Vastenaktie 2018

vastenaktie 2018

VOM Vastenactie 2018.

OPROEP VAN VOMGROEP VOOR STICHTING BOMBO uit Nepal

Wij zijn de tussenstand aan het opmaken en zien dat het totaal van de stortingen op de bankrekeningen zonder de speciale gift staat op € 680,00 ( incl. de gift en €75,00 aan verkochte goederen € 1755,00). Aan verkochte goederen contant een bedrag van € 230,00.
Daarnaast de collecte van de Vormselviering en collectebus in Dokkum samen € 365,00. Totaal ongeveer € 2350,00 ( iets meer dan de helft van vorig jaar). Maureen verblijft tot eind mei in Nederland bij haar ouders om actie te voeren voor haar Stichting Bombo.
Wij willen haar als het even kan uitnodigen om half mei naar onze Pax Christi Parochie te komen en haar na een al of niet gezamenlijke viering het symbolische bedrag te overhandigen, maar dan hebben wij nog wel even uw steun nodig. (Zou Br. Jos niet blij zijn als hij hoort hoe wij Maureen steunen?) Daarom nog een keer de bankrekeningnummers:
Burgum: Diaconie Parochie Bestuur IBAN NL38RABO0301229961 o.v.v. Stichting Bombo.
Dokkum: Parochiebestuur IBAN NL78ABNA0470542179 o.v.v. Stichting Bombo
of in de collectebus in uw eigen kerk.
Wij wensen u alvast een Zalig Pasen.

DHANYABAAD / hartelijk dank
VOMGROEP BURGUM- DOKKUM.
Elsa, Elma en Vera

afbeelding Nepal

V iederMensTelt edited 1

Vincentiusvereniging

globetrotter

Caravanproject

mobiel

Contact

Newreader

Inhoudsopgave