantels van stof. Dit zijn thematische mantels met veel symboliek en soms oecumenisch van aard. Voor de a.s. Bonifatiusdagen (8 t/m 10 juni) wil de voorbereidingscommissie een prijsvraag uitschrijven voor het ontwerpen en maken van een mantel voor het beeld van Maria in de Rooms-Katholieke Kerk in Dokkum. Haken, breien, naaien, etc., alles is welkom en mogelijk. Het beeld in de kerk is 75 cm (links) en het Mariabeeld in de Bonifatiuskapel 60 cm(rechts) hoog. Tijdens het Bonifatiusfestival op zaterdagavond 9 juni in De Herberg worden de mantels geshowd en beoordeeld door een deskundige jury. Tijdens de processie op zondagmorgen naar de Bonifatiuskapel gaan de mantels mee en daarna worden zij tentoongesteld in de Rooms-Katholieke Kerk. De Broederschap van onze Lieve Vrouw van Den Bosch, die over de Mariadevotie in de St. Jan waakt, is enthousiast over het plan in Dokkum en heeft toegezegd de stad tijdens de Bonifatiusdagen te bezoeken. Voor meer info en opgave kunt u namens de voorbereidingscommissie terecht bij ds. Herman F. de Vries, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De Aswoensdagviering in Dokkum afgelopen week was heel bijzonder door het oecumenische karakter en de medewerking naast pastor Paul Verheijen van ds. Herman de Vries en pastoraal werkster Sietske Koole.

Klik op de foto om deze te vergroten!

vastenaktie 2018

VOM Vastenactie 2018.

Afsluiting VOM Vastenproject 2018 Stichting Bombo

Beste Parochianen, het heeft even op zich laten wachten, maar wij kunnen u nu vertellen dat de eindstand van de VOM-actie met uw hulp, een mooi bedrag van € 4116,05 heeft opgeleverd. De cheque met de tussenstand van € 4000,00 is reeds aan Maureen overhandigd. Dat verslag en de foto’s worden gepubliceerd in de vernieuwde Bonemare. Maureen is nu met haar man in Nederland en wij zullen ervoor zorgen dat het bedrag op de rekening van de Stichting wordt overgemaakt voor zij teruggaat naar Kathmandu. Dhanyabaad, hartelijk dank namens Maureen en de kinderen in Kathmandu. VOMgroep Burgum-Dokkum, Elsa, Elma en Vera

afbeelding Nepal

Tijdens de kinderwoorddiensten in de Adventperiode is er hard gewerkt en het resultaat werd getoond en verteld tijdens de eucharistieviering op de zondag van de 4e Advent.

4e advent1

4e advent2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

foto's Mark de Jager

Adventsactie RGB
Start Adventsproject 2017

Dit jaar heeft de VOM Burgum-Dokkum gekozen voor het project "Help de Tienermeisjes en hun gezin, ” een van de projecten uit de Bisschoppelijk Adventsactie in de Democratische Republiek Congo. Door uw gift kunnen zij een goede opleiding volgen, een naaiatelier opzetten en runnen. Kleding maken en verkopen, hun gezin helpen en een voorbeeld zijn voor andere vrouwen. In de liturgiewijzer van zondag 3 december vindt u een folder en flyer met meer informatie. Wilt u ons steunen? U kunt geld storten op de bankrekeningnummers vermeld in de flyer/ Bonemare of in de daarvoor bestemde collectebus. Mogen wij in deze dure tijden, weer rekenen op uw gulheid.
Hartelijk dank, VOM Burgum-Dokkum / Elsa, Elma en Vera

Martinusfeest 2017

Zondag 12 november is in een feestelijke eucharistieviering het feest gevierd van onze patroonheilige St. Martinus. De kinderen hebben hierbij in een eigen kinderwoorddienst mooie lampions gemaakt, waarmee ze in processie door de kerk zijn gelopen.

Klik op de foto om deze te vergroten!

2017 oogstdankdag  Oogstdankviering met veiling voor caravanproject

 

Afgelopen zondag is in Dokkum en Bergum Oogstdankdag gevierd. Na afloop van de viering is er op  beide locaties een veiling gehouden van nieuwe oogst producten. De opbrengst was bestemd voor het caravanproject.

