You are not connected. The newsletter may include some user information, so they may not be displayed correctly.

Zondagskrant RK Pax Christi parochie

Zondagskrant RK Pax Christi parochie
 
   

Zondagskrant

   

23 juli 2023

   

online: www.paxchristi.frl

 
 

Prikbord
zo 23 juli 10.00 uur - Eucharistieviering in Burgum
zo 23 juli 10.00 uur - DOP viering in Dokkum
do 27 juli 19.00 uur - Eucharistieviering in de Bonifatiuskapel
zo 30 juli 10.00 uur - gezamenlijke eucharistieviering in Dokkum met doop van Niek Johannes Oudshoorn
do 3 aug 19.00 uur - Eucharistieviering in de Bonifatiuskapel
zo 6 aug 10.00 uur - Woord- en communieviering in Burgum
zo 6 aug 10.00 uur - Eucharistieviering in Dokkum

Caravanproject
De hele zomerperiode wordt er weer dankbaar gebruik gemaakt van de caravan door mensen die daar normaal geen geld voor hebben. Dit is alleen mogelijk dankzij donaties en giften. We hopen dat iedereen gul dit project blijft steunen. De caravan staat weer achter in de kerk waar een bijdrage in gestopt kan worden. Een bedrag overmaken op rekening NL51RABO0140073345 t.n.v. Vincentiusvereniging Dokkum o.v.v. caravanproject kan natuurlijk ook.

Bonemare
De laatste Bonemare is inmiddels bij iedereen bezorgd, maar is ook hier op de site te lezen.

Gedenkdag Titus Brandsma
Op donderdag 27 juli organiseren we in de Bonifatiuskapel een programma rond de Gedenkdag van Titus Brandsma. U bent hierbij van harte welkom. Het programma is breed toegankelijk en wordt muzikaal omlijst door componist/pianist Chris Fictoor en de Friese zanger Hylke Breteler. Laatstgenoemde brengt twee Friestalige songs van zijn vader ten gehore, de bekende uit Nes afkomstige en recent overleden Friese kunstenaar-theatermaker Gerrit Breteler. Tevens vindt de boekpresentatie plaats van: ‘Reis naar de stilte’. Teksten van en beschouwingen over de laatste brieven van Titus Brandsma, geschreven tijdens zijn Duitse gevangenschap. Geïnteresseerden kunnen rond 11.15 uur kennismaken met de audiotour van de kruiswegstaties van Titus in het Processiepark. De audiotour is geïnspireerd door leven en sterven als spiegel voor hedendaagse bezoekers die kampen met lijden en levensvragen. Vorig jaar bij de heiligverklaring van Titus is de Nederlandse versie van de audiotour uitgebracht. Nu komt ook de Friestalige versie van meditatieve teksten voor publiek beschikbaar. Ook kunnen relikwieën van Titus worden bezocht in de Titus Brandsma Pelgrimskapel. De bijeenkomst wordt afgesloten met een eenvoudige lunch. Het programma van de Gedenkdag krijgt vanaf 15.00 uur vervolg in Museum De Tiid te Bolsward.

Op weg naar de Wereld Jongeren Dagen
Op donderdag 27 juli hopen wij, Berend, Adriaan en Froukje, te vertrekken naar Portugal om deel te nemen aan de Wereld Jongeren Dagen. Het is één van de grootste internationale evenementen van de Katholieke kerk en het grootste jongeren-event ter wereld. Wij vinden het geweldig dat wij onze parochie daar kunnen vertegenwoordigen.
Bij de voorbereiding hebben we een beroep op u gedaan ons te helpen de reis voor iedereen financieel rond te krijgen. We hebben veel positieve reactie gehad en willen iedereen daar nu al hartelijk voor bedanken!
Een van onze acties is dat we u voor een sponsorbedrag van tien euro dagelijks op de hoogte willen gaan houden van onze belevenissen. Want het lijkt ons mooi om op deze manier onze ervaringen met zoveel mogelijk parochianen te delen. Wilt u ook met ons meeleven? Stuur dan een email naar froukjebangma@hotmail.com en maak tien euro over op het rekeningnummer van onze parochie NL78 ABNA 0470 5421 79 onder vermelding van ‘gift WJD’. Zo hopen we ondanks de afstand toch dicht bij elkaar te blijven.

Vooraankondiging Gezamenlijke Ziekenzalving in oktober
In oktober willen wij parochianen, die daar prijs op stellen, de gelegenheid bieden om te midden van de gelovige gemeenschap en in aanwezigheid van mensen die u daar zelf voor uitnodigt, de Ziekenzalving te ontvangen.
Tot voor enkele jaren geleden werd dit sacrament eigenlijk alleen toegediend aan een zeer ernstig zieke, vaak pas als iemand al in stervensgevaar was. Maar het gebed bij de zieken en de toediening van de Ziekenolie zijn bedoeld als steun van Godswege bij het héle laatste stuk van iemand op haar of zijn levensweg en niet alleen maar voor het allerlaatste stukje, als iemand al dodelijk ziek is.
Wij bieden daarom de gelegenheid om de Ziekenzalving te ontvangen in de Eucharistieviering op zondag 1 oktober vanaf 10.00 uur in Burgum en in de Eucharistieviering op zondag 15 oktober vanaf 10.00 uur in Dokkum. Deze vieringen worden voorgegaan door beide pastores. In de komende tijd zullen wij u verder informeren, maar misschien is het goed dat u in deze tijd alvast even nadenkt of u zelf dit sacrament zou willen ontvangen?

Secretariaat Pax Christi Parochie
Voor al uw vragen, verzoeken, onduidelijkheden, doorgeven van gegevens of gewoon een praatje kunt u bellen met nummer 0519-292476. Op dinsdag van 9.00-15.30 uur is het parochiesecretariaat hiervoor beschikbaar.

Bereikbaarheid
Het noodnummer is weer in gebruik, dus bij noodgevallen kunt u altijd bellen met het nummer 06-17810954. LET OP! Dit nummer is alleen om te bellen, geen boodschappen inspreken of sms sturen. Dit is een doorschakelnummer.

Zondagskrant
Heeft u mededelingen voor deze zondagskrant? Mail ze dan naar Marian Folmer - secretariaat@paxchristi.frl.

 

 
 

 

 

Wilt U deze berichten niet meer ontvangen? klik dan hier!

Email built with AcyMailing