vastenaktie 2020

 

Verbetering onderwijs in Ethiopië

Voor de Vastenactie 2020 is gekozen om onze parochiaan Paul Brouwer te steunen. Samen met leerlingen en docenten van andere scholen in Nederland zijn Paul Brouwer en leerlinge Femke Wiersma van de Vakschool in Dokkum in samenwerking met Edukans naar Ethiopië gegaan. Edukans is een organisatie die zorgt voor beter onderwijs in ontwikkelingslanden. Edukans werkt samen met 42 scholen in Ethiopië om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren en daarmee de armoede te bestrijden. Er wordt dan gekeken naar de schoolgebouwen, lesmaterialen, maar ook naar de kwaliteit van de leraren en het schoolmanagement.

Er is keen reisverslag gemaakt van het bezoek van Paul en Femke in Ethiopië. Die kun je hier zien.

U kunt uw gift storten voor Burgum op: NL42RABO0137148763 t.n.v. RK Parochie Pax Christi o.v.v. Vastenactie Verbetering Onderwijs in Ethiopië.
of voor Dokkum op: NL78ABNA0470542179 t.n.v. RK Parochie Pax Christi o.v.v. Vastenactie Verbetering Onderwijs in Ethiopië.
logo edukans

 

V iederMensTelt edited 1

Vincentiusvereniging

globetrotter

Caravanproject

mobiel

Contact

Newreader

Inhoudsopgave