 

In Dokkum is € 630 en in Burgum € 656,40 opgebracht. Een geweldig mooi resultaat. Deze week is de laatste week dat er gasten zijn in onze caravan op camping Klein Zwitserland bij het Burgummermeer. Daarna gaan we afsluiten voor de winter.
Mede door de opbrenst van deze actie blijft het mogelijk mensen een weekje vakantie aan te bieden voor wie dat anders uitgesloten is.

Martinushuislezing

Op 10 oktober j.l. is het seizoen gestart met een zeer geslaagde bijeenkomst. Met ruim 50 belangstellenden kunnen we terugzien op een erg mooie en inspirerende lezing. Een foto impressie hieronder.

Klik op de foto om die te vergroten.

 

 

Anne Woudwijk uitleg schilderij

Zondag 1 oktober, na de mis, geeft kunstenaar Anne Woudwijk uitleg over drie van zijn Bijbelse schilderijen. Ze staan geëxposeerd in Burgum als voorbereiding op de Martinushuislezing van 10 oktober: dr. Saskia van Lier over Kunst en Geloven.

Zondag 10 september is onder grote belangstelling het kunstwerk 'Kroon van Franciscus' onthuld door de minister-provinciaal van de Franciscanen in Nederland, de eerwaarde heer pater Rob Hoogenboom ofm. Het kunstwerk is gemaakt door Anne Woudwijk en door hem geschonken aan de Pax Christi parochie.

KroonvanFranciscus

Herstel Klokkentoren Burgum

De klokkentoren in Burgum bij de kerk is weer als nieuw en afgelopen zondag tijdens de mis door pastor Diederik plechtig ingewijd.
Foto's van de werkzaamheden vindt u hieronder.

Klik op de foto om deze te vergroten!

18 juli stad Dokkum rond kanoën, daarna gezellig BBQ-en in de tuin van de familie Ypma.
Gastvrij onthaald!

Klik op de foto om deze te vergroten!

 

Foto's van de eucharistieviering op de begraafplaats van Dokkum.

Klik op de foto om deze te vergroten!

 

 

Oecumenische Mariavesper op 25 maart in Aalsum

De aandacht voor Maria – ook in Protestantse kerken – neemt sterk toe. In het Museum Catharijne Convent te Utrecht is tot 20 augustus de tentoonstelling ‘Maria’ te bezoeken. Het is de grootste tentoonstelling die het museum ooit heeft georganiseerd. Ook De Protestantse Gemeente te Dokkum wil aansluiten bij deze ontwikkelingen. Negen maanden vóór Kerst wordt op 25 maart door de wereldkerk Maria Boodschap gevierd. ’s Avonds om 19.30 uur bent u welkom voor een oecumenische viering in de St. Catharinakerk te Aalsum. Voorgangers zijn Paul Verheijen, pr. en ds. Herman de Vries. Pianiste Marian Bos, tenor Francisco Javier Barbero en bariton Jelle Wagenaar verzorgen de muziek en zang. Alle belangstellenden ontvangen na afloop een herinnering aan deze Mariavesper.

 

 

GEMEENSCHAPSOPBOUW
De leden van de parochiegemeenschap moeten echte zorg hebben voor elkaar. De warmte uitstralen van mensen die wat voor elkaar over hebben; mensen die zich lid voelen van een familieverband. Een gemeenschap die in haar eigen kracht gelooft, straalt ook wat uit en daarvan gaat een wervende kracht uit voor anderen.

Parochiebestuur en parochievergadering

Een parochie heeft natuurlijk ook een bestuur nodig. Deze mensen worden op voordracht van de parochie door de bisschop van Groningen benoemd. Het parochiebestuur is eerst en vooral verantwoordelijk voor de materiële zaken binnen de parochie. Daarbij valt te denken aan zorg voor de financiën, de gebouwen en het levensonderhoud van de pastores. De parochievergadering bestaande uit vertegenwoordigers van de vier taakvelden in de parochie buigt zich vooral over het te voeren pastorale beleid. De vice-voorzitter en de secretaris van het parochiebestuur hebben diezelfde taak in de parochievergadering.
Op dit moment is vice-voorzitter: Jan Arends, Iepenlaan 35 9103 RJ Dokkum tel 0519-295996

Bankrekening

ABN-AMRO-bank rekeningnummer 47.05.42.179 t.n.v. R.K. Kerk te Dokkum  IBAN NL78ABNA0470542179
 

