Coronamaatregelen per 5 juni

Coronamaatregelen per 5 juni 2021: Aantal kerkgangers, zang, koffie drinken, Martinushuis.

Naar aanleiding van de persconferentie van de Rijksoverheid van afgelopen vrijdag 28 mei en nieuwe richtlijnen van de bisschoppenconferentie van 2 juni worden ook de Coronamaatregelen in de Pax Christiparochie aangepast. De ‘basisregels’ blijven hierbij ongewijzigd: vooraf reserveren, hygiënemaatregelen, dragen van mondkapjes en regels voor uitreiken van de H. Communie.

Vanaf zaterdag 5 juni wordt het maximum aantal kerkgangers dat een viering kan bijwonen verhoogd van 30 naar 50. Omdat hierbij te allen tijde de anderhalve meter tussenafstand gewaarborgd moet blijven betekent dit voor onze kerkgebouwen in Burgum en Dokkum concreet dat wij ten hoogste ongeveer 40 kerkgangers per viering kunnen verwelkomen. Het vooraf reserveren voor de viering blijft onverkort gelden. Ook de regels voor het zingen veranderen per 5 juni (nog) niet.
De afgelopen tijd was het verzoek ook tijdens de vieringen het mondkapje zoveel mogelijk te dragen. Vanaf 5 juni is het verzoek om het mondkapje tijdens de viering te dragen als u naar of van uw zitplaats onderweg bent. Als u zit, kan het mondkapje desgewenst dus weer af.

Nu de binnenhoreca, onder voorwaarden, weer open kan wil het pastoraal team vanaf 5 juni 2021 het koffiedrinken na de vieringen en samenkomsten en activiteiten in het Martinushuis en op de pastorie in Dokkum weer mogelijk maken. Hierbij dient echter vooralsnog de anderhalve meter tussenafstand bewaard te worden (en dat beperkt het aantal bezoekers) en dient gebruik gemaakt te worden van mondkapjes. Enkel als mensen zitten, kan het mondkapje af.

Bij de huidige stand van de Corona-maatregelen zijn de twee zaken die het kerkelijk leven in onze parochie het meest beperken de anderhalve meter tussenafstand (dat o.a. het aantal kerkgangers per viering beperkt) en de beperkingen voor koor- en gemeenschapszang. Men hoopt en verwacht verdere -gedeeltelijke- versoepelingen per 30 juni a.s., maar het is nog niet duidelijk wat dit voor de kerken zal betekenen.
Er is gelukkig sprake van dat alle Corona-maatregelen op termijn volledig komen te vervallen en dat wij, ook in onze vieringen en samenkomsten, weer terug kunnen naar het ‘oude normaal’. Er wordt gesproken over 1 september a.s., maar ook hierover is nog geen zekerheid. Over alle maatregelen vindt voortdurend overleg plaats tussen de Rijksoverheid en de kerken. Het pastoraal team houdt zich op de hoogte van de resultaten van dit overleg. Zodra versoepelingen verantwoord mogelijk zijn, laten wij dit aan u weten.

Bergum

Burgum

Dokkum

Dokkum

schiermonnikoog

Schiermonnikoog

Newreader

Inhoudsopgave