Dag van de Spiritualiteit

Afbeelding dag spiritualiteit 2020‘Dag van de Spiritualiteit’ 4 oktober 2020

Barmhartigheid – Zie de mens in de ogen van de Ander

“Hoe kunnen we dat wat sommigen van ons beleven in een klooster, overbrengen naar onze eigen leefsituatie?” Dat valt niet mee, want wij kiezen voor een ander leven… En toch proberen we met de jaarlijkse ‘Dag van de Spiritualiteit’, uitgaande van de Raad van Kerken Burgum, een vorm te bieden van afgebakende tijd en plaats, voor stilte, inkeer en bezinning, naar een vorm die mogelijk is in ons bestaan en in ons dorp.

Het blijkt soms dat wij een dergelijke plek van stilte en meditatie in ons leven moeten organiseren om er toe te komen. Hoe kunnen wij als plaatselijke kerken die rustplek bieden? Wij zijn deel van een samenleving waar mensen zoeken naar nieuwe vormen om hun geloven in, en zoeken naar God, naar rust en inspiratie, vorm te geven. Met een dag als deze willen wij de kerkruimte, de Kruiskerk, ter beschikking stellen om op een andere manier je er even terug te kunnen trekken.

Ogen….Het thema van dit jaar was zo ongeveer eind januari met een werktitel helder. Het bleek veel raakvlakken met de huidige situatie te hebben, iets wat we op dat moment totaal niet bedacht hadden. We werden geïnspireerd door de Joodse filosoof Levinas: Dat we God kunnen ontmoeten in de ogen van de (A)ander. Ogen, kijken, zien… het werden de kernbegrippen waarmee we aan de slag zijn gegaan. Maar ook het spanningsveld waarin we ons begeven gingen we niet uit de weg: welke keuze(vrijheid) heb je om daadwerkelijk de ander/Ander in de ogen te kijken??? ‘Leen mij je ogen’…. hoe zou een dictator kijken met de ogen van Malala?

Rondom dit thema zijn er drie gebedsdiensten en diverse werkvormen. Het ochtendgebed vieren we op een geheel andere wijze dan dat we de afgelopen jaren gewend zijn. De lezing van de schrift en de overdenking is in de vorm van ‘Contextueel Bijbellezen’, bijbellezen met andere ogen. Zo passend in het thema van deze dag. Maar wat is dat? Contextueel bijbellezen is een manier van bijbellezen die niet begint bij de Bijbel maar bij uzelf: wat houdt u bezig, waar maakt u zich druk om? Maar ook: wat speelt er in de samenleving en heeft u daar als gelovige of wij als kerk een rol in? Kan de Bijbel ons dan helpen hier een richting in te vinden, een antwoord op te krijgen? Met andere woorden: We delen/ontmoeten elkaar tijdens de schrift en overdenking in de vorm van een gesprek. (ivm het karakter van het ochtendgebed zal het daarom niet via de Kerkomroep te volgen zijn) Tijdens het middagprogramma kunt u deelnemen aan een (be)geleide meditatie. In deze meditatie wordt u uitgenodigd en aangesproken, in (de) stilte, door middel van vrijblijvende vragen en ‘opdrachten’. Want het gaat deze dag niet om ´navelstaren´, maar om vanuit de ‘stilte´ en ‘ontmoeting met God´ inspiratie te vinden voor ons leven van alledag.

En Franciscus, wat heeft hij te zeggen op deze 4e oktober? Aan het einde van zijn leven werd hij blind, in deze duisternis schreef hij het lied van het licht. Hij realiseerde zich wat voor grote betekenis zijn (ziende) ogen altijd geweest waren en vanuit die dankbaarheid ontstond het Zonnelied. Dat lied mag dan ook niet ontbreken en zal ’s avonds klinken om ónze dankbaarheid te uitten!

De ‘Dag van de Spiritualiteit’ nodigt uit om stil te worden, te ontmoeten en te mediteren op verschillende manieren en vormen. U kunt de hele dag de kerk voor langer of kortere tijd binnenlopen. Voor de gebedsdiensten en het meditatie-uur moet u zich aanmelden. Naast de werkvormen kunt u ook brieven schrijven voor Amnesty International.

De ondertitel van het boek van Wim Verschuren over Barmhartigheid geeft voor ons de kern weer hoe we deze dag gestalte willen gaan geven: ‘Zien-bewogen worden-in beweging komen’. We willen u/jou uitdagen om je te laten inspireren en met het thema aan de slag te gaan, om daadwerkelijk in beweging te komen! Wees welkom!

De Kruiskerk: Gebedsdiensten/Programma:
9.30-10.30 uur Ochtendgebed: ds. Foekje-Fleur Fink
12.30-13.00 uur Middaggebed: Lineke Hansma en Gretha Koopmans
14.00-15.00 uur Christelijk meditatie-uur: ‘Op jou rust Mijn oog’ o.l.v. pastor Froukje Wesseling
16.30-17.30 uur Avondgebed: pastor Froukje Wesseling
Ivm de Coronamaatregelen moet u zich voor de gebedsvieringen en het meditatie-uur aanmelden.
Dit kan vanaf vrijdag 2 oktober t/m zondag 4 oktober 8.00 uur.
Dit gaat als volgt: www.pgburgum.nl – ga naar aanmelden kerkdiensten – klik op de link en kies dan de gewenste viering(en) en/of meditatie-uur.
Telefonisch kan ook, op vrijdag 2 oktober van 10.00-11.00 en van 19.00-19.30 uur: De Stryp: 0511-469944.

Door het Coronavirus is alles anders, zo ook de ‘Dag van de Spiritualiteit’. Daarom werken, weloverwogen, de koren dit jaar niet mee aan het ochtend-en avondgebed, houden we er rekening mee dat de werkvormen op gepaste afstand gedaan kunnen worden en nemen we de hygiënemaatregelen in acht.

Bergum

Burgum

Dokkum

Dokkum

schiermonnikoog

Schiermonnikoog

Newreader

Inhoudsopgave