Redactie parochieblad
Bonemare, ons parochieblad is tot op heden het belangrijkste communicatiemiddel in de parochie. Er wordt dan ook de grootst mogelijke zorg aan het blad gegeven. Voor in elk nummer staat te lezen wanneer de kopij voor het volgende nummer moet worden ingeleverd. Het blad verschijnt 7 keer per jaar en een abonnement is per jaar € 12.50. De Bonemare wordt in full colour gemaakt samen met uitgeverij de Zalige Zalm.
Inleveradres voor de kopij: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of in de brievenbus van de pastorie aan de Hoogstraat. De redactie wordt verzorgd door Frits Eshuis en Anneke Aagtjes.

Parochie van de Heilige Martinus en de Heilige Bonifatius en Gezellen.

De parochie maakt deel uit van het vicariaat Friesland - Noordoostpolder in het bisdom Groningen-Leeuwarden. Officieel heeft onze Bonifatiusparochie een meer uitgebreide naam, namelijk Heilige Martinus en Heilige Bonifatius en Gezellen. We zijn een diasporaparochie, dat wil zeggen een geloofsgemeenschap met een uitgestrekt gebied. Er horen naast Dokkum nog 59 dorpen tot het grondgebied van onze parochie. Er is maar in één plaats gelegenheid tot het bezoeken van de vieringen, namelijk in Dokkum. Daar staan zowel de parochiekerk als de pelgrimskapel. Met de parochie van de heilige Martinus te Burgum bestaat een nauwe samenwerking. Zo worden de pastores gedeeld en zijn er ook op andere gebieden vormen van samenwerking.

Hartelijk welkom op de website van R.K. Parochie van Dokkum. Bijzondere levensmomenten worden omgeven met de bijbelse boodschap, een bemoedigend woord, een gezamenlijk gebed. Er wordt ruimte gegeven om God-met-ons te beleven en te vieren op vreugdevolle en moeilijke momenten, op zon- en feestdagen, bijna iedere dag.
Op deze site vindt u een overzicht van activiteiten en diensten van onze parochie. De parochiekerk is vanaf 1 juni t/m 15 september elke middag van 2-5 uur geopend. Op andere tijden in overleg met de pastorie.
De bonifatiuskapel is vanaf 15 mei t/m 15 september elke middag van 2-5 uur geopend (Op andere tijden: kijk bij Bonifatiuskapel)

 

Katholieke Bond van Ouderen
Sinds 1989 bestaat er in de parochie een afdeling van de KBO. De bond behartigt samen met de protestants-christelijke en de algemene bond de belangen van ouderen (50-plussers). Daarvoor heeft men zitting in de zogeheten ouderen-adviesraad. Daarnaast organiseert men een aantal keren per jaar een bezinnende en ontspannende activiteit voor leden en belangstellenden. Ook op provinciaal niveau is de afdeling vertegenwoordigd en vinden er een aantal activiteiten plaats. Contact klik hier.

Oecumene
De locatie H. Bonifatius van de Pax Christiparochie is lid van de Raad van Kerken Dokkum. Daarin zijn ook vertegenwoordigd de PKN-kerken, de Verenigde Christelijke Gemeente, de Christelijk Gereformeerde kerk. De Raad organiseert een aantal zaken. Namens de parochie hebben pastor Paul Verheijen, René Veffer en Hans Ludema zitting in de Raad van Kerken.
Sinds een aantal jaren mikt de Raad van Kerken op laagdrempelige vieringen waarbij alle leeftijden worden aangesproken. Voor meer informatie zie: Raad van Kerken

Pastoresconvent
De pastores van praktisch alle kerkgenootschappen van Dokkum komen een paar maal per jaar samen voor gesprek en ontmoeting. Secretaris: pastor Paul Verheijen, Hoogstraat 25, 9101 LH Dokkum, telefoon 0519-292476.

Kommissie Geestelijke Verzorging Sionsberg
Om de twee maanden komt de KGVS bij elkaar. Predikanten en vertegenwoordigers van diverse kerken buigen zich over taken rond het pastoraat in ziekenhuis en verpleeghuis Talma - Sionsberg. Daarnaast organiseert de KGVS een jaarlijkse thema-ochtend voor alle pastores uit de regio Noord-Oost Friesland. Afgevaardigde van de parochie is pastor Paul Verheijen. 

