You are not connected. The newsletter may include some user information, so they may not be displayed correctly.

Zondagskrant RK Pax Christi parochie

Zondagskrant RK Pax Christi parochie
 
   

Zondagskrant

   

30 juli 2023

   

online: www.paxchristi.frl

 
 

Prikbord
zo 30 juli 10.00 uur - gezamenlijke eucharistieviering in Dokkum met doop van Niek Johannes Oudshoorn
do 3 aug 19.00 uur - Eucharistieviering in de Bonifatiuskapel
zo 6 aug 10.00 uur - Woord- en communieviering in Burgum
zo 6 aug 10.00 uur - Eucharistieviering in Dokkum
do 10 aug 19.00 uur - Eucharistieviering in de Bonifatiuskapel
zo 13 aug. 10.00 uur - gezamenlijke eucharistieviering in Burgum

Geen viering in Burgum
Zondag is er in deze vakantieperiode een gezamenlijke eucharistieviering in Dokkum. Tijdens deze viering zal ook Niek Johannes, de zoon van Johan en Janieta Oudshoorn worden gedoopt. Na afloop is er koffie / thee.

Caravanproject
De hele zomerperiode wordt er weer dankbaar gebruik gemaakt van de caravan door mensen die daar normaal geen geld voor hebben. Dit is alleen mogelijk dankzij donaties en giften. We hopen dat iedereen gul dit project blijft steunen. De caravan staat weer achter in de kerk waar een bijdrage in gestopt kan worden. Een bedrag overmaken op rekening NL51RABO0140073345 t.n.v. Vincentiusvereniging Dokkum o.v.v. caravanproject kan natuurlijk ook.

Bonemare
Kopij voor de volgende Bonemare kan nog ingeleverd worden tot 9 augustus. Uw bijdrage kan per mail naar: bonemare@paxchristi.frl.

Op weg naar de Wereld Jongeren Dagen
WJD 2023

 

Donderdag 27 juli j.l. zijn Froukje, Berend en Adriaan vertrokken naar Lissabon voor de WJD. Ze zijn goed aangekomen en zijn vrijdag vroeg gestart met het programma om een deel van de pelgrimsroute naar Santiago de Compestela te wandelen.
Iedereen die zich heeft opgegeven via froukjebangma@hotmail.com wordt op de hoogte gehouden van hun belevenissen en ervaringen.

 

 

 

Zomereditie zondagskrant
Volgende week verschijnt er weer een vakantie editie van de zondagskrant die dan geldt voor de periode tot en met 26 augustus.

Vooraankondiging Gezamenlijke Ziekenzalving in oktober
In oktober willen wij parochianen, die daar prijs op stellen, de gelegenheid bieden om te midden van de gelovige gemeenschap en in aanwezigheid van mensen die u daar zelf voor uitnodigt, de Ziekenzalving te ontvangen.
Tot voor enkele jaren geleden werd dit sacrament eigenlijk alleen toegediend aan een zeer ernstig zieke, vaak pas als iemand al in stervensgevaar was. Maar het gebed bij de zieken en de toediening van de Ziekenolie zijn bedoeld als steun van Godswege bij het héle laatste stuk van iemand op haar of zijn levensweg en niet alleen maar voor het allerlaatste stukje, als iemand al dodelijk ziek is.
Wij bieden daarom de gelegenheid om de Ziekenzalving te ontvangen in de Eucharistieviering op zondag 1 oktober vanaf 10.00 uur in Burgum en in de Eucharistieviering op zondag 15 oktober vanaf 10.00 uur in Dokkum. Deze vieringen worden voorgegaan door beide pastores. In de komende tijd zullen wij u verder informeren, maar misschien is het goed dat u in deze tijd alvast even nadenkt of u zelf dit sacrament zou willen ontvangen?

Collecte PCI
Volgende week zondag 6 augustus, de eerste zondag van de maand, is er op beide locaties de maandelijkse deurcollecte voor de PCI – parochiële caritas instelling.

Secretariaat Pax Christi Parochie
Voor al uw vragen, verzoeken, onduidelijkheden, doorgeven van gegevens of gewoon een praatje kunt u bellen met nummer 0519-292476. Op dinsdag van 9.00-15.30 uur is het parochiesecretariaat hiervoor beschikbaar.

Bereikbaarheid
Het noodnummer is weer in gebruik, dus bij noodgevallen kunt u altijd bellen met het nummer 06-17810954. LET OP! Dit nummer is alleen om te bellen, geen boodschappen inspreken of sms sturen. Dit is een doorschakelnummer.

Zondagskrant
Heeft u mededelingen voor deze zondagskrant? Mail ze dan naar Marian Folmer - secretariaat@paxchristi.frl.

 

 
 

 

 

Wilt U deze berichten niet meer ontvangen? klik dan hier!

Email built with AcyMailing