Elkaar Helpen

VOM Vastenactie 2019

De VOM heeft zondag 19 mei j.l. in samenwerking met stichting Laurentius Gasthuis, Vincentiusvereniging, parochianen en jongeren een cheque van € 10.000 kunnen overhandigen aan dhr. Gert Oonk. Verder verslag en foto’s komen in de volgende Bonemare.

Vastenaktie 2019 presentatie cheque

vastenaktie 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adventsactie RGB
Opleiding, microkrediet en kinderopvang voor kwetsbare vrouwen uit Burkina Faso


Veel vrouwen in de stad Bobo-Dioulasso, Burkina Faso, zijn ongeschoold en trouwen vaak erg jong. Hun kans op werk is minimaal, ze leven in een cyclus van armoede,
(seksueel) geweld en uitbuiting. De zusters van de orde OLV van Liefde van de Goede Herder bieden hulp aan de allerarmste vrouwen, meest alleenstaande moeders, en hun kinderen. Zij hebben een opvanghuis opgezet, een kinderopvang en kleuterschool en een opleidingscentrum. De vrouwen en hun kinderen krijgen hier bescherming, psychische hulp en een opleiding.

Hieronder een paar fotos om een indruk te geven en voor een toelichting op het werk van de zusters klik hier.

Graag bedrag dat u wilt doneren overmaken op rekeningnummer van de parochie en niet het algemene nummer.
Het rekeningnummer voor Burgum is: NL42RABO0137148763 RK Parochie Pax Christi Burgum o.v.v Burkina Faso
Het rekeningnummer voor Dokkum is: NL78ABNA0470542179 RK Parochie Pax Christi Dokkum o.v.v. Burkina Faso

Wij gebruiken de RK Parochie Pax Christi rekeningnummers om zodoende de stand bij te kunnen houden.

adventsactie plaatjes

 

vastenaktie 2018

VOM Vastenactie 2018.

Afsluiting VOM Vastenproject 2018 Stichting Bombo

Beste Parochianen, het heeft even op zich laten wachten, maar wij kunnen u nu vertellen dat de eindstand van de VOM-actie met uw hulp, een mooi bedrag van € 4116,05 heeft opgeleverd. De cheque met de tussenstand van € 4000,00 is reeds aan Maureen overhandigd. Dat verslag en de foto’s worden gepubliceerd in de vernieuwde Bonemare. Maureen is nu met haar man in Nederland en wij zullen ervoor zorgen dat het bedrag op de rekening van de Stichting wordt overgemaakt voor zij teruggaat naar Kathmandu. Dhanyabaad, hartelijk dank namens Maureen en de kinderen in Kathmandu. VOMgroep Burgum-Dokkum, Elsa, Elma en Vera

afbeelding Nepal

Adventsactie RGB
Start Adventsproject 2017

Dit jaar heeft de VOM Burgum-Dokkum gekozen voor het project "Help de Tienermeisjes en hun gezin, ” een van de projecten uit de Bisschoppelijk Adventsactie in de Democratische Republiek Congo. Door uw gift kunnen zij een goede opleiding volgen, een naaiatelier opzetten en runnen. Kleding maken en verkopen, hun gezin helpen en een voorbeeld zijn voor andere vrouwen. In de liturgiewijzer van zondag 3 december vindt u een folder en flyer met meer informatie. Wilt u ons steunen? U kunt geld storten op de bankrekeningnummers vermeld in de flyer/ Bonemare of in de daarvoor bestemde collectebus. Mogen wij in deze dure tijden, weer rekenen op uw gulheid.
Hartelijk dank, VOM Burgum-Dokkum / Elsa, Elma en Vera

Elke 3e zondag van de maand, in de kerk, inzameling voor de Voedselbank.

