pax roodgeel cmyk CMYKverkleindmettekst
Groeiend charisma in R.K. Kerk


Dokkum - De evangelische gedachte binnen de Rooms-Katholieke Kerk begint vaste voet aan de grond te krijgen. Het is de verdienste van paus Johannes Paulus II dat hij in deze tijd oog heeft gehad voor het charisma van de nieuwe bewegingen binnen de R.K. Kerk. Die boodschap klonk zaterdag tijdens een ontmoetingsdag in Dokkum van nieuwe katholieke religieuze bewegingen. 


Dokkum - De evangelische gedachte binnen de Rooms-Katholieke Kerk begint vaste voet aan de grond te krijgen. Het is de verdienste van paus Johannes Paulus II dat hij in deze tijd oog heeft gehad voor het charisma van de nieuwe bewegingen binnen de R.-K. Kerk. Die boodschap klonk zaterdag tijdens een ontmoetingsdag in Dokkum van nieuwe katholieke religieuze bewegingen. 

De nieuwe bewegingen willen zich laten inspireren door het werk van de Heilige Geest. Op het Pinksterfeest krijgt dat bijzondere aandacht door de uitstorting van de Geest. Dat vernieuwende is niet iets van de laatste decennia zei hulpbisschop J. van Burgsteden van Haarlem, maar van alle eeuwen. Van Burgsteden is de contactpersoon in Nederland tussen de bisschoppen en de nieuwe bewegingen. 

Bonifatius
Al vanaf de grondlegging van de kerk zijn er mensen geweest die met andere gedachten kwamen. Bonifatius was een van hen. In het kader van de viering van het Bonifatiusjaar presenteerde een aantal nieuwe bewegingen zich zaterdag in de Bonifatius-kapel in Dokkum. De ochtend staat in het teken van de missionaris. ’s Middags stonden de nieuwe bewegingen centraal.

Na het Tweede Vaticaans concilie is er meer aandacht gekomen voor nieuwe gedachten. Nu zijn er vijftig groepen die ieder op eigen wijze uitkomen voor hun persoonlijk geloofsleven. Volgens Van Burgsteden dichten zij de kloof tussen kennis en leven. Hij noemde dat een rijkdom. 

Er is veel kennis in de kerk, maar deze bewegingen brengen geloof in praktijk. In traditionele gemeenten ontbreekt het daar volgens Van Burgsteden wel eens aan. 
De nieuwe bewegingen kunnen elk vanuit hun eigen invalshoek een cel vormen als onderdeel van het grote lichaam. Binnen die cel gaat het wel om de ander, vanuit die gedacht verdwijnt het eigen gericht zijn. 

Van Burgsteden ziet dat nieuwe bewegingen niet stoppen bij de muren van de Rooms-Katholieke kerk. Zij zijn bewogen met andere christenen en willen vanuit de oecumene die tegemoet treden. 
Prestatiecontract

Als voorbeeld van nieuwe bewegingen presenteerden zes groepen zich. Bertus en Ank Bos zien hun huwelijk niet langer als een ,,prestatiecontract’’, maar zijn weer meer van elkaar gaan houden toen zij in de gaten kregen dat het gaat om wie zij persoonlijk zijn en naar de ander toe. Zelf enthousiast geworden over het werk van de Marriage Encounter Gemeenschap proberen zij nu parochianen in hun eigen woonplaats voor te bereiden op het huwelijk.

'Het is een ontdekking om te zien dat jonge mensen met hele andere ogen naar hun partner gaan kijken”, zei het paar. ,, Het levert een bijbels beeld op dat je voor de ander geschapen bent en dat je geen willekeurige keuze bent voor hem of haar. Houden van is binnen het huwelijk een werkwoord, dagelijks moet dat opnieuw in praktijk worden gebracht.” 
Els en Theo van Aken uit Dokkum werden op een hele bijzondere manier geconfronteerd met het volgen van Christus. Zij woonden tot voor vier jaar in Westervoort, bij Arnhem. Aanvankelijk zochten zij een ander huis bij Nijmegen. Els las Psalm 18 met name het beschermen van een bolwerk en het springen over een wal zou voor haar een wending betekenen. In Dokkum hebben zij nu een Evangelisatiewinkel op het Bolwerk. 

Theo vertelde dat alles eigenlijk wonderwel snel ging. Hij kreeg werk in Leeuwarden, hun eigen huis in Westervoort was binnen enkele dagen verkocht. Bovendien zag bisschop Eijk van Groningen hun komst als een persoonlijke gebedsverhoring. De bisschop vroeg om meer mensen op de weg te plaatsen die een steunpunt in de regio kunnen zijn. Voor Els en Theo vormen dit bijzondere punten dat leven met Christus niet afgezaagd is maar dynamisch en steeds weer nieuwe uitdagingen kent. 

Priester Vader Jozef van het Foyer de Charite noemt het een voorrecht om in Thorn in een gemeenschap te kunnen vertoeven waar bewoners in navolging van de eerste christenen alles met elkaar willen delen. Het is een leven vol toewijding. De gaven worden er gezamenlijk gedeeld. 

Ook de Katholieke Charismatische Vernieuwing in Groningen kwam met een bijzonder getuigenis. Een vluchtelingengezin uit Syrië kwam in Roden terecht. Hier vormde zich een steeds grotere groep vluchtelingen om samen het evangelie te bestuderen. Nu zien zij het als een opdracht om in hun omgeving mensen te vertellen van het persoonlijk leven met Jezus. In hun persoonlijk getuigenis namen zij psalm 27:1 ‘De Heer is mijn heil, voor wie zou ik nog vrezen’ als uitgangspunt. 
Namens de Sint Egidius Gemeenschap in Amsterdam vertelde Barbara dat zij de straat op gaan om te doen wat Jezus deed: zoek de armen op de hoeken en de pleinen. ,,Jezus ging om met hoeren en tollenaars, waarom zou er dan geen plaats zijn in het Koninkrijk voor drugsverslaafden of anderen die zich aan de zelfkant van de hedendaagse samenleving bevinden?’’, zei Barbara. 
Ze vertelde dat buitenlandse jongeren vaak denken dat in Nederland alles kan. De vrijheid die zij dan ervaren, valt bij nader inzien vaak tegen, zo hoort zij in haar contacten met Michael uit New York. 
Voor Marco van de Griend is de tekst uit Matteüs 18 bepalend: mogen allen een zijn. Vanuit de Focolarebeweging wil hij daar gestalte aan geven. Zelf is hij lid van de Protestantse Kerk in Nederland zijn vrouw van de R.-K. Kerk. Samen zien zij dat het om meer gaat dan de kerkelijke instituten, namelijk het volgen met hart en ziel van Christus. 
Bisschop Eijk noemde de dag een vreugdevolle. ,,Het gaat hier om mensen die met hart en ziel geloven en dat ook in de dagelijkse praktijk naar buiten willen brengen. Deze bewegingen zijn een kloppend hart van de kerk in deze nieuwe eeuw’’, zei de bisschop van Groningen. 
Nieuwe bewegingen binnen de R.-K. Kerk zijn in de zestiger jaren van de vorige eeuw ontstaan bij de vernieuwingen die kwamen na het Tweede Vaticaans Concilie. Vanuit persoonlijke geloofservaring kwamen er groeperingen tot stand. Inmiddels werken de meeste wereldwijd. 

VINCENT ERDIN