Vincentiuszaal
De Vincentiuszaal ligt tegenover de kerk aan de Koningstraat in Dokkum. Van dit gebouw wordt regelmatig gebruik gemaakt voor parochiale activiteiten. Er zijn in het gebouw twee zaalruimtes, een kleine zaal en een grotere zaal die zowel voor parochianen als niet-parochianen te huur zijn.

De wijkcontactgroep
De wijkcontactpersonen zijn de ogen en oren van de parochiegemeenschap in een bepaalde wijk. Ze zijn een aanspreekpunt voor parochianen, bezoeken nieuwkomers, zorgen voor de verspreiding van de jaarlijkse actie Kerkbalans en ook zij verwijzen naar pastores wanneer dat nodig of gewenst is. De wijkcontactpersonen zijn voor vier jaar aangesteld met een eventuele verlenging van vier jaar. Ook als groep komen ze regelmatig bij elkaar om zich te bezinnen. De coördinatie van de wijkcontactgroep is in handen van mevrouw Maria Winters, Mockamawei 19 - 9121 CB Aalzum, telefoon 0519-294585.

Raad van Kerken
In de Raad van Kerken Burgum werken de Protestantse Gemeente, de locatie Sint-Martinus van de Pax Christiparochie, de Doopsgezinde Gemeente Veenwouden en de Vrije Evangelische Gemeente samen. De Raad van Kerken beijvert zich om hier ter plaatse de eenheid onder de christenen te bevorderen door: * Het stimuleren van onderlinge samenwerking tussen de plaatselijke kerkelijke gemeentes en parochie; * Samen ons geloof in God te vieren; * In gezamenlijkheid activiteiten te organiseren die kerkmensen en parochianen bijeen brengt. Kortom, de Raad van Kerken zet in op wat ons samenbindt en wil het besef van onze eenheid in Christus versterken door ontmoeting, gesprek, vieringen e.d. in een sfeer van openheid van geest, ruimhartigheid en hartelijkheid.  

RvK-diensten
Jaarlijks organiseert de RvK  Burgum oecumenische vieringen rond de christelijke feesten: Op 2e Paasdag, op Pinksterzondag en op 2e Kerstdag. Daarnaast is er een Vredesvesper tijdens de vredesweek en een viering in de week van Gebed voor de Eenheid van de Christenen. 
 
Contactpersoon:Douwe Posthuma, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (voorzitter raad van kerken)
Contactpersoon Martinusparochie: Joop Altheer, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Informatie over de andere kerken die deel uit maken van de Raad van Kerken vindt u op de volgende websites:
Doopsgezinde Gemeente - www.dgveenwouden.doopsgezind.nl 
PKN kerken Burgum: - www.pgburgum.nl
Vrije Evangelische Gemeente - www.vegburgum.nl
Kerkplein Burgum: - www.kerkplein-burgum.frl

Het Martinushuis wordt beheerd door Herman Waagemans.
Verdere informatie via 06-43277080.

LITURGIE
Een van de manieren waarop de parochie haar geloof tot uitdrukking brengt is de liturgie. We komen vierend samen om God te danken, te leren van zijn Woord, uit te wisselen, en (zeker in de weekendvieringen) in de Maaltijd inspiratie op te doen, nieuwe kracht.Deze vieringen dienen gedragen te worden door een goede voorbereiding van de kant van de voorganger en (minstens zo belangrijk) een actief meedoen van de verzamelde geloofsgemeenschap.
De parochie kent een coördinator voor het gebied van de liturgie, te weten: mevrouw Ann Dikhoff, Legeweg 23, 9101 MB Dokkum, telefoon 0519-293956. Zij coodineert een aantal werkgroepen en kan vragen betreffende de liturgie beantwoorden.

Misdienaars, acolieten

Bij de vieringen in onze parochies helpen Misdienaars en Acolieten mee om de Liturgie goed te kunnen vieren. Klik op bovenstaande link voor meer informatie over hun werk en over de contactpersoon.


lectoren
De lectoren (lectrices) dragen zorg voor de lezing van het Woord en gaan voor bij de voorbeden. Coördinatie van deze groepen en opleiding van nieuwe leden wordt verzorgd door mevrouw Ann Dikhoff (adres: zie boven)

Kosters
Er is een drietal kosters dat er voor zorgt dat het kerkgebouw klaar is voor de vieringen.