Diaconie is omzien naar elkaar. Ook in onze gemeente zijn er mensen die maandelijks erg weinig geld overhouden om van te eten. Als parochie willen we deze mensen helpen. Daarom staan er iedere 3e zondag van de maand achter in de kerk kratten waar u houdbare producten in kunt doen voor de Voedselbank. Wij hopen op hulp van velen.
De producten die verzameld worden zijn:
Pasta - Koffiemelk - Houdbaar broodbeleg
Rijst - Suiker - (Olijf)olie
Blikgroente - Wasmiddel - Mayonaise
Blikken vlees - Schoonmaakmiddel - Babymelkpoeder
Houdbare zuivel - Mix / saus voor pasta - Pannenkoekenmeel
Koffie / thee - Ranja


Jaarverslag van de Voedselbank Tytsjerksteradiel

 

Voortaan elke 3e zondag van de maand, in de kerk, inzameling voor de Voedselbank van Tytsjerksteradiel.
Diaconie is omzien naar elkaar. In Tytsjerksteradiel zijn er mensen die maandelijks erg weinig geld overhouden om van te eten. Als Sint Martinusparochie willen we deze mensen helpen. Daarom zullen er vanaf nu iedere 3e zondag van de maand achter in de kerk kratten staan waar u houdbare producten in kunt doen voor de Voedselbank. Wij hopen op hulp van velen. De producten die verzameld worden zijn:

Pasta - Koffiemelk - Houdbaar broodbeleg
Rijst - Suiker - (Olijf)olie
Blikgroente - Wasmiddel - Mayonaise
Blikken vlees - Schoonmaakmiddel - Babymelkpoeder
Houdbare zuivel - Mix / saus voor pasta - Pannenkoekenmeel
Koffie / thee - Ranja

In onze parochie is een slapende bezoekgroep, die nodig nieuw leven ingeblazen met worden. Ouderen, eenzame parochianen komen vaak niet meer in de kerk door veelal lichamelijk ongemak of geen vervoer. Zij durven uit bescheidenhetd  geen beroep te doen op anderen, jammer want vaak komen zij daardoor in een isolement  terecht. Mensen denken vaak dat wanneer men bij ouderen op bezoek gaat je met  alleen problemen geconfronteerd wordt, niets is minder waar, mensen fleuren op als zij hun verhaal en belevingen kwijt kunnen aan iemand die de tijd neemt om hen te bezoeken en vooral wil luisteren. Het is een dankbare taak, verder kun je optreden als tussenpersoon voor de kerk en pastores. Wilt u meer weten, neem contact  met mij op. Vera kors

De Zonnebloem
Deze vereniging die voor alle gezindten is verzorgt bijeenkomsten voor ouderen en chronisch zieken. Naast boot- en/of busreizen voor zieken en gehandicapten wordt op plaatselijk niveau ook de Nationale Ziekendag (de tweede zondag van september) door de regio Noord-Friesland, afdeling Dokkum, georganiseerd. Ieder lid van de Zonnebloem bezoekt regelmatig zieken en ouderen. Contactadres vanuit de parochie:
mevr. Johanna Scholtens - Iepenlaan 10 - 9103 RL Dokkum, telefoon 0519-294618

Asielzoekers in Dokkum
Tot voorkort was er een AZC in Dokkum. Dit is gesloten maar een aantal voormalige asielzoekers heeft definitief een woning gevonden in onze parochie. Voor hen is het aanspreekpunt de familie Jopie en Douwe Westra, Pinksterbloem 7, 9104 HW Damwoude, telefoon 0511-423155.
De parochie heeft ook deelgenomen aan de Werkgroep Kerkasiel Dokkum. Die groep heeft een draaiboek gereed gemaakt voor het geval we vanuit een organisatie de vraag zouden krijgen om mensen in kerkasiel op te vangen.
Pastor Paul Verheijen heeft zitting in de werkgroep Flechtlingen Wolkom die is opgericht naar aanleiding van de problemen die in 1999 zijn ontstaan rond het AZC Kollum.

DIAKONIE
De parochie is niet alleen bedoeld als bron van inspiratie, maar ook als een gezamenlijk doel: werken aan wat Christus noemde het Koninkrijk van God (het ideaal van vrede en gerechtigheid). Nadat we openlijk geconstateerd hebben dat armoede in Nederland bestaat, kunnen we niet met gevouwen handen blijven zitten. We kunnen een gastvrije groep mensen zijn. Naar binnen toe voor elkaar, door naar elkaar te luisteren, respect te hebben voor de verschillen, elkaar ruimte te geven en vooral ook directe zorg voor elkaars welzijn te hebben. Naar buiten toe gastvrij zijn kan blijken uit de aandacht die we hebben voor asielzoekers, voor oecumenische contacten en in Dokkum ook heel bijzonder voor de pelgrims, die hier naartoe komen. Het getuigt niet van gastvrijheid, wanneer we deze groepen vooral als een last op onze nek beschouwen.

