Parochieavonden Burgum en Dokkum

Geachte parochianen,

Op dinsdag 28 september te Burgum en woensdag 29 september te Dokkum wordt een parochieavond gehouden. Daar zal onder meer worden gesproken over de financiële situatie van onze parochie. Zoals bekend is die zorgelijk. Dalende inkomsten en stijgende uitgaven laten inmiddels een structureel tekort op de begroting zien. Zie hieronder voor de bijlage met de actie kerkbalans gegevens van begin dit jaar en de situatie nu a.d.h.v. werkelijke cijfers 2020.

Een belangrijke kostenpost vormt het onderhoud van onze gebouwen: kerk en parochiehuis. Ruim een jaar geleden is de mogelijkheid geopperd om de raadszaal van de nieuwe gemeente Noardeast Fryslân onder te brengen in het kerkgebouw van Dokkum. Die mogelijkheid is het afgelopen jaar onderzocht en besproken tussen het college van Burgemeester en Wethouders en ons bestuur. De uitkomst hiervan is dat het college aan de gemeenteraad voorstelt om NIET de raadszaal in de kerk onder te brengen. Belangrijkste argument is voor het college dat deze optie duurder is dan het onderbrengen van de raadszaal in de huidige gebouwen.

De gemeenteraad heeft echter nog geen besluit genomen. Enkele raadsleden willen nader onderzoek naar de in hun ogen unieke kans om het kerkgebouw voor de toekomst te behouden en tegelijk een aansprekende raadszaal te realiseren. De raad heeft daarom de besluitvorming uitgesteld.
De betreffende raadleden hebben ons als bestuur opnieuw benaderd en wij zijn ingegaan op de wens tot nadere gesprekken. Wij houden in dit overleg alle mogelijkheden open om een voor de parochie gunstig voorstel te komen. Daarbij moet uiteraard ook naar de belangen van de gemeente worden gekeken om tot een overeenkomst te komen. Om de ruimte zo groot mogelijk te maken, wordt zowel over de overdracht van het kerkgebouw als van het parochiehuis gesproken.

Als bestuur willen we een gezonde financiële situatie combineren met een plek voor de eucharistie, voor onze pastoor en het samenkomen als parochie.
Wat de gesprekken met de gemeenteraadsleden zullen opleveren is op dit moment nog niet bekend. Omdat een en ander wellicht voor het houden van de parochieavond in de publiciteit komt, willen wij u nu al informeren over het feit dat opnieuw gesprekken gaande zijn. We hopen tijdens de parochieavond verdere mededelingen te kunnen doen.

Bijlagen hieronder te downloaden:
Begroting en jaarrekening actie Kerkbalans
Exploitatie 2020 en begroting 2021
Toelichting financiën

Bergum

Burgum

Dokkum

Dokkum

schiermonnikoog

Schiermonnikoog

Newreader

Inhoudsopgave