Hernieuwde invoering coronamaatregelen

Hernieuwde invoering Coronamaatregelen

Afgelopen woensdag 10 november werden enkele eerdere Corona-maatregelen door de Nederlandse bisschoppen opnieuw ingevoerd.
De Nederlandse bisschoppen vragen om een aantal coronamaatregelen die eerder al golden opnieuw toe te passen in de R.-K. Kerk. Gelovigen wordt gevraagd tijdens vieringen en andere kerkelijke bijeenkomsten anderhalve meter afstand te houden en een mondkapje te dragen wanneer zij zich verplaatsen in de kerk of de ruimte waar de kerkelijke bijeenkomst wordt gehouden. Daarnaast blijven de basisregels gelden op het gebied van hygiëne, ventilatie en thuisblijven bij klachten. Voorlopig blijft volkszang nog toegestaan en mogen ook koren, met inachtneming van de maatregelen, blijven zingen. De bisschoppen houden er rekening mee dat de komende tijd verdere aanscherping van de coronamaatregelen nodig zal blijken.
De volledige tekst van de bisschoppen kunt u nalezen op: https://www.rkkerk.nl/bisschoppen-voeren-anderhalve-meter-maatregel-en-mondkapjes-opnieuw-in/

De aard van de Zondagskrant als mededelingenblad laat niet toe hier een uitgebreid toekomstperspectief te schilderen. Dat proberen wij elders te doen. Het pastoraal team vindt het heel verdrietig dat het nu zo verloopt. Wij zijn er echter van overtuigd dat wij uiteindelijk op weg zijn naar betere tijden, tijden waarin de huidige voorzorgsmaatregelen niet langer nodig zijn. Wij zijn er ook van overtuigd dat wij de kracht zullen krijgen om ons hier samen doorheen te worstelen. Het wordt beter. Wij gaan in de samenleving en in de kerk weer terug naar het ‘oude normaal’. De tijd van afstand-houden en verhoogde eenzaamheid gaat voorbij. Huub Oosterhuis verwoordde onze hoop onnavolgbaar mooi: ‘De nacht loopt ten einde, de dag komt naderbij’.

Bergum

Burgum

Dokkum

Dokkum

schiermonnikoog

Schiermonnikoog

Newreader

Inhoudsopgave