Hoofdartikel

DE ZOMERPERIODE GAAT IN

Op het moment dat ik dit schrijf komen er nog een aantal belangrijke dingen aan, maar we kunnen nu toch vooral terugkijken op het afgelopen kalenderjaar.
We gaan de zomer in met een tevreden gevoel, althans wat mijzelf betreft.
We zijn nu bezig aan het derde jaar van de gefuseerde parochie Pax Christi (let op! Graag zonder e op het eind, want voor mij is Christie de naam van een hond), het is een Latijnse naam die betekent: vrede van Christus. Dat heeft natuurlijk de nodige voeten in aarde gehad, want elke voormalige parochie (nu locatie) had zo haar eigen manier van doen. Dan merk je dat communicatie een struikelblok kan zijn in elke organisatie. Daarin hebben we fouten gemaakt, maar daar kun je alleen maar van leren, nietwaar.
We hebben als afvaardiging van de parochie met 27 mensen een bezoek gebracht aan Fulda, waar de heilige Bonifatius is begraven. Eerder dit jaar mocht ik samen met bisschop Van den Hout en vicaris-generaal Wellen aanwezig zijn bij de installatie van de nieuwe bisschop van Fulda mgr. dr. Michael Gerber. Onze herhaalde aanwezigheid bij het Bonifatiusfeest op 2 juni werd daar zeer op prijs gesteld. Oude vriendschappen werden weer aangehaald en wie er voor het eerst bij was, raakte zeer onder de indruk van het massale karakter van de Bonifatiusverering op de plek waar hij begraven is.
Het Pinksterfeest hebben we in Burgum en in Dokkum gevierd samen met de partners van de Raad van Kerken. Dat is altijd een geweldig feest van mensen die elkaar verstaan en die genieten van hun geloof. Zelf zag ik hele groepen ouders met jonge kinderen (nauwelijks de wandelwagen achter zich gelaten) die we normaal in onze vieringen missen. Als je dat ziet, dan heb je toch de hoop dat alle pessimisten ongelijk hebben met hun sombere toekomstvoorspellingen.
Maar nu komt de zomer aan. Koren, misdienaars, kosters, ze hebben allemaal even vrij. Maar de vieringen gaan gewoon door! En pastorale hulp blijft er, als u iemand nodig hebt. Aarzel niet om te vragen om bezoek als u daar behoefte aan hebt! Een mooie zomer toegewenst!
Uw pastores

----------

Bergum

Burgum

Dokkum

Dokkum

schiermonnikoog

Schiermonnikoog

Newreader

Inhoudsopgave