versoepeling Corona-maatregelen per 25 februari 2022

Laatste versoepeling Corona-maatregelen per 25 februari 2022

Met ingang van vrijdag 25 februari vervallen voor de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland de verplichting om anderhalve meter afstand te houden en het mondkapjesadvies bij verplaatsingen door de kerk. De maatregelen voor het uitreiken van de communie worden versoepeld. ‘We zijn dankbaar voor verruiming van de mogelijkheden om samen ons geloof in Gods huis te kunnen vieren,’ zeggen de bisschoppen. ‘We weten dat alle gelovigen hier naar uitkijken.’

Met ingang van 25 februari vervallen de beperkende regels voor het uitreiken van de communie met uitzondering van de regel dat de bedienaar vooraf zijn/haar handen goed reinigt. Op Aswoensdag kan, voor het uitreiken van de askruisjes, gekozen worden voor het plaatsen van het askruisje op het voorhoofd of voor het strooien van de as over het hoofd. Hierbij geldt de aanbeveling voor de bedienaar om tijdens het uitreiken van het askruisje een mondkapje te dragen. De bisschoppen geven geen nadere regels voor het zingen. De koor- en samenzang in onze parochie is daarmee, volgens de regels van de rijksoverheid, vanaf 25 februari weer onbeperkt toegestaan. Verder is het gebruik van wijwater weer toegestaan. Ook het samen koffiedrinken na de viering is weer mogelijk.

De pandemie is echter nog niet voorbij. Gehandhaafd blijven daarom regels ter vermijding van handcontact: gelovigen geven elkaar niet de hand bij de vredeswens en collecteren gebeurt op een andere manier dan het doorgeven van de collecteschaal van hand tot hand. (Dit kan ter plaatse worden bezien. Te denken valt b.v. aan het rondgaan met de collecteschaal door een collectant of koster, zonder dat de kerkgangers de schaal aanraken). In het verlengde hiervan is ook het gebruik van het intentieboek nog even niet mogelijk (ieder raakt daarbij het boek aan en de pen gaat van hand tot hand).

Ten slotte benadrukken de bisschoppen dat het nodig is om zich nog steeds aan de adviezen te houden die de verspreiding van het virus aantoonbaar beperken. Zoals hygiëneregels volgen (handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog), geen handen schudden, goed ventileren, niet komen met verkoudheidsklachten enzovoort. ‘Houd rekening met elkaar, ook met diegenen die afstand willen houden en/of een mondkapje dragen, bijvoorbeeld in verband met een kwetsbare gezondheid. Laten we met elkaar ervoor zorgen dat iedereen in de kerk de liturgie veilig mee kan vieren’, aldus de bisschoppen.

 

Bergum

Burgum

Dokkum

Dokkum

schiermonnikoog

Schiermonnikoog

Newreader

Inhoudsopgave