pax roodgeel cmyk CMYKverkleindmettekst
 

Prikbord
zo 19 maart 10.00 uur - DOP viering in Burgum
zo 19 maart 10.00 uur - eucharistieviering in Dokkum
zo 26 maart 10.00 uur - eucharistieviering in Burgum
zo 26 maart 10.00 uur - DOP viering in Dokkum
zo 2 april 10.00 uur - Woord- en communieviering in Burgum - Palmpasen
zo 2 april 10.00 uur - Eucharistieviering in Dokkum - Palmpasen 

vastenaktie

 

 

Nieuwe toekomst voor terugkerende migranten in Bangladesh
Deze 40 dagen tijd speciaal aandacht voor terugkerende en getraumatiseerde migranten. Lees meer op de site. Steun daarom dit project. De tussenstand is 1275. 
Burgum: NL42 RABO 013 714 87 63 t.n.v. RK Parochie Pax Christi, o.v.v. vastenactie 2023
Dokkum: NL78 ABNA 047 054 21 79 t.n.v. RK Parochie Pax Christi, o.v.v. vastenactie 2023

diaconale zondag

 Diaconale zondag

Deze week extra aandacht, maar u kunt elke week houdbare levensmiddelen voor de Voedselbank meebrengen en in het krat achter in de kerk doen of ons steunen met een geldbedrag. In Dokkum voor de Voedselbank Noard-East Fryslan en in Burgum voor die van Tytsjerksteradiel. Op deze manier kunt u medemensen in onze omgeving aan voedsel helpen. Een hulp die in deze steeds duurder wordende tijden steeds vaker wordt gevraagd. Dat is diaconie, omzien naar elkaar. Mag de voedselbank op uw steun rekenen?
Voedselbank Dokkum
Afgelopen week hebben wij van de door u ingebrachte gaven en giften, twee grote volle tassen met o.a. waspoeder, koffie, thee, maaltijdenmix, groenten in pot, Chips, kaas, tandpasta, tandenborstels, toiletpapier en nog veel meer, aan de voedselbank kunnen overhandigen.
U kunt wekelijks houdbare levensmiddelen en geld in de glazen pot, in het kratje achter in de kerk deponeren. Wij begrijpen dat u niet iedere keer houdbare goederen mee naar de kerk brengt. Daarom is een kleine geldelijke bijdrage ook welkom. Van iedere meegebrachte euro worden goederen gekocht waar de voedselbank erg blij mee is. Hartelijk dank namens de Voedselbank, Pieter Kors

Promotie Regina Konst
Op woensdag 22 maart 2023 om 12.30 uur precies promoveert Regina Konst, oud-parochiaan van de Pax Christi parochie locatie Burgum, in Nijmegen. De naam van haar proefschrift is: Nieuwe diagnostiek en behandeling van coronaire vaatdysfunctie. De plechtigheid is ook via een livestream te volgen: www.ru.nl/aula/livestream 

KVG
Een weekje later door de verkiezingen, is nu woensdag 22 maart de volgende bijeenkomst van het KVG om 14.00 uur in het Martinushuis. Een steun in de rug, de Bieb in Burgum heeft ons veel te bieden.

Samen leren - Ontmoetingen onder de vijgeboom
De voorlaatste bijeenkomst is op donderdag 23 maart, dan spreken wij over het thema: de gave van geloof. Wij denken dan na over vragen als: -Wat is geloof?, -Zijn christenen gewoonweg dom of zijn er goede redenen om te geloven? -Hoe kun je een stap van geloof nemen? Daarna komen we nog n keer bijeen op 30 maart vanaf 19.30 uur in de grote zaal van de pastorie te Dokkum. De avonden kennen een onderlinge samenhang, maar iedere avond komt een afgerond onderwerp aan de orde. Weet dat u van harte welkom bent.

Bereikbaarheid
Het noodnummer is tijdelijk buiten gebruik. We werken aan een oplossing en hopen dat het snel weer gebruikt kan worden. Tot die tijd is het mogelijk rechtstreeks te bellen met n van de pastores of het secretariaat 0519-292476 / 06-20503625.

Secretariaat Pax Christi Parochie
Voor al uw vragen, verzoeken, onduidelijkheden, doorgeven van gegevens of gewoon een praatje kunt u bellen met nummer 0519-292476. Op dinsdag van 9.00-15.30 uur is het parochiesecretariaat hiervoor beschikbaar. 

Zondagskrant
Heeft u mededelingen voor deze zondagskrant? Mail ze dan naar Marian Folmer -

Katholiek Noordoost Friesland: RK parochie Pax Christi.