Bonifatiusdag 13 juni 2021

Jaarlijkse Bonifatiusdag op 13 juni a.s. in Dokkum

Zondag 13 juni a.s. is de jaarlijkse Bonifatiusdag in Dokkum. In coronatijden dit keer met een bijzonder karakter. Om 11.00 uur begint een pontificale mis ter ere van de Heilige Bonifatius, waarin bisschop Ron van den Hout voorgaat. Door recente corona richtlijnen van de RK kerk kunnen in de kapel – met een capaciteit van 2000 zitplaatsen – maximaal 250 kerkgangers de mis bijwonen. Onder hen een delegatie van de Ridders van het Heilig Graf, die dit weekend Dokkum bezoeken voor een Titus en Bonifatius pelgrimage door de stad. Na de zondagviering, aansluitend op de koffie, volgt op uitnodiging van de Ridderorde in de kapel een lezing over pater Titus Brandsma. Gastspreker is Hein Blommestijn van het Karmel gemeenschap Ad Montem op Schiermonnikoog. De Eucharistieviering en Tituslezing zijn vrij toegankelijk.
Vanwege de coronabeperkingen is het programma van de Bonifatiusdag dit jaar alleen door de RK kerk ingekleurd. In de afgelopen jaren was het programma ook oecumenisch van aard in samenwerking met de protestantse kerken van Dokkum. Bisschop Ron van den Hout staat bij de misviering stil bij de betekenis van Bonifatius in vroeger tijden en onze tijd. Behalve actief verspreider van het christelijk geloof in de Lage Landen en vooral in Duitse landen staat Bonifatius’ met zijn inzet voor opbouw van de christelijke kerk ook bekend als ‘de eerste bouwheer van Europa’.

De eucharistieviering is ook rechtstreeks te volgen via de livestream. klik hier voor de link.

Bergum

Burgum

Dokkum

Dokkum

schiermonnikoog

Schiermonnikoog

Newreader

Inhoudsopgave