You are not connected. The newsletter may include some user information, so they may not be displayed correctly.

Zondagskrant RK Pax Christi parochie

Zondagskrant RK Pax Christi parochie
 
   

Zondagskrant

   

17 september 2023

   

online: www.paxchristi.frl

 
 

Prikbord
zo 17 sept 10.00 uur – woord- en communieviering in Burgum
zo 17 sept 10.00 uur – DOP viering in Dokkum
wo 20 sept 9.30 uur – Eucharistieviering in Burgum – 3e woensdag vd maand
do 21 sept 19.00 uur – Eucharistieviering in de kerk in Dokkum
zo 24 sept 10.00 uur – DOP viering in Burgum
zo 24 sept 10.00 uur – Eucharistieviering in Dokkum
do 28 sept 19.00 uur - Eucharistieviering in de kerk in Dokkum
zo 1 okt 10.00 uur - Gezamenlijke eucharistieviering in Burgum met mogelijkheid voor de ziekenzalving.

ZING MEE!
Muziek is één van de mooiste dingen die het leven te bieden heeft. Muziek raakt, heelt en brengt mensen samen. Kortom: muziek is een middel om elkaar te ontmoeten. U wordt daarom van harte uitgenodigd op zondagmiddag 1 oktober a.s. in de Kruiskerk. Daar gaan we samen zingen. Iedereen is welkom! Opgave kan indien mogelijk z.s.m. en uiterlijk tot en met 17 september via email: zingmee@ziggo.nl. Belangstelling? Lees hier meer.

Vredesweek 2023
Vanaf zondag 17 september besteed de VOMgroep aandacht aan de Vredesweek. De vlaggen hangen buiten zowel in Burgum en in Dokkum en ook binnen in de kerk vragen uw aandacht via o.a. posters. PAX bestaat dit jaar 75 jaar. Zij hebben als thema gekozen (On)vrede en nu? Vrede is nog steeds ver te zoeken, mogen we in gebed om deze broodnodige Vrede vragen. Er zal ook een beroep op u gedaan worden om het werk van PAX te ondersteunen. VOMgroep Burgum en Dokkum.

Donderdagavondvieringen Bonifatiuskapel
Vanaf donderdag 21 september zijn de eucharistievieringen op de donderdagavond niet langer in de Bonifatiuskapel, maar in de parochiekerk in Dokkum.

Vredesvesper RvK Burgum
De Raad van Kerken Burgum nodigt u uit voor een Vredesvesper op zondag 24 september a.s. De viering begint om 19.00 uur in de Kruiskerk. Voorganger is pastor Jan van Beek van de Pax Christi parochie. De muzikale ondersteuning wordt verzorgd door de Kleine Cantorij o.l.v. Sebastiaan Schippers.

Stoofperen t.b.v. het caravanproject
Rechtstreeks van de telers uit de Betuwe kunnen we ook dit jaar voor een zeer aantrekkelijke prijs heerlijke stoofperen bestellen. Vanaf dit weekend liggen er intekenlijsten achter in de kerk waar u een bestelling kunt opgeven. Ook is het mogelijk een bestelling te plaatsen via mail naar secretariaat@paxchristi.frl of dinsdags bellen naar de pastorie 0519-292476. De prijzen zijn ook dit jaar: 1 kg - € 3,00 - 2,5 kg - € 6,00 of een doos van 5 kg voor € 10,00. Ruim de helft van de opbrengst gaat naar het caravanproject. Geef uw bestelling op uiterlijk 1 oktober en u dan kunnen ze in het weekend van 7/8 oktober worden opgehaald.

Gezamenlijke Ziekenzalving in oktober
Wij bieden de gelegenheid om de Ziekenzalving te ontvangen in de Eucharistieviering op zondag 1 oktober vanaf 10.00 uur in Burgum en in de Eucharistieviering op zondag 15 oktober vanaf 10.00 uur in Dokkum.
Tot voor enkele jaren geleden werd dit sacrament eigenlijk alleen toegediend aan een zeer ernstig zieke, vaak pas als iemand al in stervensgevaar was. Maar het gebed bij de zieken en de toediening van de Ziekenolie zijn bedoeld als steun van Godswege bij het héle laatste stuk van iemand op haar of zijn levensweg en niet alleen maar voor het allerlaatste stukje, als iemand al dodelijk ziek is.
Achter in de kerk liggen brieven klaar met meer informatie en hoe je je hiervoor kunt opgeven. Neem die mee en belangrijker, geef ze door aan medeparochianen die het zo niet lezen in de zondagskrant.

Caravanproject
Veel mooie en dankbare berichten van gasten die deze zomer een weekje in de caravan hebben mogen doorbrengen. De caravan blijft nog even achter in de kerk waar een bijdrage in gestopt kan worden. Een bedrag overmaken op rekening NL51RABO0140073345 t.n.v. Vincentiusvereniging Dokkum o.v.v. caravanproject kan natuurlijk ook. Uw hulp blijft onverminderd belangrijk.

Secretariaat Pax Christi Parochie
Voor al uw vragen, verzoeken, onduidelijkheden, doorgeven van gegevens of gewoon een praatje kunt u bellen met nummer 0519-292476. Op de dinsdagen is het parochiesecretariaat hiervoor beschikbaar.

Bereikbaarheid
Bij noodgevallen kunt u altijd bellen met het nummer 06-17810954. LET OP! Dit nummer is alleen om te bellen, geen boodschappen inspreken of sms sturen. Dit is een doorschakelnummer.

Zondagskrant
Heeft u mededelingen voor deze zondagskrant? Mail ze dan naar Marian Folmer - secretariaat@paxchristi.frl.

 

 
 

 

 

Wilt U deze berichten niet meer ontvangen? klik dan hier!

Email built with AcyMailing