pax roodgeel cmyk CMYKverkleindmettekst
 

Prikbord
zo 5 februari 10.00 uur eucharistieviering in Burgum
zo 5 februari 10.00 uur woord- en communieviering in Dokkum
zo 12 februari 10.00 uur - DOP viering in Burgum
zo 12 februari 10.00 uur - eucharistieviering in Dokkum
wo 15 februari 09.30 uur - eucharistieviering in Burgum - 3e woensdag van de maand
zo 19 februari 10.00 uur - woord- en communieviering in Burgum
zo 19 februari 10.00 uur - eucharistieviering in Dokkum

Kerk in Martinushuis
De komende weken worden de vieringen op zondag in Burgum gehouden in de grote zaal van het Martinushuis. De zaal is sneller dan de kerk op een aangename temperatuur te krijgen. Vandaar deze tijdelijke  verplaatsing.

Collecte PCI
Zondag, de eerste zondag van de maand, is er op beide locaties de maandelijkse collecte voor de PCI parochile caritas instelling. Hiervoor zullen we de 2e collecte tijdens de viering gebruiken.

Blasiuszegen
Direct na de vieringen in Dokkum en Burgum is er de mogelijkheid voor het ontvangen van de Blasiuszegen. Een oude vorm van bescherming tegen keelziekten.

Koffiedrinken
Ook deze week kunnen we na de vieringen in Dokkum of Burgum samenkomen voor een kopje koffie/thee en een praatje. Drink gezellig mee!

logo kerkbalansActie Kerkbalans - Geef vandaag voor de kerk van morgen!
Vele uitdagingen staan de parochie te wachten en daarbij is uw/jouw financile ondersteuning erg belangrijk. Veel toezeggingen zijn ontvangen en dat is heel bemoedigend. Is die van u/jou er nog niet bij, lever de antwoordenvelop dan nog snel in bij wijkvertegenwoordiger/pastorie of stuur het per post naar ons terug. LET OP!! Wel een postzegel erop plakken. 

Parochieavonden: De Godslamp brandend houden!
Dit jaar kunnen we weer samenkomen om terug te kijken en vooral ook vooruit te kijken naar alles wat er leeft in onze geloofsgemeenschappen. We willen dat doen onder het thema 'De Godslamp brandend houden!' In onze kerken is de Godslamp het olielampje dat blijft branden zolang het Heilig Sacrament in het tabernakel aanwezig is. De Godslamp getuigt van Christus' liefde en tegenwoordigheid. Het is daarmee ook een symbool van hoop. 
Als nieuw bestuur willen we jullie graag op een van beide avonden ontmoeten. We leggen natuurlijk zoals dat officieel heet rekening en verantwoording af. Dat gaat uiteraard over de financien. Wellicht belangrijker is waar het in essentie in onze geloofsgemeenschappen om draait. Hoe houden we de Godslamp brandend? Omdat we een nieuw bestuur zijn willen we daarom graag met jullie in gesprek over twee vragen.
1. Wat verwachten jullie van het bestuur om de Godslamp in Burgum en in Dokkum brandend te houden? Hoe doen we het en wat zouden we anders moeten doen?
2. Wat wil je zelf bijdragen om de Godslamp in Burgum en in Dokkum brandend te houden?
Wij hopen velen van jullie te ontmoeten!
Burgum dinsdag 21 februari 2023 in het Martinushuis vanaf 19.30 uur
Dokkum woensdag 22 februari 2023, Aswoensdag in de Vincentiuszaal vanaf 20.00 uur

Secretariaat Pax Christi Parochie
Voor al uw vragen, verzoeken, onduidelijkheden, doorgeven van gegevens of gewoon een praatje kunt u bellen met nummer 0519-292476. Op dinsdag van 9.00-15.30 uur is het parochiesecretariaat hiervoor beschikbaar. 

Bereikbaarheid
Voor noodgevallen kunt u altijd bellen met het nummer 06-17810954. LET OP! Dit nummer is alleen om te bellen, geen boodschappen inspreken of sms sturen. Dit is een doorschakelnummer.

Zondagskrant
Heeft u mededelingen voor deze zondagskrant? Mail ze dan naar Marian Folmer -