Oogstdankdag 2018

Oogstdankdag met op beide locaties een veiling na de viering.

zonnebloem1

Dit jaar zaterdag 27 oktober om 19.00 uur in Dokkum en zondag 28 oktober om 10.00 uur in Burgum.
Na de oogstdankdagvieringen wordt u uitgenodigd voor koffie/thee en wat lekkers.

Maar het belangrijkste is de veiling van de door u voor de vieringen meegebrachte producten. Zoals b.v. fruit uit eigen boomgaard, appelmoes, bloemstukjes, pompoenen, enz. De opbrengst van de veiling is voor het caravanproject.

Wellicht past het tijdstip van 19.00 uur in Dokkum niet in uw schema, u kunt ook na de oogstdankdagviering aanschuiven voor de koffie en de veiling. Uiteraard bent u ook welkom in Dokkum of Burgum als u dat beter uitkomt.
Mocht het nu helemaal niet in uw schema passen, maar u wilt wel een bijdrage leveren aan de veiling, hetzij financieel of met een product, dan mag u dat in de pastorie in Dokkum of aan een bekende meegeven, waarvan u weet dat zij/ hij naar de kerk gaat.

Dit jaar hebben we ook een kerkbank van Burgum in de aanbieding, deze wordt verkocht op inschrijving. Nadat zowel in Burgum als Dokkum de oogstdankdag is gevierd gaan we kijken wie de hoogste bieder is. Minimum bedrag is 150 euro. U kunt uw bod inleveren bij de veilingmeester. Elma van Rooijen in Dokkum en Mark Ros in Burgum.

Alvast bedankt en wij hopen op een goede opkomst zowel in Dokkum als in Burgum.
Werkgroep Oogstdankdag

Bergum

Burgum

Dokkum

Dokkum

schiermonnikoog

Schiermonnikoog

Newreader

Inhoudsopgave