pax roodgeel cmyk CMYKverkleindmettekst
 

Prikbord
zo 26 mei 10.00 uur D.O.P. viering in Burgum
zo 26 mei 10.00 uur Woord- en communieviering in Dokkum
zo 2 juni - Bonifatiusdag met processie en 14.00 uur Eucharistieviering in de Bonifatiuskapel
zo 9 juni 10.00 uur D.O.P. viering in Burgum, geen viering in Dokkum
za 15 juni 19.00 uur Eucharistieviering in Burgum met rector Henk Nota
zo 16 juni 10.00 uur Eucharistieviering in Dokkum met rector Henk Nota

Burgum: Advies aan bestuur Pax Christiparochie en het bisdom Groningen-Leeuwarden
Op zondag 26 mei willen we ons advies aan het bestuur en het bisdom met betrekking tot de toekomst van onze geloofsgemeenschap Sint Martinus te Burgum afronden. Het zou heel mooi zijn als we tijdens de koffie na de DOP-dienst eensgezind een standpunt kunnen innemen.
Reeds eerder hebben we een en ander al voorgelegd. Kort en bondig zijn dat: Gemeenschapszin als uitgangspunt, een 4 wekencyclus, eigen inzet parochianen vergroten, bij zondagsvieringen gelegenheid voor communie, meer oecumenische activiteiten, aandacht voor bindende activiteiten, voortbestaan zal afhankelijk zijn van zowel onze financile situatie als van onze inzet bij de vieringen en activiteiten. In de huidige situatie denken we aan een periode van 10 jaar. Omdat zelfstandig doorgaan geen optie is zoeken we aansluiting bij een van de twee omliggende parochies 1. die van Heilige Clara van Assisi (Drachten en omstreken) of 2. de St Vitusparochie (Leeuwarden en omstreken). Er wordt een lichte voorkeur uitgesproken voor de Heilige Clara van Assisi, maar dat is slechts een eerste gevoel (onderbuik). Het grootste belang is: doorgaan als plaatselijk geloofsgemeenschap. Met name dit laatste, de voorkeur voor een van de twee parochies willen we graag nog bespreken. Loek Punt, voorzitter denktank toekomst

Verkochte spullen nalatenschap pastor Paul
Iedereen die een bod heeft gedaan, heeft bericht gehad en kan het gekochte artikel zondag na afloop van de viering in Burgum (Martinushuis) of Dokkum (kleine zaal) afrekenen en meenemen.

Bonifatiusdag
Dit jaar vieren wij de Bonifatiusdag in Dokkum op 2 juni. Het thema is: Werk maken van je geloof! De dag begint vanaf 8.00 uur met een pelgrimstocht vanuit Feanwalden. Om 11.00 uur is er een gastlezing in de Bonifatiuskapel door Leo Fijen. Om 13.30 uur start de processie vanaf de parochiekerk waarna er om 14.00 uur een Eucharistieviering is met bisschoppen De Korte en Van den Hout. Het hele programma is te lezen in de flyer. Klik hier.

Secretariaat Pax Christi Parochie
Voor al uw vragen, verzoeken, onduidelijkheden, doorgeven van gegevens of gewoon een praatje kunt u bellen met nummer 0519-292476. Op de dinsdagen van 9.30 - 15.00 uur is het parochiesecretariaat hiervoor beschikbaar. 

Bereikbaarheid
Bij noodgevallen kunt u altijd bellen met het nummer 06-17810954. LET OP! Dit nummer is alleen om te bellen, geen boodschappen inspreken of sms sturen. Dit is een doorschakelnummer.

Zondagskrant
Heeft u mededelingen voor deze zondagskrant? Mail ze dan naar Marian Folmer -

Katholiek Noordoost Friesland: RK parochie Pax Christi.