St. Caeciliakoor
Dit gemengd koor zingt in een groot deel van de vieringen in de parochie, onder meer in het weekend, bij gelegenheid van rouw en trouw en op kerkelijke feestdagen. Men repeteert op woensdagavond van 19.45 uur tot 21.45 uur in de pastorie. In het jaar 2016 bestaat het koor 50 jaar. Contactadres: Mevr. B. ter Horst, Markt 26, 9101 LS Dokkum, telefoon 0519 - 297321.

Diensten onder leiding van parochianen
We kennen sinds een aantal jaren de zogeheten DOP-vieringen (diensten onder leiding van parochianen). Zo ongeveer eens per maand wordt van de weekendvieringen verzorgd door een paar parochianen, deel uitmakend van een grotere werkgroep. Met de hulp van één der pastores en de medeleden bereiden ze tijdens de Schriftinstuif een overweging voor. De vieringen hebben meestal het karakter van een Woord- en Communieviering, waarbij de van een eerdere Eucharistieviering bewaarde Heilige Communie ook wordt uitgedeeld aan de aanwezige gelovigen. Voor inlichtingen kunt u terecht bij mevrouw Ann Dikhoff (adres: zie boven)

Gezinsvieringen en kinderwoorddienst
Om de vieringen ook voor de kinderen aantrekkelijk te maken is er een aantal malen per jaar een gezinsviering. Deze vieringen worden voorbereid door een groep uit de parochie. Er wordt geprobeerd om zoveel mogelijk verband te leggen tussen het leven in de gezinnen en de Boodschap van het Evangelie.
Aanspreekpunt is mevrouw Ilse Schreuder - Mockamawei 7 - 9121 CB Aalzum.
In datzelfde kader is er tijdens de zondagsviering eens in de 14 dagen gedurende het gehele schooljaar een "kinderwoorddienst". De kinderen gaan dan aan het begin van de viering naar de pastorie om daar op hun eigen niveau met het zelfde Evangelie als wat in de kerk gelezen wordt bezig te gaan. In de Adventstijd en de Veertigdagentijd is er elke zondag kinderwoorddienst.
Contactadres: mevr. Sacha Coors-van Erp - Wilogenlaan 8 - 9103 SC Dokkum, telefoon 0519-701328.

Bloemversiering
We hebben in de Rooms-Katholieke kerk een goede traditie in het verzorgen van de kerkruimte. Bloemen zijn daarbij een onmisbaar element. Elke zondag weer staan er verse bloemen. Op feestdagen wordt er extra uitgepakt en ook bij rouw- en trouwvieringen kan de kerk in overleg met de betrokkenen extra versierd worden. Een aantal vrijwilligers draagt hier zorg voor. U kunt hen bereiken via mevr. Lies van Erp - Lisdodde 21 - 9103 RS Dokkum, telefoon 0519-221575.

Schoolviering
Eén keer per jaar op Palmzondag verzorgen team en kinderen van de Bonifatiusschool een schoolviering waarbij uiteraard alle gezinnen uit de parochie van harte welkom zijn.
Het adres van de school is: R.K. Jenaplan Bonifatiusschool, Kapellaan 3, 9101 WB Dokkum, telefoon 0519-292968. 

Maghetietsmeerzijn beeldmerk origineel transparant

De Pax Christiparochie wil nadrukkelijk ook een lerende gemeenschap zijn. Ons geloof is een kwestie van lichaam en ziel, van hart en verstand. Als we ons verdiepen over hoe de wereld in elkaar zit, de samenleving, de mens, dan gaan we steeds beter ontdekken wat de wijsheid van ons geloof is. Omgekeerd: als we beter begrijpen wat onze geloofswaarheden eigenlijk betekenen, dan kunnen wij het gesprek met onze omgeving met zelfvertrouwen voeren. Onder het motto ‘Mag het iets meer zijn …?’ organiseren we daarom jaarlijks een programma voor volwassenen van de hele parochie en ook voor belangstellenden van buiten. In Burgum zijn dat de zogenaamde Martinushuislezingen, in Dokkum telkens wisselende catechetische programma’s. Discussie en gesprek zijn daarvan natuurlijk sowieso altijd een vast bestanddeel.

