Zondagskrant RK Pax Christi parochie

Zondagskrant RK Pax Christi parochie
 
   

Zondagskrant

   

3 september 2023

   

online: www.paxchristi.frl

 
 

Prikbord
zo 3 sept 10.00 uur - Eucharistieviering in Burgum met bisschop R. v.d. Hout
zo 3 sept 10.00 uur - Eucharistieviering in Dokkum
zo 10 sept 10.00 uur – Eucharistieviering in Burgum
zo 10 sept – Admiraliteitsdagen – oecumenische viering 10.00 uur op de Zijl
zo 17 sept 10.00 uur – woord- en communieviering in Burgum
zo 17 sept 10.00 uur – DOP viering in Dokkum

Collecte PCI
Zondag, de eerste zondag van de maand, is er op beide locaties de maandelijkse deurcollecte voor de PCI – parochiële caritas instelling.

Donderdagavondvieringen Bonifatiuskapel
In verband met de Admiraliteitsdagen, en de slechte bereikbaarheid daardoor, is er komende donderdag GEEN viering op de donderdagavond in de kapel. Een week later ook niet vanwege afwezigheid(retraite) van pastor Paul. In overleg met de bezoekers zijn de vieringen vanaf donderdag 21 september in de parochiekerk in Dokkum.

Caravanproject
Ook nu voor ons de zomervakantie weer is afgelopen wordt er nog steeds gebruik gemaakt van de caravan. Daarom blijven we vragen of iedereen gul dit project wil blijven steunen. De caravan staat achter in de kerk waar een bijdrage in gestopt kan worden. Een bedrag overmaken op rekening NL51RABO0140073345 t.n.v. Vincentiusvereniging Dokkum o.v.v. caravanproject kan natuurlijk ook.

Stoofperen t.b.v. het caravanproject
Rechtstreeks van de telers uit de Betuwe kunnen we ook dit jaar voor een zeer aantrekkelijke prijs heerlijke stoofperen bestellen. Vanaf dit weekend liggen er intekenlijsten achter in de kerk waar u een bestelling kunt opgeven. Ook is het mogelijk een bestelling te plaatsen via mail naar secretariaat@paxchristi.frl of dinsdags bellen naar de pastorie 0519-292476. De prijzen zijn ook dit jaar: 1 kg - € 3,00 - 2,5 kg - € 6,00 of een doos van 5 kg voor € 10,00. Ruim de helft van de opbrengst gaat naar het caravanproject. Geef uw bestelling op voorval voor 1 oktober en u dan kunnen ze in het weekend 7/8 oktober worden opgehaald.

Gezamenlijke Ziekenzalving in oktober
Wij bieden de gelegenheid om de Ziekenzalving te ontvangen in de Eucharistieviering op zondag 1 oktober vanaf 10.00 uur in Burgum en in de Eucharistieviering op zondag 15 oktober vanaf 10.00 uur in Dokkum.
Tot voor enkele jaren geleden werd dit sacrament eigenlijk alleen toegediend aan een zeer ernstig zieke, vaak pas als iemand al in stervensgevaar was. Maar het gebed bij de zieken en de toediening van de Ziekenolie zijn bedoeld als steun van Godswege bij het héle laatste stuk van iemand op haar of zijn levensweg en niet alleen maar voor het allerlaatste stukje, als iemand al dodelijk ziek is.
Achter in de kerk liggen brieven klaar met meer informatie en hoe je je hiervoor kunt opgeven. Neem die mee en belangrijker, geef ze door aan medeparochianen die het zo niet lezen in de zondagskrant.

Bonemare
De nieuwste versie van de Bonemare is inmiddels verzonden. Er liggen een aantal exemplaren achter in de kerk en is online ook hier te lezen.

Vergaderingen
Het seizoen barst weer los nu ook de scholen weer gaan beginnen. Dinsdag 5 september in Dokkum om 19.30 uur de vergadering voor Bonifatiusdagcommissie. Donderdag 7 september is er een extra vergadering van het parochiebestuur, ook in Dokkum om 19.30 uur.
De reguliere vergadering van het parochiebestuur is dan op dinsdag 12 september om 19.30 uur in het Martinushuis te Burgum.

Vredesvesper RvK Burgum
De Raad van Kerken Burgum nodigt u uit voor een Vredesvesper op zondag 24 september a.s. De viering begint om 19.00 uur in de Kruiskerk. Voorganger is pastor Jan van Beek van de Pax Christi parochie. De muzikale ondersteuning wordt verzorgd door de Kleine Cantorij o.l.v. Sebastiaan Schippers.

Secretariaat Pax Christi Parochie
Voor al uw vragen, verzoeken, onduidelijkheden, doorgeven van gegevens of gewoon een praatje kunt u bellen met nummer 0519-292476. Op de dinsdagen is het parochiesecretariaat hiervoor beschikbaar.

Bereikbaarheid
Bij noodgevallen kunt u altijd bellen met het nummer 06-17810954. LET OP! Dit nummer is alleen om te bellen, geen boodschappen inspreken of sms sturen. Dit is een doorschakelnummer.

Zondagskrant
Heeft u mededelingen voor deze zondagskrant? Mail ze dan naar Marian Folmer - secretariaat@paxchristi.frl.

 

 
 

 

 

Wilt U deze berichten niet meer ontvangen? klik dan hier!

Email built with AcyMailing