Mag het iets meer zijn

Maghetietsmeerzijn beeldmerk origineel transparant

MARTINUSHUIS-lezingen seizoen 2016/2017
Een nieuw initiatief! Vijf zogenaamde MARTINUSHUIS-lezingen, genoemd natuurlijk naar de plaats van handeling, het parochiehuis van Burgum.
MARTINUSHUIS-lezingen – laagdrempelig en toegankelijk voor iedereen: van binnen en van buiten de parochie, voor kerkelijk en niet-kerkelijk publiek, voor jong en oud. Serieuze inhoud lichtvoetig gebracht, met een knipoog op zijn tijd. Soms over onderwerpen die met kerk en geloven te maken hebben, soms over algemene sociaal-maatschappelijke thema’s.
Data in 2016: 4 oktober en 22 november. Data in 2017: 17 januari, 7 maart en 25 april.
Telkens op een dinsdagavond, van 20.00 – 21.30. Altijd met koffie en thee! Toegang gratis, een vrijwillige bijdrage in de onkosten mag.
-----------------------

MARTINUSHUIS-lezing 17 januari 2017: Leo Kaptein – Het katholieke geloof van Gerard Reve.
“Ik vind dit leven al geweldig – en dan nog het eeuwig leven in de hemel! Je vraagt je wel eens af: waar hebben wij het aan verdiend?” De ruim 10 jaar geleden overleden volksschrijver Gerard Reve hield bij hoog en bij laag vol dat zelfs zijn poezen katholiek waren! Als geen ander sprak en schreef hij met aanstekelijke humor en ironie over zijn katholieke geloof. Was het hem ernst? Stak hij er de draak mee? Reve, katholiek geworden in 1966, is zowel in zijn schrijverschap als in zijn geloofsbelevening voor sommigen een bewonderde held, voor anderen een bron van ergernis. Spannend!
Leo Kaptein is blijvend geraakt door het werk van Gerard Reve. Hij zal een mooie – soms grappige, soms ontroerende, soms prikkelende – avond verzorgen over Reve’s beleving en verwoording van het katholieke geloof.
---------------------
MARTINUSHUIS-lezing 7 maart 2017: Diederik Duzijn – God en het goede; filosofisch-theologische achtergronden van de Reformatie.
Is God goed omdat Hij het goede wil? Of is iets goed omdat God het wil? De zogenaamde ‘universaliënstrijd’ is een fundamenteel filosofisch-theologisch debat over de status van de algemene begrippen. In deze strijd stonden Nominalisten (‘goed’ is slechts een etiketje dat de mens aan iets geeft) tegenover Realisten (‘het goede’ is iets dat op zichzelf werkelijk bestaat). In de late Middeleeuwen bereikte deze universaliënstrijd een hoogtepunt, dat een enorme doorwerking zou hebben op eeuwen van denken daarna. Op de achtergrond van dit filosofisch strijdtoneel speelde de voortdurende politieke strijd om de macht tussen keizer en paus. Deze spannende cocktail van filosofie, theologie en politiek is vervolgens een rijke voedingsbodem voor de Reformatie.
Pastor Diederik zal een soepele en voor ieder begrijpelijke inleiding verzorgen in dit mijnenveld van debat en strijd, onmisbaar voor een goed begrip van de verhouding tussen Catholica en Reformatie.
--------------------
MARTINUSHUIS-lezing 25 april 2017: Karin Schouwenburg – rechtsbijstand aan de rafelranden van de samenleving.
De overheid heeft vorig jaar de term ‘participatiesamenleving’ geïntroduceerd. Daarmee wordt gedoeld op een samenleving waarin iedereen op een betrokken, verantwoordelijke en zelfstandige manier zijn rol vervult en zijn bijdrage levert. Wat je ook van het begrip ‘participatiesamenleving’’ vindt, duidelijk is dat niet iedere mens zonder hulp in staat is om de beoogde plek in de samenleving in te nemen. Nog steeds vallen aan de ‘rafelranden’ van de samenleving veel mensen tussen wal en schip: mensen met psychiatrische ziektes, sociaal zwakkeren, mensen met schuldenproblematiek, vluchtelingen, en noem maar op.
Karin Schouwenburg, advocate te Beilen, heeft in haar praktijk veelvuldig te maken met mensen in haast uitzichtloze situaties. Zij probeert zulke mensen niet alleen juridisch bij te staan maar hen tevens te gidsen naar een meer zelfstandig en menswaardig bestaan. In haar lezing zal zij beeldend en invoelbaar spreken over schrijnende problematieken waarvoor soms geen, maar soms ook wel licht gloort aan het eind van de tunnel.

 

Martinushuis

Martinushuis

sleuteloverdracht

Vincentuszaal

mobiel

Contact

Newreader

Inhoudsopgave