 

Eerste Communievoorbereiding
Wanneer de kinderen in groep 4 van de basisschool zitten worden zij en hun ouders benaderd om deel te nemen aan de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie. Op een twaalftal woensdagmiddagen komen de kinderen samen in de pastorie. Gebruikt wordt het communieproject van ons bisdom: Het geheim van de Eucharistie. Daarnaast zijn er twee ouderavonden om ook op volwassen manier een voorbereiding te hebben op dit belangrijke sacrament. Meestal is er kort voor de Eerste Communie een broodmaaltijd in de parochiekerk verzorgd en opgegeten door ouders en kinderen.
De voorbereiding wordt begeleid door een ouder (vacature) en pastor Paul Verheijen (adres: pastorie van Dokkum)

Geloofsgesprekken voor Jongeren en Vormselvoorbereiding
De parochies Burgum en Dokkum bieden samen aan jongeren na de basisschool een drie-jarig programma van geloofsgesprekken aan. In een paar blokken van vier avonden komen de jongeren van beide parochies samen onder leiding van jongeren en pastor. Daar worden thema's besproken die met hun leven als middelbare scholier te maken hebben. In het derde jaar vindt dan de directe voorbereiding op het sacrament van het Heilig Vormsel plaats. Voor de ouders van de jongeren is er eens per jaar gelegenheid tot ontmoeting met de begeleiders tijdens een ouderavond. Ook de begeleiders zelf komen een paar maal per jaar samen ter voorbereiding op de avonden met de jongeren.
Contactpersonen: De pastor Paul Verheijen (adres: pastorie van Dokkum).

Geloofsgesprekken voor Volwassenen
Er wordt naar gestreefd om minstens eens per jaar een cursus van vier avonden over een geloofsonderwerp te organiseren. Opzet en tijd van de cursus worden via een folder in de Bonemare bekend gemaakt.
Aanmelding voor de bijeenkomsten bij de heer John Dikhoff (adres: zie hiervoor) en pastor Paul Verheijen (adres: zie hiervoor).
Ook in de parochie van Burgum worden bijeenkomsten gehouden. Ook hiervoor zijn de bovengenoemde contactpersonen het aanspreekpunt.

Schriftinstuif
De overwegingen tijdens vieringen onder leiding van parochianen (zie DOP-viering bij het hoofdstuk liturgie) worden voorbereid tijdens de Schriftinstuif. De naam zegt het al: de bijeenkomsten hebben een open karakter, dat wil zeggen dat alle parochianen welkom zijn, ook wanneer u slechts af en toe kunt of wilt komen.
Tijdens de Schriftinstuif kijken we naar de bijbelteksten die centraal zullen staan in de komende viering onder leiding van parochianen. Pastor Paul Verheijen verzorgt de avond die het karakter van een joods leerhuis draagt, waarbij de inbreng van elke deelnemer als hoogst waardevol wordt gezien. De avonden duren van 8 tot 10 uur en worden gehouden in de pastorie op de maandagavond aansluitend aan het weekend waarin een DOP-viering werd gehouden. Elke bijeenkomst begint met een avondgebed dat door één van de aanwezigen is voorbereid.
Contactadres: mevrouw Ann Dikhoff, Legeweg 23, 9101 MB Dokkum, telefoon 0519-293956.

Zaaigoed:
Om ondersteuning te bieden bij gelovig opvoeden, worden er een aantal themabijeenkomsten ( 5 keer per jaar) georganiseerd voor ouders/verzorgers van kinderen van 0 tot 6 jaar (maar ook ouders met kinderen van basisschoolleeftijd zijn welkom). Tijdens deze bijeenkomsten wordt van gedachten gewisseld over diverse thema's.

DIAKONIE
De parochie is niet alleen bedoeld als bron van inspiratie, maar ook als een gezamenlijk doel: werken aan wat Christus noemde het Koninkrijk van God (het ideaal van vrede en gerechtigheid). Nadat we openlijk geconstateerd hebben dat armoede in Nederland bestaat, kunnen we niet met gevouwen handen blijven zitten. We kunnen een gastvrije groep mensen zijn. Naar binnen toe voor elkaar, door naar elkaar te luisteren, respect te hebben voor de verschillen, elkaar ruimte te geven en vooral ook directe zorg voor elkaars welzijn te hebben. Naar buiten toe gastvrij zijn kan blijken uit de aandacht die we hebben voor asielzoekers, voor oecumenische contacten en in Dokkum ook heel bijzonder voor de pelgrims, die hier naartoe komen. Het getuigt niet van gastvrijheid, wanneer we deze groepen vooral als een last op onze nek beschouwen.

