vastenactie 2019

VOM Vastenactie 2019vastenaktie 2019
Helpt u mee om zuster Elsa haar doel te verwezenlijken?

In Dembi Dolo en omliggende dorpen zijn in de jaren vijftig van de vorige eeuw diverse missieposten
gesticht door Nederlandse paters. Hun opvolgers geven nu leiding aan scholen en gezondheidszorginstellingen. Daarnaast proberen ze op andere manieren de arme bevolking te helpen. Zo verzorgen ze vaccinatieprogramma's en geven ze voorlichting op allerlei terreinen.
In 2015 zijn de zusters een centrum gestart, dat zich speciaal richt op de ontwikkeling van vrouwen.
Daarom geven ze cursussen in microkrediet finaciering, voorlichting over gezondheidszorg, speciaal
gericht op moeder en kind zorg, boekhouding, lessen in lezen en schrijven voor analfabete vrouwen en gezinsplanning.

Zuster Elsa Katebu heeft nu de leiding over dit Women in Development Centrum. Zij wil de vrouwen uit de
wijk Danka en het dorp Samaro in staat stellen om de moeilijkheden te overwinnen, waarmee ze
geconfronteerd worden, om zo hun eigen leven op te bouwen. De kosten van levensonderhoud hebben grote invloed op levens van de vrouwen die arm zijn. Naailessen bieden een toekomst perspectief voor deze vaak werkloze vrouwen. Ze kunnen met hun naaiwerk in hun levensonderhoud en dat van hun familie voorzien.

Het doel van het project is om een eerste groep van 15 vrouwen op te leiden tot kleermaker. De opleiding duurt 3 jaar. Om dit te kunnen doen is materiaal nodig; kasten, tafels, naaimachines, strijkijzers en planken, scharen etc. De totale kosten voor dit deel van het project zijn begroot op € 3500,=. Voor salarissen van de docenten en huisvesting is nog ongeveer € 7500,= nodig om dit project 3 jaar draaiende te houden.

Met de opbrengst van Vastenactie 2019 willen we proberen in ieder geval het eerste deel van het project mogelijk maken, zodat de eerste groep aan de opleiding kan beginnen en indien er meer binnenkomt dan het beoogde bedrag, dat er misschien een buffertje opgebouwd kan worden voor de komende jaren.

Wilt u ons VOM Vastenproject 2019 “HELP ZUSTER ELSA ”ondersteunen?
U kunt uw gift in de collectebus in de kerk deponeren of overmaken:
voor Burgum: NL42RABO0137148763 t.n.v. RK Parochie Pax Christi o.v.v. “HELP ZUSTER ELSA.”
voor Dokkum: NL78ABNA0470542179 t.n.v. RK Parochie Pax Christi o.v.v. “HELP ZUSTER ELSA.”

 

V iederMensTelt edited 1

Vincentiusvereniging

globetrotter

Caravanproject

mobiel

Contact

Newreader

Inhoudsopgave