Oecumenische viering Vredesweek

oecumeneDe Raad van Kerken Burgum nodigt u uit voor het bijwonen van een vesper op zondag 19 september. De aanvang van de viering is om 19.00 uur in de Kruiskerk.
Voorganger is dominee Douwe Posthuma en de Kleine Cantorij o.l.v. Sebastiaan Schippers verleent haar medewerking.
De collecte is bestemd voor Amnesty International. De Amnestygroep Burgum is dan aanwezig.

(Zijn er dan nog ‘corona’-regels: lees dit in de week hiervoor de zondagsbrieven van de plaatselijke kerken, Prot. Gemeente Burgum, Vrije Evangelische gemeente Burgum en St. Martinusparochie Burgum)

Deze oecumenische viering wordt gehouden in het kader van de vredesweek.
Iedereen kent wel het gevoel er even niet bij te horen en te worden uitgesloten. Sommigen ervaren dat ze stelselmatig niet gehoord worden en dat ze geen onderdeel uitmaken van een groter geheel. Deze uitsluiting ligt diep verankerd in onze maatschappij. Er is pas sprake van vrede als er recht wordt gedaan aan iedereen. Voor 2021 is ‘inclusief samenleven’ als thema van de Vredesweek.

De vraag is niet meer óf er uitsluiting in onze samenleving is, maar of we het herkennen hoe mensen worden buitengesloten en hoe we hierbij zelf betrokken zijn. Met elkaar kunnen we aankaarten waar exclusie plaatsvindt en hoe mensen systematisch worden buitengesloten.

De Vredesweek is hét moment om elkaar te ontmoeten. Om te ontdekken wat goed is voor jezelf én voor de ander. Zelfs als we misschien niet in grote groepen bij elkaar kunnen komen vanwege het coronavirus, juist dan. Vrede verbindt verschil. Vrede verbindt ons met alle anderen, met elkaar.

We hopen met velen deze bijzondere dienst te vieren.

Raad van Kerken, Burgum

Bergum

Burgum

Dokkum

Dokkum

schiermonnikoog

Schiermonnikoog

Newreader

Inhoudsopgave