Caritas Dokkum
Het werk van de Parochiale Caritas Instelling (PCI) is tweeledig, namelijk zowel het verlichten van financiele noden als het vergroten van de bewustwording van de problematiek van armoede in een welvarend land onder de parochianen. Er zijn nog steeds mensen die ondanks de toegenomen welvaart buiten de boot vallen. Niet overal blijkt een waterdichte regeling voor te bestaan. Een aanvraag om hulp van de PCI loopt altijd via de pastores. Er zijn slechts zeer beperkte geldmiddelen beschikbaar!
Contactadres mevrouw Marjan Oonk, Zuiderbolwerk 99, 9101 NX Dokkum, telefoon 0519-222266

De VOM-groep
De parochiale werkgroep voor Vrede, Ontwikkeling en Missie is gericht op het ontwikkelen van de bewustwording van de problematieke van de zogeheten "derde wereld." De groep richt zich op het ontwikkelen van de eigen bewustwording, maar ook op het voeren van een aantal jaarlijks terugkerende acties zoals Solidaridad (in de Advent ten behoeve van Zuid-Amerika), de Vastenactie (in de veertigdagentijd voor Pasen). Ook de Vredesweek en andere missiegerichte acties horen tot het takenpakket van de VOM-groep. Daarnaast wordt de jaarlijkse Oogstdankviering door de groep voorbereid. Samen met de VOM-groep van de parochie Burgum worden er ook vieringen voorbereid die dienen als voorbereiding op de acties en als bewustwording van de hele parochie.

De bezoekgroep
De parochie kent een bezoekgroep. Die is gericht op parochianen die contact willen houden met de kerk maar die om welke reden dan ook het contact dreigen kwijt te raken. Dat kan bijvoorbeeld zijn door ouderdom, door het verlies van een partner of door chronische ziekte. De leden van de bezoekgroep zijn mensen die goed kunnen luisteren en mee kunnen leven. Wanneer dat nodig is of door de bezochte parochiaan gewenst kan de bezoeker een contact tot stand brengen met een van de pastores. De coördinatie van de bezoekgroep vacature

Bezoek bij ziekenhuisopname
Wanneer een parochiaan in het ziekenhuis wordt opgenomen zal doorgaans pastor Paul Verheijen op bezoek komen. Er wordt wel van de familie van de patiënt verwacht dat de opname in het ziekenhuis wordt doorgegeven aan de pastorie!. We merken nog te vaak op dat vergeten wordt even te bellen, terwijl de patient op bezoek van een pastor ligt te wachten. Willen de familieleden daar rekening mee houden!

Vincentiusvereniging
Onder auspicien van de Vincentiusvereniging wordt er in de parochie regelmatig aandacht gevraagd voor kleine projecten in de 'derde wereld'. In Dokkum vond nu zo'n 35 jaar geleden de start plaats van de zogeheten "Hongercollecte India". Die actie wordt tot op de dag van vandaag voortgezet. Nu worden er van de ingezamelde gelden onder andere huizen gebouwd in Hubli in India. De parochie heeft sinds de oprichting ruim 35.000 Euro ter beschikking gesteld aan de Nederlandse Vincentiusvereniging voor dit doel. Geld dat komt uit de gaven van de parochianen in de met name genoemde collecte. Sinds deze zomer is men ook bezig met het zogeheten 'caravanproject' waarbij gezinnen die nooit aan vakantie toekomen een week lang kosteloos kunnen verblijven op een camping in de parochie. Deze gezinnen komen van elders uit het land, terwijl gezinnen uit onze omgeving dezelfde mogelijkheid hebben in Brabant bijvoorbeeld. Contactpersoon: de heer John Dikhoff - Legeweg 23 - 9101 MB Dokkum, telefoon 0519-293956.

Bergum

Burgum

Dokkum

Dokkum

schiermonnikoog

Schiermonnikoog

Newreader

Inhoudsopgave