Caritas Dokkum
Het werk van de Parochiale Caritas Instelling (PCI) is tweeledig, namelijk zowel het verlichten van financiele noden als het vergroten van de bewustwording van de problematiek van armoede in een welvarend land onder de parochianen. Er zijn nog steeds mensen die ondanks de toegenomen welvaart buiten de boot vallen. Niet overal blijkt een waterdichte regeling voor te bestaan. Een aanvraag om hulp van de PCI loopt altijd via de pastores. Er zijn slechts zeer beperkte geldmiddelen beschikbaar!
Contactadres mevrouw Marjan Oonk, Zuiderbolwerk 99, 9101 NX Dokkum, telefoon 0519-222266

De VOM-groep
De parochiale werkgroep voor Vrede, Ontwikkeling en Missie is gericht op het ontwikkelen van de bewustwording van de problematieke van de zogeheten "derde wereld." De groep richt zich op het ontwikkelen van de eigen bewustwording, maar ook op het voeren van een aantal jaarlijks terugkerende acties zoals Solidaridad (in de Advent ten behoeve van Zuid-Amerika), de Vastenactie (in de veertigdagentijd voor Pasen). Ook de Vredesweek en andere missiegerichte acties horen tot het takenpakket van de VOM-groep. Daarnaast wordt de jaarlijkse Oogstdankviering door de groep voorbereid. Samen met de VOM-groep van de parochie Burgum worden er ook vieringen voorbereid die dienen als voorbereiding op de acties en als bewustwording van de hele parochie.

De bezoekgroep
De parochie kent een bezoekgroep. Die is gericht op parochianen die contact willen houden met de kerk maar die om welke reden dan ook het contact dreigen kwijt te raken. Dat kan bijvoorbeeld zijn door ouderdom, door het verlies van een partner of door chronische ziekte. De leden van de bezoekgroep zijn mensen die goed kunnen luisteren en mee kunnen leven. Wanneer dat nodig is of door de bezochte parochiaan gewenst kan de bezoeker een contact tot stand brengen met een van de pastores. De coördinatie van de bezoekgroep vacature

Bezoek bij ziekenhuisopname
Wanneer een parochiaan in het ziekenhuis wordt opgenomen zal doorgaans pastor Paul Verheijen op bezoek komen. Er wordt wel van de familie van de patiënt verwacht dat de opname in het ziekenhuis wordt doorgegeven aan de pastorie!. We merken nog te vaak op dat vergeten wordt even te bellen, terwijl de patient op bezoek van een pastor ligt te wachten. Willen de familieleden daar rekening mee houden!

Vincentiusvereniging
Onder auspicien van de Vincentiusvereniging wordt er in de parochie regelmatig aandacht gevraagd voor kleine projecten in de 'derde wereld'. In Dokkum vond nu zo'n 35 jaar geleden de start plaats van de zogeheten "Hongercollecte India". Die actie wordt tot op de dag van vandaag voortgezet. Nu worden er van de ingezamelde gelden onder andere huizen gebouwd in Hubli in India. De parochie heeft sinds de oprichting ruim 35.000 Euro ter beschikking gesteld aan de Nederlandse Vincentiusvereniging voor dit doel. Geld dat komt uit de gaven van de parochianen in de met name genoemde collecte. Sinds deze zomer is men ook bezig met het zogeheten 'caravanproject' waarbij gezinnen die nooit aan vakantie toekomen een week lang kosteloos kunnen verblijven op een camping in de parochie. Deze gezinnen komen van elders uit het land, terwijl gezinnen uit onze omgeving dezelfde mogelijkheid hebben in Brabant bijvoorbeeld. Contactpersoon: de heer John Dikhoff - Legeweg 23 - 9101 MB Dokkum, telefoon 0519-293956.

V iederMensTelt edited 1

Vincentiusvereniging

globetrotter

Caravanproject

mobiel

Contact

Newreader

Inhoudsopgave